Visa studentum.se som: Mobil

Hur tänker du när du väljer utbildning? Hjälp oss att svara på några frågor i vår undersökning och ha chans att vinna två biobiljetter!

Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Örebro
75 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2020 - Örebro
Antagningshistorik

Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska

Du kommer som distriktssköterska ha ett självständigt arbete där du utför undersökningar och behandlingar samt ansvarar för hälsorådgivning till personer i alla åldrar. Vården bedriver du på såväl vårdcentraler som i den sjukes hem.Under distriktssköterskeutbildningen läser du om hälsa ur olika perspektiv, pediatrik, barn- och skolhälsovård, geriatrik, palliativ omvårdnad, psykisk ohälsa, och funktionsnedsättning hos människor i olika åldrar. Dessutom får du kunskap om hälsokommunikation, olika styrdokument och vetenskapliga metoder att använda i både folkhälsoarbete samt forskning.I utbildningen har du även verksamhetsförlagd utbildning där du får träna dig i din nya profession som distriktssköterska. Den delen av utbildningen sker inom Region Örebro läns och kommunens verksamheter såsom, skolhälsovård/elevhälsans medicinska insatser, vårdcentral, barnhälsovård och hälso- och sjukvård för vuxna och äldre.Du har efter distriktssköterskeutbildningen en magisterexamen med möjlighet att fortsätta vidareutbilda dig mot masterexamen i omvårdnadsvetenskap. I huvudområdet omvårdnadsvetenskap finns även möjligheter att fortsätta med forskarutbildning inom området.

Så ansöker du

Legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen samt sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod och 15 högskolepoäng ett självständigt arbete. Därtill krävs yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande minst två års heltidstjänstgöring.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen

Örebro universitet

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...


Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet

701 82 ÖREBRO

Tel: 019-30 30 00


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,1)
Baseras på 16 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: