Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

IT-ingenjör - digital infrastruktur och cybersäkerhet

Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum

IT-ingenjör - digital infrastruktur och cybersäkerhet

Vill du vara med och utveckla dagens och framtidens IT-infrastruktur? Vill du vara med och överbrygga samspelen mellan människa och maskin? Vill du vara med och täppa igen säkerhetsluckor i IT-system? Då är det här programmet för dig.IT-infrastruktur, automatisering och storskalig systemdrift, systemkonfiguration till utformning av datasäkerhet. Där har du som blivande IT-ingenjör exempel på verksamhetsområden och efterfrågan på IT-kompetens är stor. Flera nationella undersökningar visar på stor kompetensbrist inom IT-området, speciellt kompetens med en teknisk grundinriktning, exempelvis inom IT-infrastruktur, automatisering och storskalig systemdrift, där till exempel algoritmer och programkod måste utvecklas. Även överbryggning mellan system i industrin, till exempel autonom körning och interaktion med människan och maskin, där IT och infrastruktur expanderar kraftigt, samt molntjänster där sakernas internet (Internet of Things, IoT) och informationssäkerhet, spelar en betydande roll.Arbetsmarknaden efterfrågar i hög grad ingenjörer som behärskar drift och utveckling av IT-system för olika industriella och affärsrelaterade processer. IT-ingenjörens roll sträcker sig från systemkonfiguration till utformning av datasäkerhet. Genom en ökad digitalisering, där Sverige redan ligger lång framme, ställs allt högre krav på en rad kunskaper inom området. De många olika tillämpningarna kräver en ingenjör som har en grundläggande teknisk kännedom kring hur datorsystem behöver utformas för att på bästa sätt möta de behov och krav som ställs från användare av systemet.Exempel på yrkesområden innefattar roller som molnarkitekt, infrastrukturarkitekt, automationsspecialist och optimering av IT-infrastruktur. I dag efterfrågas även samordnare för IoT med särskild kompetens inom IT-säkerhet och systemautomation.

Kommande kursstarter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Borås

Ansökan och behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C.

Examen, diplom m.m.

Högskoleingenjörsexamen

Högskolan i Borås

Högskolan i Borås ambition är att bli det tredje universitetet i Västsverige. Vi satsar på att vara ett komplett lärosäte som sätter studentens lärande i centrum. Högskolan har cirka 12 400 studenter och drygt 700 anställda. I samverkan med näringsliv och offentlig sektor bedriver vi utbildning och forskning av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans.

Till Högskolan i Borås hör de såväl nationellt som internationellt starka varumärkena Textilhögskolan och Bibliotekshögskolan. De båda driver verksamhet inom utbildning och forskning inom sina respektive områden.

Högskolan i Borås driver flera spännande forskningsprojekt och har i dag rätt att examinera forskare inom fyra områden: Biblioteks- och informationsvetenskap, Resursåtervinning, Textil och mode (generell) och Textil och mode (konstnärlig).

Mitt i stan, i ena änden av Allégatan hittar du högskolans samlade campus med lektionssalar, restauranger, café och bibliotek. Det är nära till det mesta och knappt 10 minuters promenad till Resecentrum och Centralstationen. Vi har även högskoleutbildningar på Campus Varberg.

Visa alla utbildningar med Högskolan i Borås
Högskolan i Borås
Allégatan 1
501 90 BORÅS

Högskolan i Borås ambition är att bli det tredje universitetet i Västsverige. Vi satsar på att vara ett komplett lärosäte som sätter studentens lärande i centrum. Högskolan har cirka 12 400 studenter och drygt 700 anställda. I samverkan med näringsliv...

Läs mer om Högskolan i Borås och visa alla utbildningar.

Highlights