Visa studentum.se som: Mobil

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ och teknisk personal – och här finns ungefär 47 000 studenter.

Spets och bredd

Huvuddelen av universitetet ligger i Lund, men även i Malmö finns flera utbildnings- och forskningsinstitutioner. Universitetet har också ett campus i Helsingborg samt lokala studiecentra på flera orter i Skåne. Lunds universitet arrangerar dessutom flest Internetbaserade distansutbildningar i landet.

Kontinuerlig förändring
Vid Lunds universitet står grundutbildningen i nära kontakt med forskningen och samhället i stort. Utbildningen på alla nivåer syftar till att utveckla de kvaliteter som utmärker ett universitet: analytisk förmåga, kritiskt tänkande samt förmåga att söka, sammanställa och presentera information. Utbildningsutbudet och innehållet i utbildningarna förändras kontinuerligt för att motsvara kraven på god, relevant utbildning.

Internationell miljö
Lunds universitet har nära samarbete och utbytesavtal med 680 universitet i cirka 50 länder. Den internationella akademiska miljön tillsammans med ett vitalt kultur- och näringsliv i Öresundsregionen leder fram till innovativa och gränsöverskridande projekt som våra studenter och forskare kan dra nytta av.

Ledande forskning
Universitetet slår vakt om den fria grundforskningen och forskningens värde för samhällsutvecklingen. Lunds universitet bedriver också en omfattande tillämpad forskning i nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Universitetet medverkar till att nya företag skapas i regionen med utgångspunkt i universitetets forskning.


Utbildningar

Universitets- & högskoleutbildning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Arkitektur Ort
Arkitektutbildning Lund
Beteendevetenskap
Genusvetenskap / Jämställdhet
Kandidatprogram i genusvetenskap Lund
Kriminologi
Kandidatprogram i kriminologi Lund
Psykologi
Psykologprogrammet Lund
Sociologi / Socialpsykologi
Kandidatprogram i sociologi Lund
Data / IT
Systemvetenskap
Systemvetenskapligt kandidatprogram - design av informationssystem Lund
Ekonomi
Företagsekonomi
Ekonomie kandidatprogram Lund
Kandidatprogram i International Business Lund
Nationalekonomi
Kandidatprogram i Economy and Society Lund
Politices kandidatprogrammet Lund
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Konstnärligt kandidatprogram i fri konst Malmö
Musik / Sång / Musikproduktion
Konstnärligt kandidatprogram i kyrkomusik Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Arrangering/komposition jazzinriktning Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Arrangering/komposition klassisk inriktning Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Blockflöjt Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Cembalo Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Folk- och världsmusik Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Gitarr Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Individuell studiegång Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Jazz - improvisation Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Komposition Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Piano Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Symfoniorkesterinstrument Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Sång Malmö
Program för konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik Malmö
Teater / Scenkonst
Konstnärligt kandidatprogram i dramatiskt skrivande Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i skådespelarkonst Malmö
Fordon / Transport
Flyg
Trafikflygare i kommersiell luftfart med MPL-certifikat Klippan
Internationella relationer
Kandidatprogram i freds- och konfliktvetenskap Lund
Kandidatprogram inom Europastudier med humanistisk profil Lund
Utvecklingsstudier / Bistånd / Välstånd
Kandidatprogram i utvecklingsstudier Lund
Juridik
Juristprogrammet Lund
Kandidatprogram i mänskliga rättigheter Lund
Kultur / Filosofi
Filosofi
Kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi Lund
Kulturvetenskap / Kulturhistoria
Kandidatprogram i digitala kulturer Lund
Kandidatprogram i modevetenskap Helsingborg
Ledarskap / Organisation
Kandidatprogram i Logistics Service Management Helsingborg
Kandidatprogram i Service Management, Health Management Helsingborg
Kandidatprogram i Service Management, Retail Management Helsingborg
Kandidatprogram i Service Management, Tourism and Hotel Management Helsingborg
Media / Kommunikation
Journalistik
Kandidatprogram i journalistik Lund
Kandidatprogram i strategisk kommunikation Helsingborg
Kandidatprogram i strategisk kommunikation och digitala medier Helsingborg
Medicin / Farmaci
Läkarprogrammet Lund
Biomedicin
Biomedicinprogrammet Lund
Biomedicinprogrammet, Antagning till senare del Lund
Naturvetenskap
Fysioterapeutprogrammet Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Astronomi och astrofysik Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Biologi Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik (undervisning på engelska) Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Geologi Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Molekylärbiologi Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik (undervisning på engelska) Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljö- och hälsoskydd Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljövetenskap Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemvetenskap Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Teoretisk fysik Lund
Fysik
Sjukhusfysikerutbildning Lund
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsterapeutprogrammet Lund
Personal / Arbetsliv
Kandidatprogram i personal- och arbetslivsfrågor Lund
Samhällsvetenskap
Kandidatprogram i beteendevetenskap Lund
Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling Lund
Historia
Kandidatprogram i historia Lund
Kandidatprogram i socialantropologi Lund
Religion
Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi Lund
Språk / Språkvetenskap
Språk
Kandidatprogram i engelska Lund
Kandidatprogram i japanska Lund
Teknik
Brandingenjörsutbildning Lund
Brandingenjörsutbildning, Antagning till senare del Lund
Civilingenjörsutbildning i bioteknik Lund
Civilingenjörsutbildning i bioteknik, Antagning till senare del Lund
Civilingenjörsutbildning i datateknik Lund
Civilingenjörsutbildning i datateknik, Antagning till senare del Lund
Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik Lund
Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik, Antagning till senare del Lund
Civilingenjörsutbildning i elektroteknik Lund
Civilingenjörsutbildning i elektroteknik, Antagning till senare del Lund
Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi Lund
Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik Lund
Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik, Antagning till senare del Lund
Civilingenjörsutbildning i kemiteknik Lund
Civilingenjörsutbildning i kemiteknik, Antagning till senare del Lund
Civilingenjörsutbildning i lantmäteri Lund
Civilingenjörsutbildning i lantmäteri, Antagning till senare del Lund
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik Lund
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design Lund
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design, Antagning till senare del Lund
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, Antagning till senare del Lund
Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik Lund
Civilingenjörsutbildning i riskhantering Lund
Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik Lund
Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik, Antagning till senare del Lund
Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik Lund
Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik, Antagning till senare del Lund
Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap Lund
Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap, Antagning till senare del Lund
Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad Lund
Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad, Antagning till senare del Lund
