Korta YH-utbildningar

Funktionsnedsättningar

Längd
30 YH-poäng (12 veckor)
Utbildningstakt
Deltid, distans
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
28 oktober, 2024 (+2 starter)
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-09-08
Utbildningsform
Distans
Längd
30 YH-poäng (12 veckor)
Utbildningstakt
Deltid, distans
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
28 oktober, 2024 (+2 starter)
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-09-08
Utbildningsform
Distans
Få mer information om utbildningen 👍

Funktionsnedsättningar

Få fördjupade kunskaper för att kunna förstå de situationer som uppstår i vardagen för individer med funktionsnedsättning och bli tryggare i det bemötande som krävs i kontakten med dem. Kunskap inom funktionsnedsättningar är viktigt för att skapa förståelse för och kunna bemöta människor inom hela välfärdssektorn. Kursen riktar sig till dig med yrkeserfarenhet inom LSS som vill få fördjupad kompetens för att säkerställa individens rätt till ett meningsfullt liv.

Kursen ger fördjupad kunskap om kognitiv funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd, förvärvad hjärnskada samt fysiska och psykiska funktionsnedsättningar och dess konsekvenser och begränsningar i vardagen. Målsättningen är en ökad förståelse för hur intellektuella och personliga egenskaper tillsammans med yttre omständigheter påverkar individens förmåga att vara självständig och delaktig. Med en djupare insikt om vilka utmaningar individer med funktionsnedsättning möter i vardagen kan också dennes behov tillgodoses på bästa sätt. Kursen ger även kunskaper om hur olika livsfaser påverkar funktionsnedsättningen och individens behov av stöd från barndom till ålderdom.

Behovet

För att kunna bemöta och förstå individers olika behov i vardagen inom LSS krävs en förhöjd kompetens, något som är starkt efterfrågat av arbetslivet.

Att studera på distans

Att studera på distans innebär stor frihet, och också stort eget ansvar. Du kan i stor utsträckning själv välja när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för bland annat handledningstillfällen och kunskapskontroller. Inspelade föreläsningar varvas med handlednings- och diskussionstillfällen och utöver det tillkommer tid för självstudier.

För mer information om Funktionsnedsättningar, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 startdatum

28 oktober, 2024

 • Distans
 • Distans
 • Sista ansökan: 2024-09-08

9 december, 2024

 • Distans
 • Distans
 • Sista ansökan: 2024-10-24

Utbildningens innehåll

 • Intellektuella, kognitiva, fysiska och psykiska funktionsnedsättningar och deras konsekvenser i vardagslivet.
 • Agenda 2030 med inriktning på det globala hållbarhetsmålet 3 om god hälsa och välbefinnande, samt delmålet 8.5 om full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla.
 • Kommunikationssvårigheter som är förenade med funktionsnedsättning
 • Funktionsnedsättningar i kombination med missbruk.
 • Lågaffektivt bemötande och kognitiva stöd/hjälpmedel som underlättar individens dagliga liv, delaktighet och inlärning.

Ansökan och behörighet

 • Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan
 • Särskilda förkunskaper
  • Minst ett års yrkeserfarenhet på heltid från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning på exempelvis LSS-boende eller skola. Tänk på att ladda upp arbetsintyg när du gör din ansökan.
 • Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet utbildningsplatser görs ett urval. Urvalet sker utifrån de urvalsgrunder som presenteras nedan och denna process genererar poäng som ökar dina chanser att komma in på utbildningen.

Urvalet görs på det sammanlagda värdet av yrkeserfarenhet.

Yrkeserfarenhet räknas 1 poäng per månad. Max 36 poäng (3 år).

Vid samma poäng sker lottning.

Samarbeten med arbetslivet

Kursen är framtagen i nära samarbete med arbetslivet och på så sätt representerar utbudet efterfrågan på arbetsmarknaden.

”Allt för en ökad kunskap om och förståelse för funktionsvariationer. Denna utbildning är efterfrågad och kommer vara en stor tillgång för många, så bra att den blev beviljad.”
Per Stark, Motala kommun

Examen, diplom m.m.

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Kostnader

Kursen är kostnadsfri och ger rätt till studiestöd från CSN. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Funktionsnedsättningar

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
TUC Yrkeshögskola
Hamnparken 2
573 35 Tranås

TUC Yrkeshögskola

Hemligheten bakom TUC:s och våra studerandes framgångar, består av att vi tillsammans levererar det som arbetsmarknaden vill ha; ambitiösa människor med högaktuell kunskap som flyger in i yrkesrollen med kortast möjliga startsträcka. Våra utbildningar är framtagna i nära samarbete med...

Läs mer om TUC Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Highlights