Visa studentum.se som: Mobil

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ och teknisk personal – och här finns ungefär 47 000 studenter.

Spets och bredd

Huvuddelen av universitetet ligger i Lund, men även i Malmö finns flera utbildnings- och forskningsinstitutioner. Universitetet har också ett campus i Helsingborg samt lokala studiecentra på flera orter i Skåne. Lunds universitet arrangerar dessutom flest Internetbaserade distansutbildningar i landet.

Kontinuerlig förändring
Vid Lunds universitet står grundutbildningen i nära kontakt med forskningen och samhället i stort. Utbildningen på alla nivåer syftar till att utveckla de kvaliteter som utmärker ett universitet: analytisk förmåga, kritiskt tänkande samt förmåga att söka, sammanställa och presentera information. Utbildningsutbudet och innehållet i utbildningarna förändras kontinuerligt för att motsvara kraven på god, relevant utbildning.

Internationell miljö
Lunds universitet har nära samarbete och utbytesavtal med 680 universitet i cirka 50 länder. Den internationella akademiska miljön tillsammans med ett vitalt kultur- och näringsliv i Öresundsregionen leder fram till innovativa och gränsöverskridande projekt som våra studenter och forskare kan dra nytta av.

Ledande forskning
Universitetet slår vakt om den fria grundforskningen och forskningens värde för samhällsutvecklingen. Lunds universitet bedriver också en omfattande tillämpad forskning i nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Universitetet medverkar till att nya företag skapas i regionen med utgångspunkt i universitetets forskning.


Utbildningar

Universitets- & högskoleutbildning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Arkitektur
Arkitekt Ort
Arkitektutbildning Lund
Beteendevetenskap
Kandidatprogram i beteendevetenskap Lund
Genusvetenskap / Jämställdhet
Kandidatprogram i Equality and Diversity Management Helsingborg
Kandidatprogram i genusvetenskap Lund
Kriminologi
Kandidatprogram i kriminologi Lund
Psykologi
Psykologprogrammet Lund
Psykologprogrammet Lund
Data / IT
Civilingenjörsutbildning i datateknik Lund
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik Flera orter (2)
Informationsteknik / Informationsdesign
Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik Lund
Systemvetenskapligt kandidatprogram - design av informationssystem Lund
Ekonomi
Företagsekonomi
Ekonomie kandidatprogram Lund
Kandidatprogram i Economy and Society Lund
Kandidatprogram i International Business Lund
Kandidatprogram i International Business Lund
Nationalekonomi
Ekonomie kandidatprogram Lund
Politices kandidatprogrammet Lund
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Konstnärligt kandidatprogram i fri konst Malmö
Hantverk
Kandidatprogram i modevetenskap Helsingborg
Musik / Sång / Musikproduktion
Konstnärligt kandidatprogram i kyrkomusik Flera orter (2)
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Arrangering/komposition jazzinriktning Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Arrangering/komposition klassisk inriktning Flera orter (2)
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Blockflöjt Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Cembalo Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Folk- och världsmusik Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Gitarr Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Individuell studiegång Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Jazz - improvisation Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Komposition Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Piano Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Symfoniorkesterinstrument Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Sång Malmö
Program för konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik Malmö
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, Singer-songwriter Malmö
Teater / Scenkonst
Konstnärligt kandidatprogram i skådespelarkonst Malmö
Försäljning / Handel
Kandidatprogram i Service Management, Retail Management Helsingborg
Hotell / Event / Turism
Kandidatprogram i Service Management, Tourism and Hotel Management Helsingborg
Hälsa / Friskvård / Skönhet
Kandidatprogram i Service Management, Health Management Helsingborg
Internationella relationer
Fred / Konflikt
Kandidatprogram i freds- och konfliktvetenskap Lund
Utvecklingsstudier / Bistånd / Välstånd
Kandidatprogram i utvecklingsstudier Lund
Jord / Skog / Natur
Lantmätare
Civilingenjörsutbildning i lantmäteri Lund
Juridik
Juristprogrammet Lund
Juristprogrammet Lund
Kandidatprogram i mänskliga rättigheter Lund
Kandidatprogram i mänskliga rättigheter Lund
Kultur / Filosofi
Kandidatprogram inom Europastudier med humanistisk profil Lund
Filosofi
Kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi Lund
Kulturvetenskap / Kulturhistoria
Kandidatprogram i digitala kulturer Lund
Logistik / Spedition
Logistiker
Kandidatprogram i Logistics Service Management Flera orter (2)
Media / Kommunikation
Journalistik
Kandidatprogram i journalistik Lund
Kommunikation
Kandidatprogram i strategisk kommunikation Flera orter (2)
Kandidatprogram i strategisk kommunikation och digitala medier Helsingborg
Medicin / Farmaci
Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik Lund
Läkarprogrammet Lund
Biomedicin
Biomedicinprogrammet Lund
Biomedicinprogrammet, Antagning till senare del Lund
Miljö / Hållbarhet
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljö- och hälsoskydd Lund
Miljövetenskap
Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljövetenskap Lund
Naturvetenskap
Fysioterapeutprogrammet Lund
Fysioterapeutprogrammet Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Astronomi och astrofysik Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Biologi Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Geologi Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Molekylärbiologi Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Meteorologi och biogeofysik Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemvetenskap Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Teoretisk fysik Lund
Biologi
Civilingenjörsutbildning i bioteknik Lund
Fysik
Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik (undervisning på engelska) Lund
Geografi
Kandidatprogram i utvecklingsstudier Lund
Politices kandidatprogrammet Lund
Geovetenskap
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik (undervisning på engelska) Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik (undervisning på engelska) Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik (undervisning på engelska) Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik (undervisning på engelska) Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemvetenskap Lund
Matematik
Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik (undervisning på engelska) Lund
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsterapeutprogrammet Lund
Arbetsterapeutprogrammet Lund
Arbetsmiljö / Arbetsrätt
Kandidatprogram i personal- och arbetslivsfrågor Lund
Samhällsvetenskap
Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling Lund
Historia
Kandidatprogram i historia Lund
Religion
Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi Lund
Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi Lund
Språk / Språkvetenskap
Språk
Audionomprogrammet Lund
Kandidatprogram i japanska Lund
Säkerhet / Försvar
Civilingenjörsutbildning i riskhantering Lund
Teknik
Brandingenjörsutbildning Lund
Brandingenjörsutbildning, Antagning till senare del Lund
Brandingenjörsutbildning, Antagning till senare del Lund
Civilingenjörsutbildning i bioteknik, Antagning till senare del Lund
Civilingenjörsutbildning i bioteknik, Antagning till senare del Lund
Civilingenjörsutbildning i datateknik, Antagning till senare del Lund
Civilingenjörsutbildning i datateknik, Antagning till senare del Lund
Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik, Antagning till senare del Lund
Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik, Antagning till senare del Lund
Civilingenjörsutbildning i elektroteknik, Antagning till senare del Lund
Civilingenjörsutbildning i elektroteknik, Antagning till senare del Lund
Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi, Antagning till senare del Lund
Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik, Antagning till senare del Lund
Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik, Antagning till senare del Lund
Civilingenjörsutbildning i kemiteknik, Antagning till senare del Lund
Civilingenjörsutbildning i kemiteknik, Antagning till senare del Lund
Civilingenjörsutbildning i lantmäteri, Antagning till senare del Lund
Civilingenjörsutbildning i lantmäteri, Antagning till senare del Lund
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design, Antagning till senare del Lund
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design, Antagning till senare del Lund
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, Antagning till senare del Lund
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, Antagning till senare del Lund
Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik, Antagning till senare del Lund
Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik, Antagning till senare del Lund
Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik, Antagning till senare del Lund
Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik, Antagning till senare del Lund
Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik, Antagning till senare del Lund
Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap, Antagning till senare del Lund
Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap, Antagning till senare del Lund
Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad, Antagning till senare del Lund
Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad, Antagning till senare del Lund
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik, Antagning till senare del Lund
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik, Antagning till senare del Helsingborg
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik, Antagning till senare del Lund
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik, Antagning till senare del Helsingborg
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur, Antagning till senare del Lund
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur, Antagning till senare del Helsingborg
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Antagning till senare del Lund
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Antagning till senare del Helsingborg
Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik, Antagning till senare del Helsingborg
Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik, Antagning till senare del Lund
Kandidatprogrammet trafikflygare, Antagning till senare del Klippan
Kandidatutbildning i industridesign, Antagning till senare del Lund
Kandidatutbildning i industridesign, Antagning till senare del Lund
Tekniskt basår Helsingborg
Byggteknik
Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad Lund
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik Flera orter (2)
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik Flera orter (2)
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur Flera orter (2)
El / Elektronik
Civilingenjörsutbildning i elektroteknik Lund
Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik Flera orter (2)
Fordonsteknik
Trafikflygare i kommersiell luftfart med MPL-certifikat Örkelljunga
Industri
Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi Lund
Kandidatutbildning i industridesign Lund
Kemiteknik
Civilingenjörsutbildning i kemiteknik Lund
Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap Lund
Maskinteknik
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik Lund
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design Lund
Undervisning / Pedagogik
Kompletterande pedagogisk utbildning (grundnivå), Inriktning mot gymnasieskolan, ett ämne Lund
Kompletterande pedagogisk utbildning (grundnivå), Inriktning mot årskurs 7-9, 2 ämnen Lund
Kompletterande pedagogisk utbildning (grundnivå), Inriktning mot årskurs 7-9, ett ämne Lund
Kompletterande pedagogisk utbildning (grundnivå), Inriktning mot årskurs 7-9, två ämnen Lund
Kompletterande pedagogisk utbildning, Inriktning mot gymnasieskolan, två ämnen Lund
Kompletterande pedagogisk utbildning, Inriktning mot årskurs 7-9, tre ämnen Lund
Lärare
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, blandade genrer Malmö
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, folkmusik Malmö
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, jazz Malmö
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, klassisk Malmö
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, rock Malmö
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, Sång - genrefri ingång Malmö
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång engelska Lund
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång fysik Lund
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång matematik Lund
