Guide: Branscher som behöver kompetens

Går du i tankar på att studera och undrar hur jobbmöjligheterna ser ut inom olika branscher? Vi listar 19 branscher och yrken inom dessa med goda möjligheter för jobb, ta del av vår guide här!

Branscher som behöver kompetens

Går du i tankar på att studera och undrar hur jobbmöjligheterna ser ut inom olika branscher? Vi listar 19 branscher och yrken inom dessa med goda möjligheter för jobb, ta del av vår guide nedan! 

Flera branscher är i stort behov av kvalificerad personal. För att motverka bristen på arbetskraft ska kommuner och regioner utveckla arbetet gällande utbildningar inom dessa branscher. 

Yrken med stora möjligheter till jobb 

Om du väljer att utbilda dig inom ett yrke som är i stort behov av personal är dina möjligheter för jobb stora. Nedan listar vi branscher samt yrken som behöver kvalificerad personal samt tipsar om passade utbildningar. 


Administration, ekonomi och juridik 

Är du intresserad av ekonomi, juridik samt gillar planering och administration? Då kan dessa yrken vara något för dig. 

Yrken med stora möjligheter till jobb: 

 • Medicinsk sekreterare 
 • Vårdadministratör 
 • Controller 


Försäljning, inköp och marknadsföring 

Om du vill jobba strategiskt och brinner för försäljning eller markandsföring kan ett yrke inom denna bransch passa dig. 

Yrken med stora möjligheter till jobb: 

 • Företagssäljare 
 • Inköpare och upphandlare 
 • Speditör och transportmäklare 


Hotell, restaurang och storhushåll 

Vill du laga mat, hjälpa kunder eller arbeta inom hotellbranschen? Nedan finns yrken som passar dig! 

Yrken med stora möjligheter till jobb:

 • Hovmästare och servitörer 
 • Kockar, köksmästare och souschefer 
 • Pizzabagare  

📣 Carl Johan Sawnson är kommunikationschef på Visita, en bransch- och arbetsgivarorganisation för svenska besöksnäringen. 

– Det behövs fler för att utföra arbetsuppgifterna och mycket tid går åt till att utbilda och lära upp. Detta riskerar i sin tur att påverka såväl till exempel öppettider som menyer, säger han.

Trots bristen på personal ser han positivt på framtiden då människor alltid kommer att vilja resa och mötas. 


Industriell tillverkning 

Vill du arbeta med produktion av råvaror eller produkter? Då kan denna yrkesgrupp passa dig.

Yrken med stora möjligheter till jobb: 

 • Slaktare och styckare 
 • Lackerare och industrimålare 
 • Maskinoperatör inom tillverkning


Sanering och renhållning 

Att arbeta med sanering och renhållning innebär bland annat underhåll och städning. Om du vill arbeta praktiskt  kan denna yrkesgrupp passa dig. 

Yrken med stora möjligheter till jobb: 

 • Renhållnings- och återvinningsarbete 
 • Städare


Kultur, media och design 

Om du vill arbeta med språk och hjälpa andra kan dessa yrken passa dig. 

Yrken med stora möjligheter till jobb:  

 • Tolk
 • Översättare 


Kropps- och skönhetsvård 

Om du gillar du skönhet och vill arbeta praktiskt kan en framtid inom kropps- och skönhetsvård vara något för dig!

Yrken med stora möjligheter till jobb:  

 • Frisör 


Naturvetenskap 

Arbeten inom naturvetenskap passa dig som gillar kemi, biologi eller andra vetenskapliga metoder. 

Yrken med stora möjligheter till jobb:

 • Biomedicinsk analytiker 
 • Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 • Specialist inom miljöskydd och miljöteknik Transport, distribution och lager 

Är du intresserad av fordon och logistik? Då passar ett yrke inom kategorin transport, distribution och lager.  

