Visa studentum.se som: Mobil

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ och teknisk personal – och här finns ungefär 47 000 studenter.

Spets och bredd

Huvuddelen av universitetet ligger i Lund, men även i Malmö finns flera utbildnings- och forskningsinstitutioner. Universitetet har också ett campus i Helsingborg samt lokala studiecentra på flera orter i Skåne. Lunds universitet arrangerar dessutom flest Internetbaserade distansutbildningar i landet.

Kontinuerlig förändring
Vid Lunds universitet står grundutbildningen i nära kontakt med forskningen och samhället i stort. Utbildningen på alla nivåer syftar till att utveckla de kvaliteter som utmärker ett universitet: analytisk förmåga, kritiskt tänkande samt förmåga att söka, sammanställa och presentera information. Utbildningsutbudet och innehållet i utbildningarna förändras kontinuerligt för att motsvara kraven på god, relevant utbildning.

Internationell miljö
Lunds universitet har nära samarbete och utbytesavtal med 680 universitet i cirka 50 länder. Den internationella akademiska miljön tillsammans med ett vitalt kultur- och näringsliv i Öresundsregionen leder fram till innovativa och gränsöverskridande projekt som våra studenter och forskare kan dra nytta av.

Ledande forskning
Universitetet slår vakt om den fria grundforskningen och forskningens värde för samhällsutvecklingen. Lunds universitet bedriver också en omfattande tillämpad forskning i nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Universitetet medverkar till att nya företag skapas i regionen med utgångspunkt i universitetets forskning.


