Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Statistikerprogrammet, Dataanalys och Business Intelligence

Örebro universitet, i Örebro
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Vår 2025 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Vår 2025 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Vår 2025

  • Klassrum
  • Örebro

Om utbildningen

Statistikerprogrammet förbereder dig för ett yrkesliv som statistiker på en bred arbetsmarknad inom offentlig och privat sektor. Exempel på yrken är analytiker inom finans, medicin, spelbolag och försäkring. Arbetsuppgifter varierar från att planera och genomföra statistiska undersökningar och analyser till att fungera som konsult och rådgivare till beställare av statistiskt material.Programmet ger dig metoder i teori och praktik för genomförandet av statistiska undersökningar och analyser. Statistiska metoder för dataanalys är generella och har tillämpningar inom alla delar av samhället och kan behandla vitt skilda frågeställningar. Dataanalys handlar om att med datorns hjälp utvinna kunskap ur stora datamängder och Business Intelligence att ta fram relevanta beslutsunderlag vilket är högrelevant för att jobba inom såväl näringsliv som övriga samhället. Under programmets gång utvecklar du fortlöpande ditt kunnande inom olika statistiska metoder samt att arbeta med statistisk programvara.Inom programmet läser du förutom kurser i huvudämnet statistik också valfria kurser. Inom ramen för de valfria kurserna är det vanligt med studier i matematik, datavetenskap och informatik eller att profilera sig mot ett tillämpningsområde genom studier i till exempel företagsekonomi eller nationalekonomi, men även helt andra ämnesinriktningar är möjliga. Statistiska centralbyrån (SCB), med huvudkontor i Örebro, är en viktig partner i utbildningen med gästföreläsningar, studiebesök och möjlighet till sommarjobb. Programmet avslutas med en kandidatuppsats om 15 hp.Programmet ger också behörighet att söka vidare till Masterprogrammet i tillämpad statistik.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 och Engelska 6.

Examen & Intyg

Kandidatexamen
Örebro universitet
701 82 ÖREBRO

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...

Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar.

Highlights