Visa studentum.se som: Mobil

Högskolan i Borås ambition är att bli det tredje universitetet i Västsverige. Vi satsar på att vara ett komplett lärosäte som sätter studentens lärande i centrum. Högskolan har cirka 12 400 studenter och drygt 700 anställda. I samverkan med näringsliv och offentlig sektor bedriver vi utbildning och forskning av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans.

Till Högskolan i Borås hör de såväl nationellt som internationellt starka varumärkena Textilhögskolan och Bibliotekshögskolan. De båda driver verksamhet inom utbildning och forskning inom sina respektive områden.

Högskolan i Borås driver flera spännande forskningsprojekt och har i dag rätt att examinera forskare inom fyra områden: Biblioteks- och informationsvetenskap, Resursåtervinning, Textil och mode (generell) och Textil och mode (konstnärlig).

Mitt i stan, i ena änden av Allégatan hittar du högskolans samlade campus med lektionssalar, restauranger, café och bibliotek. Det är nära till det mesta och knappt 10 minuters promenad till Resecentrum och Centralstationen. Vi har även högskoleutbildningar på Campus Varberg.


Utbildningar

Universitets- & högskoleutbildning
Ekonomi Ort
Civilekonomprogrammet Borås
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Data / IT
Dataekonomutbildningen Borås
Designteknikerutbildning Borås
IT-tekniker Borås
Systemarkitekturutbildningen Borås
Systemvetarutbildning Borås
Ekonomi
Ekonomutbildning Borås
Kandidatprogram i offentlig förvaltning Borås
Textilekonomutbildning Borås
Estetiska utbildningar
Hantverk
Modedesign Borås
Textil produktutveckling och entreprenörskap Borås
Textildesign Borås
Textilingenjörsutbildning Borås
Ledarskap / Organisation
Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Borås
Media / Kommunikation
Webbredaktör Borås
Webbredaktör, distansutbildning Distans
Medicin / Farmaci
Sjuksköterskeutbildning Borås
Sjuksköterskeutbildning Borås
Naturvetenskap
Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning Borås
Matematik
Tekniskt Basår Borås
Samhällsvetenskap
Bibliotekarie Borås
Bibliotekarie, distansutbildning Distans
Bibliotekarie, distansutbildning Distans
Event Management Varberg
Organisations- och personalutvecklare i samhället Borås
Teknik
Byggingenjör Borås
Energiingenjör Borås
Industriell ekonomi - affärsingenjör Borås
Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap Borås
Industriell ekonomi - logistikingenjör Borås
Kemiingenjör - tillämpad bioteknik Borås
Maskiningenjör - produktutveckling Borås
Undervisning / Pedagogik
Lärare
Förskollärarutbildning Borås
Förskollärarutbildning Varberg
Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma Borås
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem Borås
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Borås
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Varberg
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Borås
Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk Borås
Pedagogik
Förskollärarutbildning Borås
Förskollärarutbildning Skövde
Förskollärarutbildning Borås
Förskollärarutbildning Skövde
Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma Skövde
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Borås
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Skövde
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Skövde
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Borås
Vård / Omsorg
Sjuksköterskeutbildning Borås
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Bygg / Anläggning
Magisterutbildning i byggteknik - hållbart samhällsbyggande Borås
Data / IT
Systemvetenskap
Magisterutbildning i informatik Borås
Ekonomi
Masterprogram i Fashion Management och Marknadsföring Borås
Masterprogram i management av digital handel Borås
Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor Borås
Estetiska utbildningar
Hantverk
Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign, inriktning modedesign Borås
Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign, inriktning textildesign Borås
Internationella relationer
Magisterprogram i Textilt Management Borås
Media / Kommunikation
Magisterprogram i strategisk information och kommunikation Distans
Medicin / Farmaci
Barnmorskeutbildning Distans
Samhällsvetenskap
Magisterutbildning med inriktning arbetsvetenskap Borås
Master program: Biblioteks- och informationsvetenskap, Digitala bibliotek och informationstjänster Distans
Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning Distans
Masterprogram i pedagogiskt arbete Borås
Språk / Språkvetenskap
Bibliotikarie
Magisterprogram i strategisk information och kommunikation Distans
Teknik
Masterprogram i resursåtervinning Borås
Masterutbildning i textilteknik Borås
Vård / Omsorg
Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg Distans
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård Borås
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård Borås
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska Distans
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart Distans
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Distans
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård Borås
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård Distans
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre Distans

Visa alla

Beskrivning och boende

Hitta till utbildaren

Högskolan i Borås

Allégatan 1
501 90 BORÅS

Tel: 033-435 40 00


Recensioner

2008-08-05
Har läst flera kurser och har examen men det har inte gett mig jobb. Vi fick väldigt lite undervisning och många fick glida genom kurserna.
          (2)
2008-04-12
Väldigt dåligt med studier och lektioner, saknar ekonomi för att ha tillräckligt med föreläsningar. DÅLIGT!!!
          (3)
2008-01-24
Hur kul som helst
          (4)