Visa studentum.se som: Mobil

Specialpedagogiskt program

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
90 hp
Startdatum: Höst 2019 - Distans
Antagningshistorik

Specialpedagogiskt program

Under denna professionsutbildning studerar du specialpedagogiska frågor på individ-, grupp- och organisationsnivå. Studierna ges på halvfart under tre år på distans. Verksamhetsförlagd utbildning ingår under år två. Studierna belyser olika perspektiv på specialpedagogik, dess verksamhets-, kunskaps- och forskningsområden. Styrning och ledning i skola och förskola samt frågor om uppföljning och utvärdering studeras. Inom den verksamhetsförlagda utbildningen lär du dig mer om ditt uppdrag som specialpedagog, rådgivare och samtalspartner i pedagogiska frågor.Vissa moment kräver närvaro på Örebro universitet, 2 träffar per termin.I slutet av utbildningen skriver du ett självständigt arbete om 15 hp. Utbildningen ger dig kunskaper och förmågor som krävs för att självständigt kunna arbeta med barn och elever i behov av särskilt stöd inom förskola, förskoleklass, fritidshem, skola eller vuxenutbildning. Du kommer att kunna arbeta förebyggande och genomföra pedagogiska utredningar om behov av särskilt stöd i olika lärmiljöer. Dessutom kommer du att självständigt kunna leda och stödja utvecklingen av det pedagogiska arbetet för att möta behoven hos alla elever och därmed undanröja hinder och svårigheter i en skola för alla. Målet är att medverka till en inkluderande miljö.

Så ansöker du

Avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen. Vidare krävs minst tre års yrkeslivserfarenhet som lärare på minst halvtid efter avlagd examen. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Examen & Intyg

Specialpedagogexamen

Örebro universitet

Örebro universitet

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...


Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet

701 82 ÖREBRO

Tel: 019-30 30 00

Recensioner
Kursrecensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Arrangörsrecensioner
(4,1)
Baseras på 16 recensioner
Se alla skolans recensioner