Yrken med stora möjligheter till jobb:

 • Buss- och spårvagnsförare 
 • Lastbilsförare 
 • Lokförare 


Yrken med teknisk inriktning 

Vill du arbeta tekniskt? Det finns flera olika inriktningar och områden att välja  mellan om du vill arbeta med teknik.

Yrken med stora möjligheter till jobb:

 • Arkitekt  
 • Civilingenjör inom elektroteknik 
 • Civilingenjör inom logistik och produktionsplanering

📣 Frida Andersson arbetar som enhetschef för kompetensförsörjning på Teknikföretagen. Hon berättar att de analyserar målgruppen för att fler ska vilja utbilda sig inom teknikbranschen. 

Vi vet att det florerar många sägningar och antagna sanningar om den unga målgruppen, vi är måna om att de bryts och att vi hela tiden har rätt utgångspunkt i vårt arbete.

Deras senaste undersökning visade att fler än 8 av 10 teknikföretag saknar kvalificerad personal. Data/IT

Om du trivs framför datorn och vill hitta lösningar på problem passar arbete inom denna yrkesgrupp dig väl. 

Yrken med stora möjligheter till jobb: 

 • Mjukvaru- och systemutvecklare 
 • Systemanalytiker och IT-arkitekter 
 • Designer och utvecklare inom spel och digitala medier 


Hantverk 

Hantverk passar dig som vill arbeta kreativt och praktiskt och innefattar flera olika inriktningar. 

Yrken med stora möjligheter till jobb:

 • Bagare och konditorer 
 • Fin-, inrednings- och möbelsnickare 
 • Finmekaniker Bygg och anläggning 

Om du vill arbeta inom bygg och anläggning finns det många olika inriktningar och områden att välja mellan. Generellt arbetar man med utveckling och förbättring av byggnader. 

Yrken med stora möjligheter till jobb:

 • Byggnads- och ventilationsplåtslagare 
 • Målare 
 • Murare och plattsättare 
 • ...och många fler!

📣 Jonas Lindberg, utbildningsansvarig på Måleriföretagen, menar att situationen är akut. Det händer att de får tacka nej till uppdrag för att de inte har tillräckligt mycket personal.

I måleribranschen är det mycket svårt att hitta ny arbetskraft med rätt kompetens. Det är en utveckling som pågått under ett par år och som nu är akut

📣 Henrietta Ludwig på VVS-branschens yrkesnämnd säger att behovet av kvalificerad personal bara kommer att öka under kommande år. 

Om vi ska klara av både att renovera miljonprogrammen samt den klimatomställning vi behöver göra i samhället så ser vi inte att behovet kommer bli mindre framöver utan snarare större, säger hon. 

📣 Cirka tre av fyra företag vittnar om att det är svårt att hitta plåtslagare och ventilationsmontörer med rätt kvalifikationer, säger Helena Örnliden, utbildningsrådgivare på Plåt & Ventbyrån.

Brist på folk är det största hindret för tillväxt. Jobb som inte blir gjorda

📣 Carina Lundström arbetar som kompetensexpert och utvecklingsledare på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Hon säger att fastighetsbranschen utvecklas snabbt och behovet av teknisk personal är stort. 

– Vi märker av att alla yrkesroller kräver mer av teknisk kompetens då utvecklingen i våra fastigheter går snabbt och har ett stort fokus på hållbarhet och energioptimering. 


Hälso- och sjukvård 

Arbete inom hälso- och sjukvård innebär att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. 

Yrken med stora möjligheter till jobb: 

 • Barnmorska 
 • Sjuksköterska (inom flera olika inriktningar) 
 • Undersköterska 
 • ...och många fler! 


Installation, drift och underhåll 

Inom denna yrkesgrupp kan du bland annat arbeta med skötsel av anläggningar och fastigheter.  

Yrken med stora möjligheter till jobb:

 • Installations- och serviceelektriker 
 • Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatör 
 • Processövervakare inom kemisk industri 


Naturbruk 

Naturbruk innefattar flera olika arbeten, men generellt passar det dig som vill arbeta med djur och natur. 