Utbildningar

Universitets- & högskoleutbildning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Beteendevetenskap
Psykologi Utbildningsform Längd Ort
Psykologprogrammet Klassrum Lund
Sociologi / Socialpsykologi
Socionomprogrammet Klassrum Flera orter (2)
Ekonomi
Ekonomie kandidatprogram Klassrum Lund
Kandidatprogram i Economy and Society Klassrum Lund
Företagsekonomi
Kandidatprogram i International Business Klassrum Lund
Estetiska utbildningar
Musik / Sång / Musikproduktion
Konstnärligt kandidatprogram i kyrkomusik Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Arrangering/komposition jazzinriktning Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Arrangering/komposition klassisk inriktning Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Blockflöjt Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Cembalo Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Folk- och världsmusik Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Gitarr Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Individuell studiegång Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Jazz - improvisation Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Komposition Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Piano Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Symfoniorkesterinstrument Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Sång Klassrum Malmö
Program för konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik Klassrum Malmö
Teater / Scenkonst
Konstnärligt kandidatprogram i skådespelarkonst Klassrum Malmö
Fordon / Transport
Flyg
Trafikflygare i kommersiell luftfart med MPL-certifikat Klassrum Klippan
Ingenjör
Civilingenjör
Civilingenjörsutbildning i bioteknik, Antagning till senare del Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i datateknik, Antagning till senare del Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik, Antagning till senare del Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i elektroteknik, Antagning till senare del Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik, Antagning till senare del Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i kemiteknik, Antagning till senare del Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i lantmäteri, Antagning till senare del Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik, Antagning till senare del Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik, Antagning till senare del Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap, Antagning till senare del Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad, Antagning till senare del Klassrum Lund
Högskoleingenjör
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik, Antagning till senare del Klassrum Helsingborg
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik, Antagning till senare del Klassrum Helsingborg
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur, Antagning till senare del Klassrum Helsingborg
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Antagning till senare del Klassrum Helsingborg
Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik, Antagning till senare del Klassrum Helsingborg
Internationella relationer
Utvecklingsstudier / Bistånd / Välstånd
Kandidatprogram i utvecklingsstudier Klassrum Lund
Juridik
Juristprogrammet Klassrum Lund
Medicin / Farmaci
Biomedicin
Biomedicinprogrammet Klassrum Lund
Naturvetenskap
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik (undervisning på engelska) Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik (undervisning på engelska) Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemvetenskap Klassrum Lund
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsterapeut
Arbetsterapeutprogrammet Klassrum Lund
Samhällsvetenskap
Religion
Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi Klassrum Lund
Statsvetenskap / Politik
Politices kandidatprogrammet Klassrum Lund
Teknik
Brandingenjörsutbildning, Antagning till senare del Klassrum Lund
Maskinteknik
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, Antagning till senare del Klassrum Lund
Undervisning / Pedagogik
Kompletterande pedagogisk utbildning (grundnivå), Inriktning mot gymnasieskolan, ett ämne Klassrum Lund
Kompletterande pedagogisk utbildning (grundnivå), Inriktning mot årskurs 7-9, 2 ämnen Klassrum Lund
Kompletterande pedagogisk utbildning (grundnivå), Inriktning mot årskurs 7-9, ett ämne Klassrum Lund
Kompletterande pedagogisk utbildning, Inriktning mot gymnasieskolan, två ämnen Klassrum Lund
Vård / Omsorg
Läkare
Läkarprogrammet Klassrum Lund
Sjukgymnast / Fysioterapeut
Fysioterapeutprogrammet Klassrum Lund
Sjuksköterska
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Lund
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Masterutbildning i arkitektur Klassrum Lund
Masterutbildning i hållbar stadsgestaltning Klassrum Lund
Arkitekt
Masterprogram i arkeologi - teori och praktik Klassrum Lund
Beteendevetenskap
Etnologi
Masterprogram i tillämpad kulturanalys Klassrum Lund
Genusvetenskap / Jämställdhet
Masterprogram i genusstudier Klassrum Lund
Psykologi
Masterprogram i psykologi Klassrum Lund
Sociologi / Socialpsykologi
Masterprogram i rättssociologi Klassrum Lund
Masterprogram i sociologi Klassrum Lund
Bygg / Anläggning
Masterutbildning inom energi- och miljöeffektiva byggnader Klassrum Helsingborg
Data / IT
Masterutbildning i trådlös kommunikation Klassrum Lund
Systemvetenskap
Magisterprogram i informationssystem Klassrum Lund
Ekonomi
Masterprogram i ekonomisk tillväxt, befolkningsstudier och utveckling Klassrum Lund
Företagsekonomi
Magisterprogram i entreprenörskap och innovation Klassrum Lund
Magisterprogram i International Marketing & Brand Management Klassrum Lund
Magisterprogram i Internationell strategisk ledning Klassrum Lund
Magisterprogram i Management Klassrum Lund
Magisterprogram i Managing People, Knowledge & Change Klassrum Lund
Masterprogram i innovation och global hållbar utveckling Klassrum Lund
Nationalekonomi
Magisterprogram i Data Analytics and Business Economics Klassrum Lund
Magisterprogram i Finans Klassrum Lund
Masterprogram i Economics Klassrum Lund
Redovisning / Bokföring
Magisterprogram i redovisning och finansiering Klassrum Lund
Estetiska utbildningar
Musik / Sång / Musikproduktion
Konstnärligt masterprogram i kyrkomusik, Arrangering och komposition Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i kyrkomusik, Orgel och klaver Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i kyrkomusik, Vokalmusik och kör Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Blockflöjt Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Cembalo Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Gitarr Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, interpretation diplom Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Jazz - improvisation Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Komposition Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, komposition diplom Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Piano Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Symfoniorkesterinstrument Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Sång Klassrum Malmö
Försäljning / Handel
Magisterprogram i European and International Trade and Tax Law Klassrum Lund
Hälsa / Friskvård
Masterprogram i folkhälsovetenskap Klassrum Malmö
Internationella relationer
Masterprogram i Asienstudier Klassrum Lund
Masterprogram i mellanösternstudier Klassrum Lund
Masterprogram inom Europastudier med humanistisk profil Klassrum Lund
