Elkonstruktion & Mekatronik

TUC Yrkeshögskola
Sammanfattning
Korta YH-utbildningar
Distans
Distans
75 YH-poäng (30 veckor)
Deltid
CSN-berättigad
Startdatum: 2023-08-28 - Distans
Sista ansökan: 2023-07-02

Elkonstruktion & Mekatronik

Elkonstruktion handlar om att konstruera elektriska system och anläggningar, inklusive elektriska kretsar och elektriska maskiner. Det kan också innebära att designa och installera elsystem för byggnader eller industrianläggningar.

Den del av kursen som handlar om Elkonstruktion CAD ger kunskaper om digitala ritverktyg och färdigheter i att läsa och att producera olika typer av ritningsunderlag för installation av eltekniska system med hjälp av CAD. Du får också kompetens att planera och ta fram underlag till kretsscheman och installationsritningar i CAD-programvara specialiserad för elkonstruktion inom elinstallationer och industriautomation.

 • Projektering
 • CAD
 • Utföra beräkningar
 • Mallar, objekt- och symbolhantering, redigering och ritverktyg
 • Olika typer av ritningsunderlag och scheman
 • Ritningsläsning – regler för symboler, linjetyper, text, målsättning
 • Elschemaritning med inriktning industri

Mekatronik syftar till att ge praktiska och teoretiska kunskaper om mekatronisk konstruktion, schemaritningar, ingående komponenter samt relaterade program och verktyg. Du får kunskaper i mekatronik som tillämpas inom automation och maskinell produktion av mekaniska komponenter. Du får utvecklad kompetens att analysera konstruktioner ur ett hållbarhetsperspektiv. Kursen ger färdigheter i användning av de program som används inom konstruktion och mekanikutveckling i 2D, 3D och solidmodulering. Du får också kunskaper i elektrisk energiberäkning samt ekologisk och ekonomisk hållbarhet kopplat till agenda 2030 som gäller för branschen. Efter genomförd kurs har du kompetens att kunna analysera och utvärdera tekniska problemlösningar för mekatroniska system för att skapa miljö- och produktionsmässigt optimerade konstruktioner.

 • Teoretisk och praktisk mekatronisk konstruktion
 • Övningsprojekt
 • Schemaritningar, komponenter, logikscheman
 • Relaterade program och verktyg
 • Energiberäkning, cirkulär och ekonomisk hållbarhet
 • 3D-integration, utförande och dokumentation (2D och 3D)
 • Konstruktionsmetoder för kablar

Behovet
Det är konkurrenskritiskt viktigt för företagen att följa med i den snabba utvecklingen inom dessa områden. Kursen bidrar till delmålet 12.6 Hållbar konsumtion och produktion i Agenda 2030 genom att ge kunskaper i elektrisk energiberäkning samt ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Kursen ger även färdighet i att tillämpa datortekniska verktyg inom verktygs- och maskinutveckling för teknisk dokumentation och simuleringar i syfte att skapa miljö- och produktionsmässigt optimerade konstruktioner. Efter genomförd kurs har du den kompetens som behövs för att kunna analysera och utvärdera tekniska problemlösningar för mekatroniska system och för att skapa miljö- och produktionsmässigt optimerade konstruktioner.

Att studera på distans
Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Du ansvarar för din studietid och det gäller att ha självdisciplin. Du kan i stor utsträckning själv välja när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för bland annat livetillfällen (dessa spelas in och kan ses i efterhand) samt deadlines för uppgifter. Inspelade föreläsningar varvas med livetillfällen ett par gånger i veckan och utöver det tillkommer tid för självstudier.

För mer information om Elkonstruktion & Mekatronik, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Ansökan och behörighet

 • Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan
 • Särskilda förkunskaper:

  minst 1 års yrkeserfarenhet på heltid från arbete inom el, konstruktion, tillverkning eller liknande.

 • Urval

  • Urvalet baseras på yrkeserfarenhet som ger 1 poäng per månad, max 36 poäng (3 år).

Samarbeten med arbetslivet

Vi har ett starkt samarbete med arbetslivet, och tillsammans med dem har vi utvecklat denna kurs som ger de kunskaper som företagen efterfrågar.

Examen, diplom m.m.

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Kostnader

Kursen är kostnadsfri och ger rätt till studiestöd från CSN. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

TUC Yrkeshögskola

TUC Yrkeshögskola

Hemligheten bakom TUC:s och våra studerandes framgångar, består av att vi tillsammans levererar det som arbetsmarknaden vill ha; ambitiösa människor med högaktuell kunskap som flyger in i yrkesrollen med kortast möjliga startsträcka. Våra utbildningar är framtagna i nära samarbete med...


Läs mer om TUC Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Elkonstruktion & Mekatronik

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Kontaktuppgifter till TUC Yrkeshögskola

TUC Yrkeshögskola

Hamnparken 2
573 35 Tranås


Samarbete med arbetslivet

Vi har ett starkt samarbete med arbetslivet, och tillsammans med dem har vi utvecklat denna kurs som ger de kunskaper som företagen efterfrågar.

Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(2,4)
Baseras på 18 recensioner.
Se alla skolans recensioner
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Elkonstruktion & Mekatronik från TUC Yrkeshögskola, fyll i följande uppgifter: