Visa studentum.se som: Mobil

Vet du inte riktigt vad du ska plugga? 🎓📚 Besök vår Digitala utbildningsmässa den 30 september kl. 08.00 -18.00 och ta reda på det! ✨ Läs mer om mässan här!

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ och teknisk personal – och här finns ungefär 47 000 studenter.

Spets och bredd

Huvuddelen av universitetet ligger i Lund, men även i Malmö finns flera utbildnings- och forskningsinstitutioner. Universitetet har också ett campus i Helsingborg samt lokala studiecentra på flera orter i Skåne. Lunds universitet arrangerar dessutom flest Internetbaserade distansutbildningar i landet.

Kontinuerlig förändring
Vid Lunds universitet står grundutbildningen i nära kontakt med forskningen och samhället i stort. Utbildningen på alla nivåer syftar till att utveckla de kvaliteter som utmärker ett universitet: analytisk förmåga, kritiskt tänkande samt förmåga att söka, sammanställa och presentera information. Utbildningsutbudet och innehållet i utbildningarna förändras kontinuerligt för att motsvara kraven på god, relevant utbildning.

Internationell miljö
Lunds universitet har nära samarbete och utbytesavtal med 680 universitet i cirka 50 länder. Den internationella akademiska miljön tillsammans med ett vitalt kultur- och näringsliv i Öresundsregionen leder fram till innovativa och gränsöverskridande projekt som våra studenter och forskare kan dra nytta av.

Ledande forskning
Universitetet slår vakt om den fria grundforskningen och forskningens värde för samhällsutvecklingen. Lunds universitet bedriver också en omfattande tillämpad forskning i nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Universitetet medverkar till att nya företag skapas i regionen med utgångspunkt i universitetets forskning.


