Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Inriktning Kammarmusik

Örebro universitet, i Örebro
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Örebro

Om utbildningen

Den här utbildningen är en del av det konstnärliga kandidatprogrammet vid Musikhögskolan som också innefattar inriktningarna komposition, jazz/pop och musikproduktion.Utbildningen präglas av en kreativ miljö med närhet till andra konstnärliga utbildningar. Tyngdpunkten ligger på ditt huvudinstrumentspel och ditt kammarmusicerande där utveckling och fördjupning av alla de konstnärliga, instrumentala och kommunikativa kunskaperna en modern musiker bör besitta står i fokus.En av de viktigaste förutsättningarna för att kunna utvecklas som musiker är möjligheterna till möten med publiken. Som student hos oss framträder du under utbildningen på ett stort antal konserter i Musikhögskolans fantastiska konsertsal, i samarbeten med olika kammarmusikföreningar, i orkesterkonserter, skolkonserter, kyrkokonserter och konserter inom äldrevården.Under hela utbildningen finns arbetet med kammarmusiken och ensemblespelet med, ofta med ensemblesammansättningar över instrumentgrupperna vilket är inspirerande och ger viktig kunskap om andra instrument och deras förutsättningar. En annan viktig del av utbildningen är den nya musiken och mötet/dialogen med upphovsmannen/kvinnan. Under utbildningen arbetar vi med detta bl a genom projekt och samarbeten med studenter och lärare vid kompositionsutbildningen. Tack vare vårt kontinuerliga samarbete med Svenska Kammarorkestern får du genom olika projekt inblick i det professionella musikeryrket och även möjlighet att pröva solistrollen med en av Europas främsta kammarorkestrar. Lärarna på utbildningen tillhör de främsta av landets musiker och pedagoger med en bred erfarenhet av både undervisning och musicerande. De representerar tillsammans många av de verksamheter som definierar en musiker av idag, från orkestermusiker i en rad olika svenska och utländska orkestrar till solister i olika sammanhang, från kammarmusiker i olika ensembler till entreprenörer med egna konsertserier och festivaler.Vi tar emot studenter på alla traditionella orkesterinstrument samt saxofon, piano, gitarr och sång.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + godkänt färdighetsprov som prövar musikaliska kunskaper och färdigheter.

Examen & Intyg

Kandidatexamen
Örebro universitet
701 82 ÖREBRO

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...

Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar.

Highlights