YH-utbildning

Drift- & fastighetstekniker

TUC Yrkeshögskola, i Linköping
Längd
400 YH-p (80 veckor, ca 2 år)
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
september 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: Öppen för sen ansökan.
Utbildningsform
Klassrum
Längd
400 YH-p (80 veckor, ca 2 år)
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
september 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: Öppen för sen ansökan.
Utbildningsform
Klassrum
Få mer information om utbildningen 👍

Drift- & fastighetstekniker

Yrket som drift- & fastighetstekniker passar dig som är teknikintresserad och som vill ha en omväxlande och eftertraktad yrkesroll. Efter examen har du specialiserade kunskaper om tekniska installationer, fastighetsautomation och energioptimering vilket innebär att du blir en viktig funktion i kommunikationen mellan kollegor, kunder och leverantörer. Fastighetsbranschen är i ständig utveckling och med tanke på den omställning inom teknik och digitalisering som nu sker finns det ett stort behov av ny och uppdaterad kompetens.

Vad arbetar du med?

Efter examen ansvarar du för daglig drift och underhåll av fastigheter eller byggnader. I din roll har du de senaste kunskaperna om uppbyggnad, konstruktion och material. Du arbetar med tekniska system kopplade till fastigheter och deltar i arbetet kring energideklarationer och energieffektivisering. I din vardag hanterar du mätningar och felsökningar och jobbar även med kyl- och värmepumpsteknik.

Vissa arbetsuppgifter sker framför datorn medan andra utförs i fastigheterna du ansvarar för, vilket gör rollen omväxlande och givande. I yrket ingår arbets- och projektledning, affärsrelationer och möten med kunder, hyresgäster, kollegor, leverantörer och entreprenörer. Du är uppdaterad på de lagar och regler som gäller i branschen och känner till de ekonomiska termer som är relevanta i din roll.

Efter examen har du stora chanser till jobb då det råder stor brist på personal med rätt kompetens. En drift- & fastighetstekniker ansvarar för driften av fastigheter som i takt med digitaliseringen blir alltmer automatiserat och styrs med hjälp av teknik. Många av Sveriges fastighetsägare har redan investerat i datoriserade och automatiska system för drift. Det är därför av stor vikt att branschen kan svara mot den kompetens som krävs med tanke på utvecklingen som sker. Det gör dig som drift- & fastighetstekniker mycket eftertraktad på arbetsmarknaden.

Med dina specialistkunskaper kan du arbeta på till exempel bostadsföretag där du sköter driften i hyreshus eller i en kommun som ansvarar för till exempel gruppboenden, skolor, simhallar eller idrottsanläggningar.

För mer information om Drift- & fastighetstekniker, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kommande kursstarter

1 tillgängligt startdatum

september 2024

 • Klassrum
 • Linköping
 • Sista ansökan: Öppen för sen ansökan.

Utbildningens innehåll

 • Bygg- & fastighetsteknik, 25 YH-p
 • Drift & underhåll av fastigheter, 40 YH-p
 • Elsystem i fastigheter, 30 YH-p
 • Energioptimering, 30 YH-p
 • Examensarbete, 15 YH-p
 • Fastighetsrelaterad ekonomi & juridik, 15 YH-p
 • IT & fastighetsautomation, 20 YH-p
 • Kundbemötande & kommunikation, 15 YH-p
 • Kyl- & värmepumpsteknik, 20YH-p
 • LIA 1, 50 YH-p
 • LIA 2, 60 YH-p
 • Matematik för tekniker, 15 YH-p
 • Projektledning, 15 YH-p
 • Styr- & reglerteknik, 35 YH-p
 • Säkerhetssystem, 15 YH-p

LIA/Praktik

En viktig del av utbildningen är Lärande i arbete (LIA) och är yrkeshögskolans motsvarighet till praktik. Det innebär att du som studerar, praktiskt tillämpar och lär dig ditt yrke ute på en arbetsplats. Du får handledning av personal som arbetar i yrkesrollen och du följer arbetsplatsens rutiner. Cirka en tredjedel av utbildningen är LIA där du lär dig yrkesrollen. LIAn är en mycket uppskattad del av utbildningen och ger dig en viktig och bra förståelse för vad som förväntas av dig som yrkesverksam. Den kan också ge dig värdefulla kontakter i arbetslivet som du kan ha nytta av efter examen.

I de flesta fall kan du välja att göra din LIA på den ort som passar dig. Om det inte finns företag på din hemort som anställer yrkesrollen du utbildar dig till, kan du behöva genomföra LIA på annan ort. Du kan då ansöka om merkostnadslån hos CSN.

Ansökan och behörighet

 • Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet utbildningsplatser görs ett urval. Urvalet sker utifrån de urvalsgrunder som presenteras nedan och denna process genererar poäng som ökar dina chanser att komma in på utbildningen. Urvalet görs på värdet av särskilt prov, max nio poäng.

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet utbildningsplatser får alla behöriga genomföra ett digitalt urvalsprov. Provet mäter förmåga att arbeta lösningsorienterat i grupp, analysförmåga och problemlösningsförmåga.

Vid samma poäng görs ett urval i form av lottning.

Samarbeten med arbetslivet

Vi har ett mycket starkt samarbete med fastighetsbranschen sedan flera år tillbaka, då vi har drivit utbildningar inom området. Vi är väl insatta i de kompetenskrav och önskemål som finns. Bland företagen som står bakom utbildningen finns Bostadsbolaget Mjölby, Bostadsstiftelsen Platen, Victoria Park, Region Östergötland, Specialfastigheter Sverige, Castellum, HSB, Riksbyggen, Hyresbostäder i Norrköping och Regionfastigheter. TUC är också representerade i FUR Öst, Fastighetsbranschens utbildningsnämnds branschråd.

Examen, diplom m.m.

Efter avslutad utbildning erhålls en yrkeshögskoleexamen.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Drift- & fastighetstekniker

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
TUC Yrkeshögskola
Hamnparken 2
573 35 Tranås

TUC Yrkeshögskola

Hemligheten bakom TUC:s och våra studerandes framgångar, består av att vi tillsammans levererar det som arbetsmarknaden vill ha; ambitiösa människor med högaktuell kunskap som flyger in i yrkesrollen med kortast möjliga startsträcka. Våra utbildningar är framtagna i nära samarbete med...

Läs mer om TUC Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Highlights