Utbildningar

Universitets- & högskoleutbildning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Arkitektur Utbildningsform Längd Ort
Arkitektutbildning Klassrum Lund
Beteendevetenskap
Genusvetenskap / Jämställdhet
Kandidatprogram i genusvetenskap Klassrum Lund
Kriminologi
Kandidatprogram i kriminologi Klassrum Lund
Psykologi
Psykologprogrammet Klassrum Lund
Sociologi / Socialpsykologi
Kandidatprogram i sociologi Klassrum Lund
Data / IT
Civilingenjörsutbildning i datateknik, Antagning till senare del Klassrum Lund
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Antagning till senare del Klassrum Helsingborg
Informationsteknik / Informationsdesign
Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik, Antagning till senare del Klassrum Lund
Systemvetenskap
Systemvetenskapligt kandidatprogram - design av informationssystem Klassrum Lund
Ekonomi
Företagsekonomi
Ekonomie kandidatprogram Klassrum Lund
Kandidatprogram i International Business Klassrum Lund
Nationalekonomi
Kandidatprogram i Economy and Society Klassrum Lund
Politices kandidatprogrammet Klassrum Lund
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Konstnärligt kandidatprogram i fri konst Klassrum Malmö
Musik / Sång / Musikproduktion
Konstnärligt kandidatprogram i kyrkomusik Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Arrangering/komposition jazzinriktning Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Arrangering/komposition klassisk inriktning Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Blockflöjt Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Cembalo Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Folk- och världsmusik Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Gitarr Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Individuell studiegång Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Jazz - improvisation Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Komposition Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Piano Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Symfoniorkesterinstrument Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Sång Klassrum Malmö
Program för konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik Klassrum Malmö
Teater / Scenkonst
Konstnärligt kandidatprogram i dramatiskt skrivande Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i skådespelarkonst Klassrum Malmö
Fordon / Transport
Flyg
Trafikflygare i kommersiell luftfart med MPL-certifikat Klassrum Klippan
Hälsa / Friskvård
Fysioterapeutprogrammet Klassrum Lund
Internationella relationer
Kandidatprogram i freds- och konfliktvetenskap Klassrum Lund
Kandidatprogram inom Europastudier med humanistisk profil Klassrum Lund
Utvecklingsstudier / Bistånd / Välstånd
Kandidatprogram i utvecklingsstudier Klassrum Lund
Jord / Skog / Natur
Lantmätare
Civilingenjörsutbildning i lantmäteri, Antagning till senare del Klassrum Lund
Juridik
Juristprogrammet Klassrum Lund
Kandidatprogram i mänskliga rättigheter Klassrum Lund
Kultur / Filosofi
Filosofi
Kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi Klassrum Lund
Kulturvetenskap / Kulturhistoria
Kandidatprogram i digitala kulturer Klassrum Lund
Kandidatprogram i modevetenskap Klassrum Helsingborg
Ledarskap / Organisation
Kandidatprogram i Logistics Service Management Klassrum Helsingborg
Kandidatprogram i Service Management, Health Management Klassrum Helsingborg
Kandidatprogram i Service Management, Retail Management Klassrum Helsingborg
Kandidatprogram i Service Management, Tourism and Hotel Management Klassrum Helsingborg
Media / Kommunikation
Journalistik
Kandidatprogram i journalistik Klassrum Lund
Kandidatprogram i strategisk kommunikation Klassrum Helsingborg
Kandidatprogram i strategisk kommunikation och digitala medier Klassrum Helsingborg
Medicin / Farmaci
Läkarprogrammet Klassrum Lund
Biomedicin
Biomedicinprogrammet Klassrum Lund
Biomedicinprogrammet, Antagning till senare del Klassrum Lund
Miljö / Hållbarhet
Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik, Antagning till senare del Klassrum Lund
Naturvetenskap
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Astronomi och astrofysik Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Biologi Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik (undervisning på engelska) Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Geologi Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Molekylärbiologi Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik (undervisning på engelska) Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljö- och hälsoskydd Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljövetenskap Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemvetenskap Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Teoretisk fysik Klassrum Lund
Biologi
Civilingenjörsutbildning i bioteknik, Antagning till senare del Klassrum Lund
Fysik
Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik, Antagning till senare del Klassrum Lund
Sjukhusfysikerutbildning Klassrum Lund
Kemi
Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap, Antagning till senare del Klassrum Lund
Matematik
Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik, Antagning till senare del Klassrum Lund
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsterapeut
Arbetsterapeutprogrammet Klassrum Lund
Personal / Arbetsliv
Kandidatprogram i personal- och arbetslivsfrågor Klassrum Lund
Samhällsvetenskap
Kandidatprogram i beteendevetenskap Klassrum Lund
Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling Klassrum Lund
Historia
Kandidatprogram i historia Klassrum Lund
Kandidatprogram i socialantropologi Klassrum Lund
Religion
Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi Klassrum Lund
Språk / Språkvetenskap
Språk
Kandidatprogram i engelska Klassrum Lund
Kandidatprogram i japanska Klassrum Lund
Teknik
Brandingenjörsutbildning Klassrum Lund
Brandingenjörsutbildning, Antagning till senare del Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i bioteknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i datateknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i elektroteknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i elektroteknik, Antagning till senare del Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i kemiteknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i lantmäteri Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design, Antagning till senare del Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i riskhantering Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad Klassrum Lund
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik Klassrum Helsingborg
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik Klassrum Helsingborg
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur Klassrum Helsingborg
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik Klassrum Helsingborg
Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik Klassrum Helsingborg
Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik, Antagning till senare del Klassrum Helsingborg
Kandidatutbildning i industridesign Klassrum Lund
Kandidatutbildning i industridesign, Antagning till senare del Klassrum Lund
Tekniskt basår Klassrum Helsingborg
Tekniskt/naturvetenskapligt basår, Naturvetenskapligt basår Klassrum Helsingborg
Byggteknik
Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad, Antagning till senare del Klassrum Lund
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik, Antagning till senare del Klassrum Helsingborg
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik, Antagning till senare del Klassrum Helsingborg
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur, Antagning till senare del Klassrum Helsingborg
Fordonsteknik
Kandidatprogrammet trafikflygare, Antagning till senare del Klassrum Lund
Kemiteknik
Civilingenjörsutbildning i kemiteknik, Antagning till senare del Klassrum Lund
Maskinteknik
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, Antagning till senare del Klassrum Lund
Undervisning / Pedagogik
Kompletterande pedagogisk utbildning (grundnivå), Inriktning mot gymnasieskolan, ett ämne Klassrum Lund
Kompletterande pedagogisk utbildning (grundnivå), Inriktning mot årskurs 7-9, 2 ämnen Klassrum Lund
Kompletterande pedagogisk utbildning (grundnivå), Inriktning mot årskurs 7-9, ett ämne Klassrum Lund
Kompletterande pedagogisk utbildning, Inriktning mot gymnasieskolan, två ämnen Klassrum Lund
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, folkmusik Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, jazz Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, klassisk Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, rock Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, Singer-songwriter Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, Sång - genrefri ingång Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång engelska Klassrum Lund
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång fysik Klassrum Lund
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång matematik Klassrum Lund
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång svenska Klassrum Lund
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång svenska som andraspråk Klassrum Lund
Vård / Omsorg
Röntgensjuksköterskeprogrammet Klassrum Lund
Audionom
Audionomprogrammet Klassrum Lund
Logoped
Logopedprogrammet Klassrum Lund
Sjuksköterska
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Lund
Social omsorg
Socionomprogrammet Klassrum Flera orter (2)
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Masterutbildning i arkitektur Klassrum Lund
Masterutbildning i hållbar stadsgestaltning Klassrum Lund
Beteendevetenskap
Etnologi
Masterprogram i tillämpad kulturanalys Klassrum Lund
Genusvetenskap / Jämställdhet
Masterprogram i genus, migration och social rättvisa Klassrum Lund
Masterprogram i genusstudier Klassrum Lund
Masterprogram i globala studier Klassrum Lund
Psykologi
Masterprogram i psykologi Klassrum Lund
Sociologi / Socialpsykologi
Masterprogram i personal- och arbetslivsfrågor Klassrum Lund
Masterprogram i rättssociologi Klassrum Lund
Masterprogram i sociologi Klassrum Lund
Bygg / Anläggning
Masterutbildning inom energi- och miljöeffektiva byggnader Klassrum Helsingborg
Data / IT
Masterutbildning i trådlös kommunikation Klassrum Lund
Systemvetenskap
Magisterprogram i informationssystem Klassrum Lund
Ekonomi
Masterprogram i ekonomisk tillväxt, befolkningsstudier och utveckling Klassrum Lund
Företagsekonomi
Magisterprogram i entreprenörskap och innovation Klassrum Lund
Magisterprogram i International Marketing & Brand Management Klassrum Lund
Magisterprogram i Internationell strategisk ledning Klassrum Lund
Magisterprogram i Management Klassrum Lund
Magisterprogram i Managing People, Knowledge & Change Klassrum Lund
Magisterprogram i redovisning och finansiering Klassrum Lund
Masterprogram i innovation och global hållbar utveckling Klassrum Lund
Nationalekonomi
Magisterprogram i Finans Klassrum Lund
Masterprogram i Economics Klassrum Lund
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Konstnärligt masterprogram i fri konst Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i fri konst med inriktning mot forskningsförberedande studier Klassrum Malmö
Musik / Sång / Musikproduktion
Konstnärligt masterprogram i kyrkomusik, Arrangering och komposition Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i kyrkomusik, Orgel och klaver Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i kyrkomusik, Vokalmusik och kör Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Blockflöjt Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Cembalo Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Gitarr Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, interpretation diplom Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Jazz - improvisation Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Komposition Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Komposition - Musik för film och media Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, komposition diplom Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Musikdramatik - repetitör Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Musikdramatik - sång Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Piano Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Symfoniorkesterinstrument Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Sång Klassrum Malmö
Försäljning / Handel
Magisterprogram i European and International Trade and Tax Law Klassrum Lund
Hälsa / Friskvård
Masterprogram i folkhälsovetenskap Klassrum Malmö
Internationella relationer
Masterprogram i Asienstudier Klassrum Lund
Masterprogram i mellanösternstudier Klassrum Lund
Masterprogram inom Europastudier med humanistisk profil Klassrum Lund
Utvecklingsstudier / Bistånd / Välstånd
Masterprogram i humanekologi - kultur, makt och hållbarhet Klassrum Lund
Masterprogram i International Development and Management Klassrum Lund
Masterprogram i utvecklingsstudier Klassrum Lund
Juridik
Masterprogram i europeisk handelsrätt Klassrum Lund
Masterprogram i mänskliga rättigheter Klassrum Lund
Masterprogram i mänskliga rättigheter Klassrum Lund
Kultur / Filosofi
Kulturvetenskap / Kulturhistoria
Masterprogram i kulturkriminologi Klassrum Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Allmän litteratur Klassrum Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Engelskspråkig litteratur Klassrum Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Franskspråkig litteratur Klassrum Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Jiddischlitteratur Klassrum Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Rysk litteratur Klassrum Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Skandinaviska studier Klassrum Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Spanskspråkig litteratur Klassrum Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Tyskspråkig litteratur Klassrum Lund
Masterprogram i Visual Culture Klassrum Lund
Kök / Restaurang
Livsmedel
Masterutbildning i livsmedelsteknik och nutrition Klassrum Lund
Ledarskap / Organisation
Masterprogram i Service Management, Culture and Creativity Management Klassrum Helsingborg
Masterprogram i Service Management, Retail Klassrum Helsingborg
Masterprogram i Service Management, Supply Chain Management Klassrum Helsingborg
Masterprogram i Service Management, Sustainable Service Management Klassrum Helsingborg
Masterprogram i Service Management, Tourism Klassrum Helsingborg
Marknadsföring
Grafisk design
Masterutbildning i industridesign Klassrum Lund
Produktutveckling / varumärke
Masterutbildning i produktrealisering Klassrum Lund
Media / Kommunikation
Masterprogram i Medie- och kommunikationsvetenskap Klassrum Lund
Masterprogram i strategisk kommunikation Klassrum Helsingborg
Medicin / Farmaci
Masterprogram i medicinsk vetenskap Klassrum Lund
Biomedicin
Masterprogram i biomedicin Klassrum Lund
Miljö / Hållbarhet
Hållbar energi
Masterutbildning i vattenresurshantering Klassrum Lund
Miljövetenskap
Masterprogram i Environmental Studies and Sustainability Science Klassrum Lund
Masterprogram i miljö- och hälsoskydd Klassrum Lund
Masterprogram i miljöstrategisk styrning Klassrum Lund
Masterprogram i miljövetenskap, Kemiska miljörisker och ekotoxikologi Klassrum Lund
Masterprogram i miljövetenskap, Markvård Klassrum Lund
Masterprogram i miljövetenskap, Naturvård Klassrum Lund
Masterprogram i miljövetenskap, Strategiskt miljöarbete Klassrum Lund
Masterprogram i miljövetenskap, Vattenvård Klassrum Lund
Masterprogram i tillämpad klimatstrategi Klassrum Lund
Naturvetenskap
Masterprogram i geologi, Berggrundsgeologi Klassrum Lund
Masterprogram i geologi, Biogeologi Klassrum Lund
Masterprogram i geologi, Kvartärgeologi Klassrum Lund
Astronomi
Masterprogram i astrofysik Klassrum Lund
Biologi
Masterprogram i bioinformatik Klassrum Lund
Masterprogram i biologi, Akvatisk ekologi Klassrum Lund
Masterprogram i biologi, Allmän inriktning Klassrum Lund
Masterprogram i biologi, Naturvård och bevarandebiologi Klassrum Lund
Masterprogram i biologi, Växtbiologi Klassrum Lund
Masterprogram i biologi, Zooekologi Klassrum Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Allmän inriktning Klassrum Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Medicinsk biologi Klassrum Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Mikrobiologi Klassrum Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Molekylär genetik och bioteknik Klassrum Lund
Masterutbildning i bioteknik Klassrum Lund
Fysik
Masterprogram i fysik, Allmän inriktning Klassrum Lund
Masterprogram i fysik, Biologisk fysik och beräkningsbiologi Klassrum Lund
Masterprogram i fysik, Materialvetenskap Klassrum Lund
Masterprogram i fysik, Partikelfysik Klassrum Lund
Masterprogram i fysik, Teoretisk fysik Klassrum Lund
Geografi
Masterprogram i atmosfärvetenskap och biokemiska kretslopp Klassrum Lund
Masterprogram i geografisk informationsvetenskap Distans Distans
Masterprogram i geomatik Klassrum Lund
Masterprogram i naturgeografi och ekosystemvetenskap Klassrum Lund
Masterprogram i samhällsgeografi Klassrum Lund
Kemi
Masterprogram i kemi, Biokemi Klassrum Lund
Masterprogram i kemi, Fysikalisk kemi Klassrum Lund
Masterprogram i kemi, Syntetisk och analytisk kemi Klassrum Lund
Matematik
Masterprogram i matematik Klassrum Lund
Masterprogram i matematisk statistik Klassrum Lund
Samhällsvetenskap
Historia
Masterprogram i arkeologi - teori och praktik Klassrum Lund
Masterprogram i socialantropologi Klassrum Lund
Religion
Masterprogram i religionsvetenskap och teologi Klassrum Lund
Masterprogram inom Religious Roots of Europe Distans Distans
Statsvetenskap / Politik
Masterprogram i European Affairs Klassrum Lund
Masterprogram i statsvetenskap Klassrum Lund
Masterprogram i välfärdspolitik och management Klassrum Lund
Språk / Språkvetenskap
Bibliotekarie
Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM) Klassrum Lund
Språk
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Allmän språkvetenskap Klassrum Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Arabiska/Semitiska språk Klassrum Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Engelska Klassrum Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Fonetik Klassrum Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Franska Klassrum Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Grekiska Klassrum Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Italienska Klassrum Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Japanska Klassrum Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Kinesiska Klassrum Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Kognitiv semiotik Klassrum Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Latin Klassrum Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Nygrekiska Klassrum Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Retorik Klassrum Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Spanska Klassrum Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Svenska/Nordiska språk Klassrum Lund
Översättning
Masterprogram i översättning, Källspråk engelska Klassrum Lund
Masterprogram i översättning, Moderna språk Klassrum Lund
Masterprogram i översättning, Studerande med kandidatexamen i svenska, språkkonsultarbete Klassrum Lund
Teknik
Masterutbildning i fotonik Klassrum Lund
Masterutbildning i katastrofriskhantering och klimatanpassning Klassrum Lund
Masterutbildning i logistik och styrning av försörjningskedjor Klassrum Lund
Masterutbildning i läkemedelsteknologi: Forskning, utveckling och produktion Klassrum Lund
Masterutbildning i maskininlärning, system och reglerteknik Klassrum Lund
Masterutbildning i nanovetenskap Klassrum Lund
El / Elektronik
Masterutbildning i system på chips Klassrum Lund
Vård / Omsorg
Specialistsjuksköterskeprogram, psykiatrisk vård Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Anestesisjukvård Klassrum Lund
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Distriktssköterska Klassrum Lund
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Distriktssköterska Klassrum Lund
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Intensivvård Klassrum Lund
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Operationssjukvård Klassrum Lund
Social omsorg
Masterprogram i socialt arbete Klassrum Lund
Specialistsjuksköterska
Barnmorskeprogrammet Klassrum Lund
Specialistsjuksköterskeprogram, hälso- och sjukvård för barn och ungdom med fokus på barnsjukvård Klassrum Lund
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Ambulanssjukvård Klassrum Lund
Vårdadministratör
Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet Klassrum Helsingborg

Visa alla

Beskrivning och boende

Hitta till utbildaren

Lunds universitet

Lund

Tel: 046-222 00 00
Fax 046-222 47 11


Recensioner

Snittbetyg: 3,8

Baseras på 57 recensioner.

Carl
(5)
Fantastiska föreläsare, bra studiemiljö och ett starkt studentliv.
Tildhe Andersson
(5)
Sjuksköterskeutbildningen på Lunds Universitet är en väldigt bra utbildning för att det är kompetenta lärare/föreläsare, praktiska övningar och redan första terminen får man besöka Lunds Universitetssjukhus.
Affektofilen
(5)
Psykologprogrammet i Lund undervisas av extremt kunniga personer som både ligger i framkant vad gäller forskning men som också tar andra värden i beaktning såsom självkännedom, normkritik och integritet. En bra blandning av olika discipliner gör att psykologerna från Lunds universitet har en god förståelse för hela människan: både kulturen oc...
Visa mer
Recensioner
Skolrecensioner
(3,8)
Baseras på 57 recensioner.