Hjälp oss att hjälpa dig! Delta i vår undersökning om utbildningsvalet och var med och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Språkkonsultprogrammet, Antagning till senare del, termin 2

Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Vår 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Vår 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Vår 2024

  • Klassrum
  • Lund

Om utbildningen

Skriftlig kommunikation handlar inte i första hand om att skriva korrekt. Det handlar om att skriva på ett sätt som fungerar, så att texten når sitt mål och blir förstådd av sina läsare. En språkkonsult utbildas till att bli expert på just mottagaranpassning. Har du redan läst en grundkurs i svenska språket? Då kan du nu ansöka till termin 2 på vårt språkkonsultprogram.

Om utbildningen

I dagens informationssamhälle skriver vi mer än någonsin. Ändå är det få som har utbildning för det och många behöver anlita professionell hjälp. Det är där språkkonsulten kommer in. En språkkonsult driver ofta egen textbyrå eller arbetar som anställd på företag eller myndigheter. Arbetsuppgifterna kan vara textredigering, textgranskning, korrekturläsning, utbildning, framställning av informationsmaterial, språkliga utredningar och policyfrågor. Språkkonsulter arbetar både med tryckta texter och med digitala texter, på webbplatser och i sociala medier.

Konsten att skriva, granska och redigera texter är central i språkkonsultutbildningen, som är uppbyggd av kurser i ämnet svenska. Tillsammans ger kurserna en god förståelse för svenskans struktur, variation och bruk. En språkkonsult får ofta hålla i kurser och därför finns också inslag av pedagogik, retorik och muntlig framställning. Utbildningen innehåller också praktikinslag som ger de studerande möjlighet att utveckla sin yrkesroll och skapa viktiga kontakter för framtida yrkesverksamhet.

Lunds språkkonsultutbildning har en valbar termin som ger möjlighet att spetsa utbildningen med till exempel juridik, marknadsföring eller projektledning. Det finns också möjlighet att läsa en praktikkurs under den valbara terminen. Under sista terminen skriver du ditt examensarbete utifrån material från en verksamhet. Du har möjlighet att göra examensarbetet som ett uppdrag för en arbetsgivare.

Efter utbildningen

Programmet leder till en kandidatexamen i svenska med inriktning på språkkonsultverksamhet. Språkkonsulter kan arbeta med:

  • textgranskning och korrekturläsning
  • textbearbetning och textredigering
  • framställning av informationsmaterial
  • internutbildning av skribenter och talare
  • klarspråk
  • språkliga utredningar
  • omarbetning till lättläst
  • policyfrågor, skrivregler och terminologi.

De språkkonsulter som finns ute i arbetslivet arbetar också som skribenter, journalister, redaktörer eller lärare. Språkkonsultutbildningen ger även en bra grund för vidare studier på avancerad nivå och forskarutbildning. Vår kompetensfolder och intervjuer med språkkonsulter finns på institutionens hemsida.

Programmet har antagning vartannat år (udda år). För att vara behörig till programmet behöver du bli godkänd på ett antagningsprov. Du blir automatiskt anmäld till antagningsprovet när du anmäler dig till utbildningen. Provet ges inför vårterminen 2022 den 25 november kl 1520 (digitalt). Läs mer om provet på institutionens hemsida.

https://www.sol.lu.se/utbildning/kandidatprogram/sprakkonsult

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap A/1b/1a1+1a2 och Engelska B/6, kunskaper motsvarande SVEA11 Svenska: Språklig inriktning - grundkurs, 30 hp, samt godkänt antagningsprov. (Obs! Villkorlig behörighet kan ges för pågående studier på SVEA11, eller motsvarane kurs, övriga behörighetskrav ska dock vara uppfyllda senast sista kompletteringsdag). 

Examen & Intyg

Kandidatexamen
Lunds universitet
Lund

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare,...

Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Highlights