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik Helsingborg
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik, Antagning till senare del Helsingborg
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik Helsingborg
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik, Antagning till senare del Helsingborg
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur Helsingborg
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur, Antagning till senare del Helsingborg
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik Helsingborg
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Antagning till senare del Helsingborg
Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik Helsingborg
Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik, Antagning till senare del Helsingborg
Kandidatutbildning i industridesign Lund
Kandidatutbildning i industridesign, Antagning till senare del Lund
Tekniskt basår Helsingborg
Tekniskt/naturvetenskapligt basår, Naturvetenskapligt basår Helsingborg
Fordonsteknik
Kandidatprogrammet trafikflygare, Antagning till senare del Lund
Undervisning / Pedagogik
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, folkmusik Malmö
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, jazz Malmö
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, klassisk Malmö
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, rock Malmö
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, Singer-songwriter Malmö
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, Sång - genrefri ingång Malmö
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång engelska Lund
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång fysik Lund
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång matematik Lund
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång svenska Lund
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång svenska som andraspråk Lund
Vård / Omsorg
Röntgensjuksköterskeprogrammet Lund
Sjuksköterskeprogrammet Lund
Audionom
Audionomprogrammet Lund
Logoped
Logopedprogrammet Lund
Social omsorg
Socionomprogrammet Flera orter (2)
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Masterutbildning i arkitektur Lund
Masterutbildning i hållbar stadsgestaltning Lund
Beteendevetenskap
Etnologi
Masterprogram i tillämpad kulturanalys Lund
Genusvetenskap / Jämställdhet
Masterprogram i genus, migration och social rättvisa Lund
Masterprogram i genusstudier Lund
Masterprogram i globala studier Lund
Psykologi
Masterprogram i psykologi Lund
Sociologi / Socialpsykologi
Masterprogram i personal- och arbetslivsfrågor Lund
Masterprogram i rättssociologi Lund
Masterprogram i sociologi Lund
Bygg / Anläggning
Masterutbildning inom energi- och miljöeffektiva byggnader Helsingborg
Data / IT
Masterutbildning i trådlös kommunikation Lund
Systemvetenskap
Magisterprogram i informationssystem Lund
Ekonomi
Masterprogram i Economics Lund
Masterprogram i ekonomisk tillväxt, befolkningsstudier och utveckling Lund
Företagsekonomi
Magisterprogram i entreprenörskap och innovation Lund
Magisterprogram i International Marketing & Brand Management Lund
Magisterprogram i Internationell strategisk ledning Lund
Magisterprogram i Management Lund
Magisterprogram i Managing People, Knowledge & Change Lund
Magisterprogram i redovisning och finansiering Lund
Masterprogram i innovation och global hållbar utveckling Lund
Nationalekonomi
Magisterprogram i Finans Lund
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Konstnärligt masterprogram i fri konst Malmö
Konstnärligt masterprogram i fri konst med inriktning mot forskningsförberedande studier Malmö
Musik / Sång / Musikproduktion
Konstnärligt masterprogram i kyrkomusik, Arrangering och komposition Malmö
Konstnärligt masterprogram i kyrkomusik, Orgel och klaver Malmö
Konstnärligt masterprogram i kyrkomusik, Vokalmusik och kör Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Blockflöjt Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Cembalo Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Gitarr Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, interpretation diplom Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Jazz - improvisation Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Komposition Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Komposition - Musik för film och media Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, komposition diplom Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Musikdramatik - repetitör Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Musikdramatik - sång Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Piano Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Symfoniorkesterinstrument Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Sång Malmö
Försäljning / Handel
Magisterprogram i European and International Trade and Tax Law Lund
Hälsa / Friskvård
Masterprogram i folkhälsovetenskap Malmö
Internationella relationer
Masterprogram i Asienstudier Lund
Masterprogram i mellanösternstudier Lund
Masterprogram inom Europastudier med humanistisk profil Lund
Utvecklingsstudier / Bistånd / Välstånd
Masterprogram i humanekologi - kultur, makt och hållbarhet Lund
Masterprogram i International Development and Management Lund
Masterprogram i utvecklingsstudier Lund
Juridik
Masterprogram i europeisk handelsrätt Lund
Masterprogram i mänskliga rättigheter Lund
Masterprogram i mänskliga rättigheter Lund
Kultur / Filosofi
Kulturvetenskap / Kulturhistoria
Masterprogram i kulturkriminologi Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Allmän litteratur Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Engelskspråkig litteratur Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Franskspråkig litteratur Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Jiddischlitteratur Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Rysk litteratur Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Skandinaviska studier Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Spanskspråkig litteratur Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Tyskspråkig litteratur Lund
Masterprogram i Visual Culture Lund
Kök / Restaurang
Livsmedel
Masterutbildning i livsmedelsteknik och nutrition Lund
Ledarskap / Organisation
Masterprogram i Service Management, Culture and Creativity Management Helsingborg
Masterprogram i Service Management, Retail Helsingborg
Masterprogram i Service Management, Supply Chain Management Helsingborg
