Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Textil produktion och innovation

Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum

Textil produktion och innovation

Textilindustrin behöver förändras och för det behövs innovativa utvecklare och ledare som kan tänka i nya banor. Du och dina idéer kan ställa om textilindustrin till en hållbar och cirkulär bransch. Textil produktion och innovation ger dig verktygen och tankesättet men det är du som tar klivet och det är du som tar ansvar för en hållbar textilindustri. Programmet är utformat efter dagens och framtidens behov inom textilindustrin, där tekniska textilier, en digital transformation av industrin, textilprodukters efterlevnad av regler och lagar, samt innovationer på material-, produkt- och processnivå är nyckelområden för att möjliggöra en mer lokal och flexibel produktion. Du kommer verka i en internationell miljö. Textil produktion och innovation passar dig med ett tekniskt intresse och förbereder dig på att arbeta med innovativa produkter och processer, samt hållbarhetsaspekter inom textilindustrin.Utbildningen omfattar tre års heltidsstudier motsvarande 180 högskolepoäng, där huvudområdet Textilteknologi genomsyrar samtliga år. Det innebär att textila grundkurser inom fiber- och garnteknologi, trikå- och väveriteknik och färgning och beredning bildar basen för den breda textila kompetensen som utbildningen bygger på. Just de här grundkurserna är vad som gör din utbildning unik, inte bara i Sverige utan i hela Europa. Du kommer ha en förståelse för textila processer som få andra nyexaminerade studenter kan visa upp. Under programmets gång kommer du stöta på många praktiska kurser där teori och praktik kombineras för att du som student ska få en förståelse för ämnet och nå upp till de mål som programmet har satt. Dessutom tillämpas teoretiska och praktiska kunskaper inom projektkurserna där du tränas i att sätta samman alla delar som behövs för att en specifik produkt skall kunna sättas i produktion. Produkterna och processerna runtomkring bearbetas och analyseras sedan ur flera hållbarhetsaspekter. Programmet erbjuder flexibilitet för dig som student genom att du kan välja mellan två specialiseringsspår med valbara kurser inom textil innovation i läsår 3. Specialiseringsspåren är materialinnovation eller produktinnovation. Specialisering inom materialinnovation syftar till att ge dig mer djupgående kunskaper på fibernivå, textil funktionalisering och smarta textilier. Specialiseringen inom produktinnovation ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper kring utveckling och skapande av innovativa och tekniska produkter. Examensarbetet är den sista kursen inom programmet och är ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande 15 högskolepoäng. Problemformuleringen är förankrad i näringsliv eller forskning och genomförandet samt examinationen följer de akademiska kraven kring metod och rapportskrivning. På det sättet kommer du att få en förståelse för näringslivets behov och vad du som examinerad student kommer kunna bidra med.

Kommande kursstarter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Borås

Ansökan och behörighet

Grundläggande behörighet (med undantag för kravet på svenska) + Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2 och Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c

Examen, diplom m.m.

Kandidatexamen

Högskolan i Borås

Högskolan i Borås ambition är att bli det tredje universitetet i Västsverige. Vi satsar på att vara ett komplett lärosäte som sätter studentens lärande i centrum. Högskolan har cirka 12 400 studenter och drygt 700 anställda. I samverkan med näringsliv och offentlig sektor bedriver vi utbildning och forskning av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans.

Till Högskolan i Borås hör de såväl nationellt som internationellt starka varumärkena Textilhögskolan och Bibliotekshögskolan. De båda driver verksamhet inom utbildning och forskning inom sina respektive områden.

Högskolan i Borås driver flera spännande forskningsprojekt och har i dag rätt att examinera forskare inom fyra områden: Biblioteks- och informationsvetenskap, Resursåtervinning, Textil och mode (generell) och Textil och mode (konstnärlig).

Mitt i stan, i ena änden av Allégatan hittar du högskolans samlade campus med lektionssalar, restauranger, café och bibliotek. Det är nära till det mesta och knappt 10 minuters promenad till Resecentrum och Centralstationen. Vi har även högskoleutbildningar på Campus Varberg.

Visa alla utbildningar med Högskolan i Borås
Högskolan i Borås
Allégatan 1
501 90 BORÅS

Högskolan i Borås ambition är att bli det tredje universitetet i Västsverige. Vi satsar på att vara ett komplett lärosäte som sätter studentens lärande i centrum. Högskolan har cirka 12 400 studenter och drygt 700 anställda. I samverkan med näringsliv...

Läs mer om Högskolan i Borås och visa alla utbildningar.

Highlights