Yrken med stora möjligheter till jobb: 

 • Förare av jordbruks- och skogsmaskiner 
 • Trädgårdsanläggare 
 • Uppfödare och skötare av lantbruksdjur 


Pedagogik 

Vill du hjälpa andra att utvecklas? Du som vill arbeta pedagogiskt kan bland annat arbeta som lärare, för båda yngre och äldre. 

Yrken med stora möjligheter till jobb:

 • Förskollärare 
 • Ämneslärare 
 • Grundskollärare


Säkerhet och bevakning 

Vill du hjälpa andra och skapa trygghet? Då kan ett yrke inom säkerhet passa dig.  

Yrken med stora möjligheter till jobb: 

 • Polis 
 • Brandman 
 • Kriminalvårdare 


Yrken med social inriktning 

Det finns många inriktningar inom denna yrkesgrupp men generellt passar den dig som vill hjälpa andra. 

Yrken med stora möjligheter till jobb:

 • Kurator 
 • Personlig assistent 
 • Vårdare och boendestöd

Regioner och kommuners uppdrag 

För att möta kompetensbehovet ska regioner skapa mål och prioriteringar gällande kompetensförsörjning enligt lag sedan 1 augusti 2022. I samråd med branscher och arbetsgivare ska regioner se över kompetensbehovet och föra dialog med utbildningssamordnare. De ska även hjälpa Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskolan med deras arbete gällande bland annat utbud av utbildningar. Regioner samarbeter med flera olika aktörer i detta uppdrag, bland annat kommuner, Arbetsförmedlingen och privata företag. 

Kommuner ska agera brygga mellan skolor och näringsliv samt stödja företag för att främja detta arbete. De ska även samarbeta med andra kommuner.

Branschernas syn på satsningen

Det är viktigt att kommuner och regioner ser över behoven i landet och anpassar utbildningsutbudet efter det, säger Frida Andersson. Det är positivt att satsningar görs för att motverka bristen och fler montörer kan utbildas, säger Henrietta Ludwig

Helena Örnliden säger att samarbete mellan olika aktörer är viktigt. Hon understryker att man bör ha möjlighet att utbilda sig inom små, men viktiga, yrken. Carl Johan Swanson anser att satsningarna varierar över landet. På vissa ställen arbetar man nära företag för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet, men på andra platser i landet ser arbetet inte ut så. 

– Det är viktigt att kommunerna fortsätter att erbjuda ett brett utbud av yrkesutbildningar så att unga människor kan göra ett bra gymnasieval, säger Jonas Lindberg

Carina Lundström säger att hon ser positivt på framtiden och att de har nära dialog med kommuner och regioner. 

Våra fastigheter behöver driftas och förvaltas oavsett det ekonomiska läget vilket bidrar till hög anställningstrygghet, säger hon.  


Källor: Almega – Yrkesutbildningen i Sverige, Sveriges Kommuner och Regioner, Arbetsförmedlingen.

Gabrielle Längbo

Gabrielle Längbo

Digital Content Specialist (Visa mer)
Gabrielle jobbar som Digital Content Specialist på Keystone Education Group. Hon har en bakgrund som journalist och har arbetat på flera olika redaktioner som bland annat reporter och webbredaktör. På Keystone har hon tidigare arbetat som Email Marketing Specialist samt med att publicera material på sajten. Hon har en kandidatexamen i journalistik från Stockholms Universitet och har pluggat historia på både Södertörns högskola och Mittuniversitetet. (Mindre)

Om

Gabrielle jobbar som Digital Content Specialist på Keystone Education Group. Hon har en bakgrund som journalist och har arbetat på flera olika redaktioner som bland annat reporter och webbredaktör. På Keystone har hon tidigare arbetat som Email Marketing Specialist samt med att publicera material på sajten. Hon har en kandidatexamen i journalistik från Stockholms Universitet och har pluggat historia på både Södertörns högskola och Mittuniversitetet.

Annonser