Utvecklingsstudier / Bistånd / Välstånd
Masterprogram i globala studier Klassrum Lund
Masterprogram i humanekologi - kultur, makt och hållbarhet Klassrum Lund
Masterprogram i International Development and Management Klassrum Lund
Masterprogram i utvecklingsstudier Klassrum Lund
Juridik
Masterprogram i europeisk handelsrätt Klassrum Lund
Masterprogram i mänskliga rättigheter Klassrum Lund
Kultur / Filosofi
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Barn- och ungdomslitteratur Klassrum Lund
Kulturvetenskap / Kulturhistoria
Masterprogram i kulturkriminologi Klassrum Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Allmän litteratur Klassrum Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Engelskspråkig litteratur Klassrum Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Jiddischlitteratur Klassrum Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Rysk litteratur Klassrum Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Skandinaviska studier Klassrum Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Spanskspråkig litteratur Klassrum Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Tyskspråkig litteratur Klassrum Lund
Kök / Restaurang
Livsmedel
Masterutbildning i livsmedelsteknik och nutrition Klassrum Lund
Ledarskap / Organisation
Masterprogram i Service Management, Culture and Creativity Management Klassrum Helsingborg
Masterprogram i Service Management, Retail Klassrum Helsingborg
Masterprogram i Service Management, Supply Chain Management Klassrum Helsingborg
Masterprogram i Service Management, Sustainable Service Management Klassrum Helsingborg
Masterprogram i Service Management, Tourism Klassrum Helsingborg
Logistik / Spedition
Masterutbildning i logistik och styrning av försörjningskedjor Klassrum Lund
Marknadsföring
Grafisk design
Masterutbildning i industridesign Klassrum Lund
Produktutveckling / varumärke
Masterutbildning i produktrealisering Klassrum Lund
Media / Kommunikation
Masterprogram i Medie- och kommunikationsvetenskap Klassrum Lund
Masterprogram i strategisk kommunikation Klassrum Helsingborg
Film / TV
Masterprogram i film- och mediehistoria Klassrum Lund
Medicin / Farmaci
Masterprogram i medicinsk vetenskap Klassrum Lund
Masterutbildning i läkemedelsteknologi: Forskning, utveckling och produktion Klassrum Lund
Biomedicin
Masterprogram i biomedicin Klassrum Lund
Miljö / Hållbarhet
Masterutbildning i katastrofriskhantering och klimatanpassning Klassrum Lund
Hållbar energi
Masterutbildning i vattenresurshantering Klassrum Lund
Miljövetenskap
Masterprogram i Environmental Studies and Sustainability Science Klassrum Lund
Masterprogram i miljöstrategisk styrning Klassrum Lund
Naturvetenskap
Astronomi
Masterprogram i astrofysik Klassrum Lund
Biologi
Masterprogram i bioinformatik Klassrum Lund
Masterprogram i biologi, Akvatisk ekologi Klassrum Lund
Masterprogram i biologi, Allmän inriktning Klassrum Lund
Masterprogram i biologi, Naturvård och bevarandebiologi Klassrum Lund
Masterprogram i biologi, Växtbiologi Klassrum Lund
Masterprogram i biologi, Zooekologi Klassrum Lund
Masterprogram i geologi, Berggrundsgeologi Klassrum Lund
Masterprogram i geologi, Biogeologi Klassrum Lund
Masterprogram i geologi, Kvartärgeologi Klassrum Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Allmän inriktning Klassrum Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Medicinsk biologi Klassrum Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Mikrobiologi Klassrum Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Molekylär genetik och bioteknik Klassrum Lund
Masterutbildning i bioteknik Klassrum Lund
Fysik
Masterprogram i fysik, Allmän inriktning Klassrum Lund
Masterprogram i fysik, Biologisk fysik och beräkningsbiologi Klassrum Lund
Masterprogram i fysik, Materialvetenskap Klassrum Lund
Masterprogram i fysik, Partikelfysik Klassrum Lund
Masterprogram i fysik, Röntgen- och neutronvetenskap Klassrum Lund
Masterprogram i fysik, Teoretisk fysik Klassrum Lund
Geografi
Masterprogram i geografisk informationsvetenskap Distans Distans
Masterprogram i geomatik Klassrum Lund
Masterprogram i naturgeografi och ekosystemvetenskap, Allmän inriktning Klassrum Lund
Masterprogram i naturgeografi och ekosystemvetenskap, Miljöförändringar vid högre latituder Klassrum Lund
Masterprogram i samhällsgeografi Klassrum Lund
Kemi
Masterprogram i kemi, Biokemi Klassrum Lund
Masterprogram i kemi, Fysikalisk kemi Klassrum Lund
Masterprogram i kemi, Syntetisk och analytisk kemi Klassrum Lund
Matematik
Masterprogram i matematik Klassrum Lund
Masterprogram i matematisk statistik Klassrum Lund
Samhällsvetenskap
Masterprogram i samhällsvetenskaplig dataanalys Klassrum Lund
Historia
Masterprogram i socialantropologi Klassrum Lund
Religion
Masterprogram inom Religious Roots of Europe Klassrum Lund
Statsvetenskap / Politik
Masterprogram i European Affairs Klassrum Lund
Masterprogram i välfärdspolitik och management Klassrum Lund
Språk / Språkvetenskap
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Allmän språkvetenskap Klassrum Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Arabiska/Semitiska språk Klassrum Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Fonetik Klassrum Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Kognitiv semiotik Klassrum Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Svenska/Nordiska språk Klassrum Lund
Språk
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Engelska Klassrum Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Franska Klassrum Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Grekiska Klassrum Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Italienska Klassrum Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Japanska Klassrum Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Kinesiska Klassrum Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Nygrekiska Klassrum Lund
Teknik
Masterutbildning i hållbar energiteknik Klassrum Lund
Masterutbildning i nanovetenskap Klassrum Lund
Masterutbildning i virtuell verklighet och förstärkt verklighet Klassrum Lund
El / Elektronik
Masterutbildning i fotonik Klassrum Lund
Masterutbildning i system på chips Klassrum Lund
Maskinteknik
Masterutbildning i maskininlärning, system och reglerteknik Klassrum Lund
Vård / Omsorg
Specialistsjuksköterskeprogram, hälso- och sjukvård för barn och ungdom med fokus på barnsjukvård Klassrum Lund
Specialistsjuksköterskeprogram, psykiatrisk vård Distans Distans
Specialistsjuksköterska
Barnmorskeprogrammet Klassrum Lund
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Ambulanssjukvård Klassrum Lund

Visa alla

Beskrivning och boende

Hitta till utbildaren

Lunds universitet

Lund

Tel: 046-222 00 00
Fax 046-222 47 11


Recensioner

Snittbetyg: 3,8

Baseras på 57 recensioner.

Carl
(5)
Fantastiska föreläsare, bra studiemiljö och ett starkt studentliv.
Tildhe Andersson
(5)
Sjuksköterskeutbildningen på Lunds Universitet är en väldigt bra utbildning för att det är kompetenta lärare/föreläsare, praktiska övningar och redan första terminen får man besöka Lunds Universitetssjukhus.
Affektofilen
(5)
Psykologprogrammet i Lund undervisas av extremt kunniga personer som både ligger i framkant vad gäller forskning men som också tar andra värden i beaktning såsom självkännedom, normkritik och integritet. En bra blandning av olika discipliner gör att psykologerna från Lunds universitet har en god förståelse för hela människan: både kulturen oc...
Visa mer
Recensioner
Skolrecensioner
(3,8)
Baseras på 57 recensioner.