Visa studentum.se som: Mobil

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ och teknisk personal – och här finns ungefär 47 000 studenter.

Spets och bredd

Huvuddelen av universitetet ligger i Lund, men även i Malmö finns flera utbildnings- och forskningsinstitutioner. Universitetet har också ett campus i Helsingborg samt lokala studiecentra på flera orter i Skåne. Lunds universitet arrangerar dessutom flest Internetbaserade distansutbildningar i landet.

Kontinuerlig förändring
Vid Lunds universitet står grundutbildningen i nära kontakt med forskningen och samhället i stort. Utbildningen på alla nivåer syftar till att utveckla de kvaliteter som utmärker ett universitet: analytisk förmåga, kritiskt tänkande samt förmåga att söka, sammanställa och presentera information. Utbildningsutbudet och innehållet i utbildningarna förändras kontinuerligt för att motsvara kraven på god, relevant utbildning.

Internationell miljö
Lunds universitet har nära samarbete och utbytesavtal med 680 universitet i cirka 50 länder. Den internationella akademiska miljön tillsammans med ett vitalt kultur- och näringsliv i Öresundsregionen leder fram till innovativa och gränsöverskridande projekt som våra studenter och forskare kan dra nytta av.

Ledande forskning
Universitetet slår vakt om den fria grundforskningen och forskningens värde för samhällsutvecklingen. Lunds universitet bedriver också en omfattande tillämpad forskning i nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Universitetet medverkar till att nya företag skapas i regionen med utgångspunkt i universitetets forskning.


Utbildningar

Universitets- & högskoleutbildning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Fordon / Transport
Flyg Utbildningsform Längd Ort
Trafikflygare i kommersiell luftfart med MPL-certifikat Klassrum Klippan
Juridik
Juristprogrammet Klassrum Lund
Språk / Språkvetenskap
Lingvistik / Språkvetenskap
Språkkonsultprogrammet, Antagning till senare del, termin 2 Klassrum Lund
Undervisning / Pedagogik
Pedagogik
Kompletterande pedagogisk utbildning (grundnivå), Inriktning mot gymnasieskolan, ett ämne Klassrum Lund
Kompletterande pedagogisk utbildning (grundnivå), Inriktning mot årskurs 7-9, ett ämne Klassrum Lund
Kompletterande pedagogisk utbildning, Inriktning mot gymnasieskolan, två ämnen Klassrum Lund
Kompletterande pedagogisk utbildning, Inriktning mot årskurs 7-9, 2 ämnen Klassrum Lund
Vård / Omsorg
Social omsorg
Socionomprogrammet Klassrum Flera orter (2)
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Masterutbildning i digital arkitektur och framtidsutveckling Klassrum Lund
Beteendevetenskap
Psykologi
Masterprogram i psykologi Klassrum Lund
Data / IT
Masterprogram i GIS och fjärranalys Klassrum Lund
Systemvetenskap
Magisterprogram i informationssystem Klassrum Lund
Ekonomi
Masterprogram i ekonomisk tillväxt, befolkningsstudier och utveckling Klassrum Lund
Masterprogram i innovation och global hållbar utveckling Klassrum Lund
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Masterprogram i Visual Culture Klassrum Lund
Humaniora
Litteraturvetenskap
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Franskspråkig litteratur Klassrum Lund
Internationella relationer
Masterprogram i Öst- och Centraleuropakunskap Klassrum Lund
Juridik
Magisterprogram i European and International Trade and Tax Law Klassrum Lund
Masterprogram i mänskliga rättigheter Klassrum Lund
Medicin / Farmaci
Kompletterande utbildning för läkare med examen utanför EU/EES och Schweiz Klassrum Lund
Naturvetenskap
Biologi
Masterprogram i biologi, Evolutionsbiologi Klassrum Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Allmän inriktning Klassrum Lund
Samhällsvetenskap
Masterprogram i Environmental Studies and Sustainability Science Klassrum Lund
Geografi
Masterprogram i geografisk informationsvetenskap Distans Distans
Vård / Omsorg
Specialistsjuksköterskeprogram, hälso- och sjukvård för barn och ungdom med fokus på barnsjukvård Klassrum Lund
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Akutsjukvård Klassrum Lund
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Ambulanssjukvård Distans Distans

Visa alla

Beskrivning och boende

Hitta till utbildaren

Lunds universitet

Lund

Tel: 046-222 00 00
Fax 046-222 47 11


Recensioner

Snittbetyg: 3,8

Baseras på 57 recensioner.

Carl
Fantastiska föreläsare, bra studiemiljö och ett starkt studentliv.
Tildhe Andersson
Sjuksköterskeutbildningen på Lunds Universitet är en väldigt bra utbildning för att det är kompetenta lärare/föreläsare, praktiska övningar och redan första terminen får man besöka Lunds Universitetssjukhus.
Affektofilen
Psykologprogrammet i Lund undervisas av extremt kunniga personer som både ligger i framkant vad gäller forskning men som också tar andra värden i beaktning såsom självkännedom, normkritik och integritet. En bra blandning av olika discipliner gör att psykologerna från Lunds universitet har en god förståelse för hela människan: både kulturen oc...
Visa mer
Recensioner
Skolrecensioner
(3,8)
Baseras på 57 recensioner.