Visa studentum.se som: Mobil

Svara på vår undersökning och var med och tävla om ett presentkort värt 295 kronor på SF Anytime! 🎦🍿 Gör undersökningen här ➡️

Om skolan

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ och teknisk personal – och här finns ungefär 47 000 studenter.

Spets och bredd

Huvuddelen av universitetet ligger i Lund, men även i Malmö finns flera utbildnings- och forskningsinstitutioner. Universitetet har också ett campus i Helsingborg samt lokala studiecentra på flera orter i Skåne. Lunds universitet arrangerar dessutom flest Internetbaserade distansutbildningar i landet.

Kontinuerlig förändring
Vid Lunds universitet står grundutbildningen i nära kontakt med forskningen och samhället i stort. Utbildningen på alla nivåer syftar till att utveckla de kvaliteter som utmärker ett universitet: analytisk förmåga, kritiskt tänkande samt förmåga att söka, sammanställa och presentera information. Utbildningsutbudet och innehållet i utbildningarna förändras kontinuerligt för att motsvara kraven på god, relevant utbildning.

Internationell miljö
Lunds universitet har nära samarbete och utbytesavtal med 680 universitet i cirka 50 länder. Den internationella akademiska miljön tillsammans med ett vitalt kultur- och näringsliv i Öresundsregionen leder fram till innovativa och gränsöverskridande projekt som våra studenter och forskare kan dra nytta av.

Ledande forskning
Universitetet slår vakt om den fria grundforskningen och forskningens värde för samhällsutvecklingen. Lunds universitet bedriver också en omfattande tillämpad forskning i nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Universitetet medverkar till att nya företag skapas i regionen med utgångspunkt i universitetets forskning.

Visa alla utbildningar med Lunds universitet

Utbildningar

Universitets- & högskoleutbildning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Naturvetenskap
Fysik Utbildningsform Längd Ort
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Fysik Klassrum Lund
Teknik
Trafikflygare i kommersiell luftfart med MPL-certifikat Klassrum Klippan
Undervisning / Pedagogik
Pedagogik
Kompletterande pedagogisk utbildning (grundnivå), Inriktning mot gymnasieskolan, ett ämne Klassrum Lund
Kompletterande pedagogisk utbildning (grundnivå), Inriktning mot årskurs 7-9, ett ämne Klassrum Lund
Kompletterande pedagogisk utbildning, Inriktning mot gymnasieskolan, två ämnen Klassrum Lund
Kompletterande pedagogisk utbildning, Inriktning mot årskurs 7-9, 2 ämnen Klassrum Lund
Vård / Omsorg
Social omsorg
Socionomprogrammet Klassrum Flera orter (2)
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Estetiska utbildningar
Teater / Scenkonst
Konstnärligt masterprogram i scenkonst som kritisk praktik Klassrum Malmö
Juridik
Masterprogram i mänskliga rättigheter Klassrum Lund
Media / Kommunikation
Film / TV
Masterprogram i film- och mediehistoria Klassrum Lund
Miljö / Hållbarhet
Miljövetenskap
Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap, Miljövetenskap Klassrum Lund
Naturvetenskap
Biologi
Masterprogram i molekylärbiologi, Allmän inriktning Klassrum Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Immunologi och infektionsbiologi Klassrum Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Mikrobiologi och bioteknik Klassrum Lund
Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap, Biologi Klassrum Lund
Fysik
Masterprogram i beräkningsvetenskap, Fysik Klassrum Lund
Geovetenskap
Masterprogram i beräkningsvetenskap, Geovetenskap Klassrum Lund
Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap, Geologi Klassrum Lund
Kemi
Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap, Kemi Klassrum Lund
Matematik
Masterprogram i beräkningsvetenskap, Beräkningsmatematik Klassrum Lund
Samhällsvetenskap
Geografi
Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap, Naturgeografi Klassrum Lund
Statsvetenskap / Politik
Masterprogram i politik och samhälle i det samtida Mellanöstern Klassrum Lund
Språk / Språkvetenskap
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Klassiska språk Klassrum Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Lingvistik Klassrum Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Moderna språk Klassrum Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Svenska som andraspråk Klassrum Lund
Teknik
GIS
Masterprogram i geografisk informationsvetenskap Distans Distans
Vård / Omsorg
Specialistsjuksköterska
Specialistsjuksköterskeprogram, hälso- och sjukvård för barn och ungdom med fokus på barnsjukvård Klassrum, Distans Flera orter (2)
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Akutsjukvård Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Ambulanssjukvård Distans Distans

Beskrivning och boende

Hitta till utbildaren

Lunds universitet

Lund

Tel: 046-222 00 00
Fax 046-222 47 11


Recensioner

Snittbetyg: 3,8

Baseras på 57 recensioner.

Carl
Fantastiska föreläsare, bra studiemiljö och ett starkt studentliv.
Tildhe Andersson
Sjuksköterskeutbildningen på Lunds Universitet är en väldigt bra utbildning för att det är kompetenta lärare/föreläsare, praktiska övningar och redan första terminen får man besöka Lunds Universitetssjukhus.
Affektofilen
Psykologprogrammet i Lund undervisas av extremt kunniga personer som både ligger i framkant vad gäller forskning men som också tar andra värden i beaktning såsom självkännedom, normkritik och integritet. En bra blandning av olika discipliner gör att psykologerna från Lunds universitet har en god förståelse för hela människan: både kulturen oc...
Visa mer