Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Filmprogrammet

Örebro universitet, i Örebro
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Örebro

Om utbildningen

Filmprogrammet vid Örebro universitet erbjuder en unik kombination av vetenskapliga studier om film och rörlig bild och praktiska kurser i videoproduktion. De vetenskapliga studierna och de praktiska studierna belyser och stärker varandra. Filmvetenskap, som är ett brett humanistiskt ämne, studerar till exempel filmform, filmhistoria, åskådarskap, medieteknologier, genus, genre, och diverse politiska och filosofiska aspekter av film och rörlig bild. Filmvetenskaplig kompetens är väsentlig för att förstå ett samhälle där den rörliga bilden blivit helt central den rörliga bilden dominerar alltmer i sociala medier och är ett allt vanligare medel för företags, organisationers och myndigheters kommunikation. Samtidigt som film och teveserier förblivit viktiga konst- och underhållningsformer allt oftare i form av streaming. Under utbildningen studerar du filmteori och filmhistoria, ser olika typer av film, analyserar, skriver och diskuterar. Du lär dig även skriva akademiska uppsatser. Det andra året är vigt åt att studera videoproduktion. Du får göra film i kortare format och lär dig även göra beställningsfilm, med särskilt fokus på storytelling och visuell kommunikation. I dessa kurser övas teknisk-estetiska färdigheter men du tränas framför allt i berättande och gestaltning. Den sista terminen kan läggas upp på olika sätt: du kan välja att göra praktik hela terminen, eller dela upp terminen mellan praktik och en kurs i videoessäer (video essays). Du kan också välja att ägna terminen åt studier utomlands eller läsa en kurs i ett annat ämne.Efter tre års utbildning tar du en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap. Du har då breda kunskaper i film- och medieteori, filmanalys, filmhistoria och om filmens politiska och samhälleliga aspekter, såväl som i det akademiska hantverk som krävs för att skriva en uppsats. Du har även kunskaper i filmproduktion och kan skapa film på beställning.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 och Engelska 6.

Examen & Intyg

Kandidatexamen
Örebro universitet
701 82 ÖREBRO

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...

Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar.

Highlights