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång svenska Lund
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång svenska som andraspråk Lund
Vård / Omsorg
Sjukhusfysikerutbildning Lund
Sjuksköterskeprogrammet Lund
Sjuksköterskeprogrammet Flera orter (2)
Logoped
Logopedprogrammet Lund
Logopedprogrammet Lund
Läkare
Läkarprogrammet Lund
Sjuksköterska
Röntgensjuksköterskeprogrammet Lund
Social omsorg
Socionomprogrammet Lund
Socionomprogrammet Helsingborg
Socionomprogrammet Flera orter (2)
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Masterutbildning i arkitektur Lund
Masterutbildning i hållbar stadsgestaltning Lund
Arkitekt
Masterutbildning i arkitektur Lund
Beteendevetenskap
Masterprogram i kognitionsvetenskap Lund
Etnologi
Masterprogram i tillämpad kulturanalys Lund
Genusvetenskap / Jämställdhet
Masterprogram i genusstudier Lund
Masterprogram i globala studier Lund
Psykologi
Masterprogram i psykologi Lund
Masterprogram i psykologi Lund
Psykoterapeutprogrammet, Familjeterapi Lund
Psykoterapeutprogrammet, Kognitiv-beteendeinriktad psykoterapi - barn och ungdom Lund
Psykoterapeutprogrammet, Kognitiv-beteendeinriktad psykoterapi - vuxna Lund
Psykoterapeutprogrammet, Psykodynamiskt orienterad psykoterapi - barn och ungdom Lund
Psykoterapeutprogrammet, Psykodynamiskt orienterad psykoterapi - vuxna Lund
Sociologi / Socialpsykologi
Masterprogram i genus, migration och social rättvisa Lund
Masterprogram i rättssociologi Lund
Masterprogram i rättssociologi Lund
Masterprogram i sociologi Lund
Masterprogram i sociologi Lund
Bygg / Anläggning
Masterutbildning inom energi- och miljöeffektiva byggnader Lund
Masterutbildning inom energi- och miljöeffektiva byggnader Helsingborg
Data / IT
Masterutbildning i trådlös kommunikation Lund
Systemvetenskap
Magisterprogram i informationssystem Lund
Magisterprogram i informationssystem Lund
Educations in English in Sweden
Masterprogram i Visual Culture Lund
Ekonomi
Masterprogram i Economics Lund
Masterprogram i Economics Lund
Masterprogram i ekonomisk tillväxt, befolkningsstudier och utveckling Lund
Masterprogram i Service Management, Culture and Creativity Management Helsingborg
Masterprogram i Service Management, Retail Helsingborg
Masterprogram i Service Management, Supply Chain Management Helsingborg
Masterprogram i Service Management, Sustainable Service Management Helsingborg
Masterprogram i Service Management, Tourism Helsingborg
Finans / Analys / Statistik
Magisterprogram i Finans Lund
Företagsekonomi
Magisterprogram i entreprenörskap och innovation Lund
Magisterprogram i entreprenörskap och innovation Lund
Magisterprogram i International Marketing & Brand Management Lund
Magisterprogram i Internationell strategisk ledning Lund
Magisterprogram i Internationell strategisk ledning Lund
Magisterprogram i Management Lund
Magisterprogram i Managing People, Knowledge & Change Lund
Magisterprogram i Managing People, Knowledge & Change Lund
Magisterprogram i redovisning och finansiering Lund
Magisterprogram i redovisning och finansiering Lund
Masterprogram i innovation och global hållbar utveckling Lund
Nationalekonomi
Magisterprogram i Finans Lund
Magisterprogram i International Economics with a focus on China Lund
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Konstnärligt masterprogram i fri konst Malmö
Musik / Sång / Musikproduktion
Konstnärligt masterprogram i kyrkomusik, Arrangering och komposition Malmö
Konstnärligt masterprogram i kyrkomusik, Orgel och klaver Malmö
Konstnärligt masterprogram i kyrkomusik, Vokalmusik och kör Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Blockflöjt Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Cembalo Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Gitarr Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, interpretation diplom Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Jazz - improvisation Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Komposition Lund
Konstnärligt masterprogram i musik, komposition diplom Flera orter (2)
Konstnärligt masterprogram i musik, Musikdramatik - sång Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Piano Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Symfoniorkesterinstrument Malmö
Försäljning / Handel
Magisterprogram i europeisk och internationell skatterätt Lund
Kundservice
Masterprogram i Service Management, Retail Helsingborg
Hotell / Event / Turism
Hospitality
Masterprogram i Service Management, Tourism Helsingborg
Hälsa / Friskvård / Skönhet
Masterprogram i folkhälsovetenskap Malmö
Masterprogram i folkhälsovetenskap Flera orter (2)
Kost / Näringslära
Masterutbildning i livsmedelsteknik och nutrition Lund
Internationella relationer
Masterprogram i Asienstudier Lund
Masterprogram i Asienstudier Lund
Masterprogram i European Affairs Lund
Masterprogram i International Development and Management Lund
Masterprogram i mellanösternstudier Lund
Masterprogram inom Europastudier med humanistisk profil Lund
Fred / Konflikt
Masterutbildning i katastrofriskhantering och klimatanpassning Lund
Utvecklingsstudier / Bistånd / Välstånd
Masterprogram i humanekologi - kultur, makt och hållbarhet Lund
Masterprogram i International Development and Management Lund
Masterprogram i utvecklingsstudier Lund
Masterprogram i välfärdspolitik och management Lund
Juridik
Magisterprogram i europeisk och internationell skatterätt Lund
Masterprogram i europeisk handelsrätt Lund
Masterprogram i europeisk handelsrätt Lund
Masterprogram i mänskliga rättigheter Lund
Masterprogram i mänskliga rättigheter Lund
Masterprogram i mänskliga rättigheter Lund
Kultur / Filosofi
Masterprogram i arkeologi - teori och praktik Lund
Masterprogram i mellanösternstudier Lund