Masterprogram i Service Management, Sustainable Service Management Helsingborg
Masterprogram i Service Management, Tourism Helsingborg
Marknadsföring
Grafisk design
Masterutbildning i industridesign Lund
Produktutveckling / varumärke
Masterutbildning i produktrealisering Lund
Media / Kommunikation
Masterprogram i Medie- och kommunikationsvetenskap Lund
Masterprogram i strategisk kommunikation Helsingborg
Medicin / Farmaci
Masterprogram i medicinsk vetenskap Lund
Biomedicin
Masterprogram i biomedicin Lund
Miljö / Hållbarhet
Hållbar energi
Masterutbildning i vattenresurshantering Lund
Miljövetenskap
Masterprogram i Environmental Studies and Sustainability Science Lund
Masterprogram i miljö- och hälsoskydd Lund
Masterprogram i miljöstrategisk styrning Lund
Masterprogram i miljövetenskap, Kemiska miljörisker och ekotoxikologi Lund
Masterprogram i miljövetenskap, Markvård Lund
Masterprogram i miljövetenskap, Naturvård Lund
Masterprogram i miljövetenskap, Strategiskt miljöarbete Lund
Masterprogram i miljövetenskap, Vattenvård Lund
Masterprogram i tillämpad klimatstrategi Lund
Naturvetenskap
Masterprogram i geologi, Berggrundsgeologi Lund
Masterprogram i geologi, Biogeologi Lund
Masterprogram i geologi, Kvartärgeologi Lund
Astronomi
Masterprogram i astrofysik Lund
Biologi
Masterprogram i bioinformatik Lund
Masterprogram i biologi, Akvatisk ekologi Lund
Masterprogram i biologi, Allmän inriktning Lund
Masterprogram i biologi, Naturvård och bevarandebiologi Lund
Masterprogram i biologi, Växtbiologi Lund
Masterprogram i biologi, Zooekologi Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Allmän inriktning Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Medicinsk biologi Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Mikrobiologi Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Molekylär genetik och bioteknik Lund
Masterutbildning i bioteknik Lund
Fysik
Masterprogram i fysik, Allmän inriktning Lund
Masterprogram i fysik, Biologisk fysik och beräkningsbiologi Lund
Masterprogram i fysik, Materialvetenskap Lund
Masterprogram i fysik, Partikelfysik Lund
Masterprogram i fysik, Teoretisk fysik Lund
Geografi
Masterprogram i atmosfärvetenskap och biokemiska kretslopp Lund
Masterprogram i geografisk informationsvetenskap Distans
Masterprogram i geomatik Lund
Masterprogram i naturgeografi och ekosystemvetenskap Lund
Masterprogram i samhällsgeografi Lund
Kemi
Masterprogram i kemi, Biokemi Lund
Masterprogram i kemi, Fysikalisk kemi Lund
Masterprogram i kemi, Syntetisk och analytisk kemi Lund
Matematik
Masterprogram i matematik Lund
Masterprogram i matematisk statistik Lund
Samhällsvetenskap
Historia
Masterprogram i arkeologi - teori och praktik Lund
Masterprogram i socialantropologi Lund
Religion
Masterprogram i religionsvetenskap och teologi Lund
Masterprogram inom Religious Roots of Europe Distans
Statsvetenskap / Politik
Masterprogram i European Affairs Lund
Masterprogram i statsvetenskap Lund
Masterprogram i välfärdspolitik och management Lund
Språk / Språkvetenskap
Bibliotekarie
Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM) Lund
Språk
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Allmän språkvetenskap Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Arabiska/Semitiska språk Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Engelska Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Fonetik Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Franska Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Grekiska Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Italienska Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Japanska Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Kinesiska Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Kognitiv semiotik Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Latin Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Nygrekiska Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Retorik Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Spanska Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Svenska/Nordiska språk Lund
Översättning
Masterprogram i översättning, Källspråk engelska Lund
Masterprogram i översättning, Moderna språk Lund
Masterprogram i översättning, Studerande med kandidatexamen i svenska, språkkonsultarbete Lund
Teknik
Masterutbildning i fotonik Lund
Masterutbildning i katastrofriskhantering och klimatanpassning Lund
Masterutbildning i logistik och styrning av försörjningskedjor Lund
Masterutbildning i läkemedelsteknologi: Forskning, utveckling och produktion Lund
Masterutbildning i maskininlärning, system och reglerteknik Lund
Masterutbildning i nanovetenskap Lund
El / Elektronik
Masterutbildning i system på chips Lund
Vård / Omsorg
Specialistsjuksköterskeprogram, hälso- och sjukvård för barn och ungdom med fokus på barnsjukvård Lund
Specialistsjuksköterskeprogram, psykiatrisk vård Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Anestesisjukvård Lund
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Distriktssköterska Lund
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Distriktssköterska Lund
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Intensivvård Lund
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Operationssjukvård Lund
Social omsorg
Masterprogram i socialt arbete Lund
Specialistsjuksköterska
Barnmorskeprogrammet Lund
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Ambulanssjukvård Lund
Vårdadministratör
Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet Helsingborg

Visa alla

Beskrivning och boende

Hitta till utbildaren

Lunds universitet

Lund

Tel: 046-222 00 00
Fax 046-222 47 11


Recensioner

Snittbetyg: 3,8

Baseras på 57 recensioner.

Carl
(5)
Fantastiska föreläsare, bra studiemiljö och ett starkt studentliv.
Tildhe Andersson
(5)
Sjuksköterskeutbildningen på Lunds Universitet är en väldigt bra utbildning för att det är kompetenta lärare/föreläsare, praktiska övningar och redan första terminen får man besöka Lunds Universitetssjukhus.
Affektofilen
(5)
Psykologprogrammet i Lund undervisas av extremt kunniga personer som både ligger i framkant vad gäller forskning men som också tar andra värden i beaktning såsom självkännedom, normkritik och integritet. En bra blandning av olika discipliner gör att psykologerna från Lunds universitet har en god förståelse för hela människan: både kulturen oc...
Visa mer
Recensioner
Skolrecensioner
(3,8)
Baseras på 57 recensioner.