Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Biologiprogrammet

Örebro universitet, i Örebro
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Örebro

Om utbildningen

Biologiprogrammet vänder sig till dig som vill ha en utbildning som öppnar upp för många olika karriärvägar inom områden kopplade till biologi. Du kan arbeta med stora och aktuella biologiska frågor som exempelvis djurs och människors hälsa, utveckling av smarta livsmedel, kriminaltekniska undersökningar, miljöproblem, bevarande av biologisk mångfald, molekylära analyser och produktutveckling. Örebro universitetet erbjuder dig en flexibel utbildning som du själv kan vara med och utforma efter just ditt intresseområde. Du kan exempelvis fördjupa dig inom biologisk innovation, molekylära tekniker, mat och hälsa, biologisk forensik, toxikologi (läran om gifter) eller miljömässig hållbarhet. Dessutom har du under den senare delen av utbildningen möjlighet att läsa kurser eller göra fält- och examensarbeten utomlands.Biologiprogrammet är en treårig utbildning som ger dig en kandidatexamen. Programmet består av starka kärnkurser i grundläggande naturvetenskapliga ämnen med många praktiska inslag. Dessutom har kurserna närhet till aktuell forskning och länkas till viktiga samhällsfrågor både lokalt och globalt. Vid Örebro universitet pågår forskning inom bland annat utvecklingsbiologi, smart mat och probiotika, vaccin- och läkemedelsutveckling, antibiotikaresistens och toxikologi. Vårt mål på biologiprogrammet är att utbilda dig till en kunnig biolog med en stark naturvetenskaplig grund och en hög grad av individuell specialisering, vilket leder till att du har goda möjligheter till jobb efter avslutad examen. Som biolog kan du arbeta inom exempelvis privat verksamhet, intresseorganisationer, kommuner och statliga myndigheter.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2 och Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C.

Examen & Intyg

Kandidatexamen
Örebro universitet
701 82 ÖREBRO

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...

Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar.

Highlights