Masterprogram i tillämpad kulturanalys Lund
Kulturvetenskap / Kulturhistoria
Masterprogram i kulturkriminologi Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Allmän litteratur Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Engelskspråkig litteratur Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Franskspråkig litteratur Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Jiddischlitteratur Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Rysk litteratur Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Skandinaviska studier Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Spanskspråkig litteratur Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Tyskspråkig litteratur Lund
Kök / Restaurang
Livsmedel
Masterutbildning i livsmedelsteknik och nutrition Lund
Ledarskap / Organisation
Magisterprogram i Management Lund
Logistik / Spedition
Masterutbildning i logistik och styrning av försörjningskedjor Lund
Logistiker
Masterutbildning i logistik och styrning av försörjningskedjor Lund
Marknadsföring
Produktutveckling / varumärke
Magisterprogram i International Marketing & Brand Management Lund
Masterutbildning i produktrealisering Lund
Media / Kommunikation
Masterprogram i Medie- och kommunikationsvetenskap Lund
Masterprogram i strategisk kommunikation Helsingborg
Film / TV
Masterprogram i film- och mediehistoria Lund
Grafisk design
Masterutbildning i industridesign Lund
Kommunikation
Masterprogram i Medie- och kommunikationsvetenskap Lund
Masterprogram i strategisk kommunikation Flera orter (2)
Skrivande
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Allmän litteratur Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Engelskspråkig litteratur Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Franskspråkig litteratur Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Jiddischlitteratur Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Rysk litteratur Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Spanskspråkig litteratur Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Tyskspråkig litteratur Lund
Medicin / Farmaci
Barnmorskeprogrammet Lund
Kompletterande utbildning för läkare med examen utanför EU/EES och Schweiz Lund
Masterprogram i medicinsk vetenskap Lund
Masterprogram i medicinsk vetenskap Lund
Masterprogram i medicinsk vetenskap, Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa Lund
Biomedicin
Masterprogram i biomedicin Lund
Masterprogram i biomedicin Lund
Miljö / Hållbarhet
Masterprogram i humanekologi - kultur, makt och hållbarhet Lund
Hållbar energi
Masterutbildning i vattenresurshantering Lund
Hållbar utveckling
Masterprogram i Environmental Studies and Sustainability Science Lund
Masterprogram i innovation och global hållbar utveckling Lund
Masterprogram i tillämpad klimatstrategi Lund
Miljövetenskap
Masterprogram i Environmental Studies and Sustainability Science Lund
Masterprogram i miljö- och hälsoskydd Lund
Masterprogram i miljöstrategisk styrning Lund
Masterprogram i miljöstrategisk styrning Lund
Masterprogram i miljövetenskap, Naturvetenskaplig inriktning Lund
Masterprogram i miljövetenskap, Strategiskt miljöarbete Lund
Naturvetenskap
Masterprogram i geologi, Berggrundsgeologi Lund
Masterprogram i geologi, Berggrundsgeologi Lund
Masterprogram i geologi, Kvartärgeologi Lund
Masterprogram i geologi, Kvartärgeologi Lund
Masterprogram i synkrotronljusbaserad vetenskap Lund
Astronomi
Masterprogram i astrofysik Lund
Masterprogram i astrofysik Lund
Biologi
Masterprogram i bioinformatik Lund
Masterprogram i bioinformatik Lund
Masterprogram i biologi, Akvatisk ekologi Lund
Masterprogram i biologi, Akvatisk ekologi Lund
Masterprogram i biologi, Allmän inriktning Lund
Masterprogram i biologi, Allmän inriktning Lund
Masterprogram i biologi, Allmän inriktning Lund
Masterprogram i biologi, Naturvård och bevarandebiologi Lund
Masterprogram i biologi, Naturvård och bevarandebiologi Lund
Masterprogram i biologi, Växtbiologi Lund
Masterprogram i biologi, Växtbiologi Lund
Masterprogram i biologi, Zooekologi Lund
Masterprogram i biologi, Zooekologi Lund
Masterprogram i fysik, Biologisk fysik och beräkningsbiologi Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Allmän inriktning Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Allmän inriktning Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Allmän inriktning Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Medicinsk biologi Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Medicinsk biologi Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Mikrobiologi Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Mikrobiologi Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Molekylär genetik och bioteknik Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Molekylär genetik och bioteknik Lund
Masterutbildning i bioteknik Lund
Fysik
Masterprogram i fysik, Allmän inriktning Lund
Masterprogram i fysik, Allmän inriktning Lund
Masterprogram i fysik, Allmän inriktning Lund
Masterprogram i fysik, Allmän inriktning Lund
Masterprogram i fysik, Biologisk fysik och beräkningsbiologi Lund
Masterprogram i fysik, Fotonik Lund
Masterprogram i fysik, Fotonik Lund
Masterprogram i fysik, Materialvetenskap Lund
Masterprogram i fysik, Materialvetenskap Lund
Masterprogram i fysik, Nanovetenskap Lund
Masterprogram i fysik, Nanovetenskap Lund
Masterprogram i fysik, Partikelfysik Lund
Masterprogram i fysik, Partikelfysik Lund
Masterprogram i fysik, Teoretisk fysik Lund
Masterprogram i fysik, Teoretisk fysik Lund
Geografi
Masterprogram i atmosfärvetenskap och biokemiska kretslopp Lund
Masterprogram i atmosfärvetenskap och biokemiska kretslopp Lund
Masterprogram i geografisk informationsvetenskap Distans
Masterprogram i geografisk informationsvetenskap Distans
Masterprogram i geografisk informationsvetenskap Distans
Masterprogram i geografisk informationsvetenskap Distans
Masterprogram i geografisk informationsvetenskap Distans
Masterprogram i geografisk informationsvetenskap Distans
Masterprogram i geografisk informationsvetenskap Distans
Masterprogram i geomatik Lund
Masterprogram i geomatik Lund
Masterprogram i naturgeografi och ekosystemvetenskap Lund
Masterprogram i naturgeografi och ekosystemvetenskap Lund
Masterprogram i samhällsgeografi Lund
Masterprogram i samhällsgeografi Lund
Kemi
Masterprogram i kemi Lund
Masterprogram i kemi, Biokemi Lund
Masterprogram i kemi, Fysikalisk kemi Lund
Masterprogram i kemi, Syntetisk och analytisk kemi Lund
Masterprogram i nanokemi Lund
Masterprogram i proteinvetenskap Lund
Matematik
Masterprogram i matematik Lund
Masterprogram i matematik Lund
Masterprogram i matematisk statistik Lund
Masterprogram i matematisk statistik Lund
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsmiljö / Arbetsrätt
Masterprogram i personal- och arbetslivsfrågor Lund
Arbetsterapeut
Masterprogram i medicinsk vetenskap, Arbetsterapi Lund
Samhällsvetenskap
Masterprogram i genusstudier Lund
Masterprogram i globala studier Lund
Masterprogram i utvecklingsstudier Lund
Masterprogram inom Europastudier med humanistisk profil Lund
Masterutbildning i hållbar stadsgestaltning Lund
Historia
Magisterprogram i International Economics with a focus on China Lund
Masterprogram i arkeologi - teori och praktik Lund
Masterprogram i ekonomisk tillväxt, befolkningsstudier och utveckling Lund
Masterprogram i socialantropologi Lund
Masterprogram i socialantropologi Lund
Religion
Masterprogram i religionsvetenskap och teologi Lund
Masterprogram i religionsvetenskap och teologi Lund
Masterprogram inom Religious Roots of Europe Distans
Masterprogram inom Religious Roots of Europe Distans
Statsvetenskap / Politik
Masterprogram i European Affairs Lund
Masterprogram i statsvetenskap Lund
Masterprogram i välfärdspolitik och management Lund
Språk / Språkvetenskap
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Fonetik Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Spanska Lund
Bibliotikarie
Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM) Lund
Lingvistik / Språkvetenskap
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Allmän språkvetenskap Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Arabiska/Semitiska språk Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Engelska Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Grekiska Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Italienska Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Japanska Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Kinesiska Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Kognitiv semiotik Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Latin Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Nygrekiska Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Retorik Lund
Språk
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Skandinaviska studier Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Allmän språkvetenskap Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Arabiska/Semitiska språk Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Engelska Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Fonetik Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Franska Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Grekiska Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Italienska Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Japanska Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Kinesiska Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Latin Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Nygrekiska Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Rumänska Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Svenska/Nordiska språk Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Svenska/Nordiska språk Lund
Översättning
Masterprogram i översättning, Källspråk engelska Lund
Masterprogram i översättning, Källspråk franska, italienska, ryska, spanska eller tyska Lund
Masterprogram i översättning, Studerande med kandidatexamen i svenska, språkkonsultarbete Lund
Teknik
Masterutbildning i katastrofriskhantering och klimatanpassning Lund
Masterutbildning i vattenresurshantering Lund
El / Elektronik
Masterutbildning i system på chips Lund
Industri
Masterprogram i Service Management, Supply Chain Management Helsingborg
Masterutbildning i industridesign Lund
Undervisning / Pedagogik
Pedagogik
Masterprogram i pedagogik Lund
Vård / Omsorg
Masterprogram i medicinsk vetenskap, Audiologi Lund
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Ambulanssjukvård Lund
Specialistsjuksköterskeprogrammet, hälso- och sjukvård för barn och ungdom, inriktning barnsjukvård Lund
Specialistsjuksköterskeprogrammet, hälso- och sjukvård för barn och ungdom, inriktning barnsjukvård Lund
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Onkologisk vård Lund
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Psykiatrisk vård Distans
Sjukgymnast / Fysioterapeut
Masterprogram i medicinsk vetenskap, Fysioterapi Lund
Masterprogram i medicinsk vetenskap, Logopedi Lund
Sjuksköterska
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Anestesisjukvård Lund
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Distriktssköterska Lund
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Intensivvård Lund
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Operationssjukvård Lund
Social omsorg
Masterprogram i medicinsk vetenskap, Omvårdnad Lund
Masterprogram i socialt arbete Lund
Äldreomsorg / Äldrevård
Masterprogram i medicinsk vetenskap, Åldrande och hälsa Lund

Visa alla

Beskrivning och boende

Hitta till utbildaren

Lunds universitet

Lund

Tel: 046-222 00 00


Recensioner

Affektofilen   |   2015-01-14
Psykologprogrammet i Lund undervisas av extremt kunniga personer som både ligger i framkant vad gäller forskning men som också tar andra värden i beaktning såsom självkännedom, normkritik och integritet. En bra blandning av olika discipliner gör att psykologerna från Lunds universitet har en god förståelse för hela människan: både kulturen oc...
Visa mer
          (5)
Julia H   |   2014-11-12
Equality and Diversity Management är flervetenskaplig med bland annat ledarskap, likabehandling, juridik, organisation, ekonomi, globalisering, mångfalds- och genusvetenskap. Den har givit mig kompetens i hur man strategiskt arbetar inom organisationer för att rekrytera, behålla och ge lika möjligheter till medarbetare med olika erfarenheter och...
Visa mer
          (5)
Rebecca   |   2014-03-10
En bred utbildning som ger dig unik och högt efterfrågad kompetens inom allt från ekonomi, organisation och ledning till juridik, jämställdhet och mångfald. Passar dig som vill ha en bred utbildning och intresserar dig för människor och rättvisefrågor och som brinner för förändring. Utbildningen ges i Lund och Helsingborg.
          (5)
Recensioner
Lunds universitet
Kursrecensioner
          (3,8)
Baseras på 55 recensioner