Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i statistik

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Örebro
120 hp
Heltid
Antagningshistorik
Kommande starter

Plats & start


Örebro
Höst 2021

Örebro
Höst 2021

Masterprogram i statistik

Programmet är inriktat på tillämpning av statistisk teori och metod och rustar dig för att driva utformningen av statistiska undersökningar och lämna egna bidrag till den statiska metodutvecklingen. Vill du kanske forska i ämnet statistik? Även då är programmet något för dig!Utbildningen ges på engelska och du läser med personer från olika delar av världen, alla med det gemensamma fokuset på statistikerprofessionen. Dina lärare har också omfattande yrkeslivserfarenhet och ett brett kontaktnät, internationellt inom universitetsvärlden och med arbetsgivare i Sverige.Örebro universitet är ett av två universitet i Norden som ackrediterats av den europeiska statistikmyndigheten Eurostat som EMOS (European Master in Official Statistics), och kvalificerar dig för en svensk och internationell karriär inom officiell statistik. Här ges möjlighet att välja en praktik om 15 högskolepoäng (hp) på Statistiska Centralbyrån (SCB), Sveriges officiella statistikmyndighet.I utbildningen poängteras förmåga att kommunicera och samarbeta, dels för att identifiera organisationens informationsbehov samt förutsättningarna för den statistiska undersökningen eller dataanalysen, dels för att tydligt kunna kommunicera valda ansatser och resultat.Kunskaper du får inom exempelvis urvalsmetoder och ekonometri är relevanta inom framväxande områden såsom dataintegrering, big data och statistisk inlärning, liksom andra där skickliga statistiker behövs. Ett särskilt fokus är på samhällsvetenskap och ekonomi.Programmet är uppdelat på fyra terminer. Den första terminen inleds med kurser i matematik och statistisk teori. Andra terminen består av två kurser i ekonometri, två kurser om teori och metod för urvalsundersökningar samt kurser i datorintensiva metoder och Bayesiansk statistik. Under år två kommer du skriva två masteruppsatser om vardera 15 högskolepoäng (hp). Därutöver har du 30 valfria hp, varav praktik på 15 hp är ett alternativ.

Så ansöker du

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng varav, minst 90 högskolepoäng inom statistik alternativt minst 30 högskolepoäng i statistik och 60 högskolepoäng i matematik. Vidare krävs även kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Examen & Intyg

Masterexamen

Örebro universitet

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...


Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet

701 82 ÖREBRO

Tel: 019-30 30 00
Fax 019-33 02 38


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,1)
Baseras på 16 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: