Visa studentum.se som: Mobil

Förskollärarprogrammet

Örebro universitet
Sammanfattning
Universitets- & högskoleutbildning
Örebro
210 hp
Startdatum: Höst 2019 - Örebro
Antagningshistorik

Förskollärarprogrammet

Inom kunskapsområdet förskolepedagogik studerar du hur barn upplever, utforskar och förstår världen på olika sätt. Leken är central för förskolebarns liv och dess betydelse för kamratrelationer, lärande och utveckling tas kontinuerligt upp i olika kurser. Inom förskolepedagogik kommer du också att utveckla kunskaper om barns språkutveckling och kommunikation, matematik, natur och teknik, hållbar utveckling samt estetiska ämnen som bild, musik och rörelse. Ett särskilt fokus läggs på naturvetenskap som integreras med bildskapande. Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) breddar och fördjupar ditt pedagogiska ledarskap. Det handlar bland annat om förskolans uppdrag, sociala relationer och konflikthantering, specialpedagogiska frågor, föräldrasamverkan samt dokumentation, utvärdering och utveckling av den pedagogiska verksamheten. Du skriver även ett självständigt arbete som utvecklar din vetenskapliga kompetens inom förskoleområdet.I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som innebär att en del av din utbildning sker i förskolan. Här får du möjlighet att under handledning pröva arbetet som förskollärare och att studera förskolans och förskoleklassens verksamhet i praktiken.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A.

Examen & Intyg

Lärarexamen, Förskollärarexamen

Örebro universitet

Örebro universitet

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...


Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet

701 82 ÖREBRO

Tel: 019-30 30 00


Recensioner
Kursrecensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Arrangörsrecensioner
(4,1)
Baseras på 16 recensioner
Se alla skolans recensioner