Delta i vår undersökning om utbildning och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Fysik

Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Vår 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Vår 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Vår 2024

  • Klassrum
  • Lund

Om utbildningen

Vill du arbeta i gränslandet mellan fysik och kemi? Moderna solceller, elektroniska näsor, vätgasbilar, energilagring, supraledning samt batteriutveckling är bara några av områdena där kemi och fysik växelverkar.

I denna utbildning kombinerar du studier i fysik och kemi. Du dyker in i fysikämnets gigantiska längd- och tidsskalor: från materiens minsta beståndsdelar och ultrasnabba förlopp på atomnivå till universums oändlighet. Och med kemiämnets hjälp får du möjlighet att utforska molekylernas värld och förstå hur levande organismer fungerar samt hur vi kan använda kemikunskap för att exempelvis skydda vår miljö eller skapa innovativa material. Det finns en lång rad intressanta och angelägna arbetsuppgifter inom områden där kemi och fysik sammanflätas.

Under utbildningen

Utbildningen inleds med grundläggande studier i kemi, fysik och matematik. Du rör dig mellan ämnen som organisk kemi, biokemi, mekanik, optik, kvantfysik, termodynamik, lineär algebra, envariabelanalys och flervariabelanalys.

Efter baskurserna väljer du huvudämnesinriktning i samråd med studievägledare. Detta upplägg ger dig möjlighet att friktionsfritt kunna välja att kliva över till kemiprogrammet eller fysikprogrammet om du så skulle önska, beroende på hur du vill utforma dina fortsatta studier på kandidatnivå. I utbildningen ingår föreläsningar, laborationer och problemlösningsövningar. Under hela studietiden kommer du i kontakt med forskare och får ta del av högaktuella forskningsprojekt. Utbildningen avslutas med ett projektarbete som ligger i gränsområdet mellan fysik och kemi.

En del kurser och mycket kurslitteratur är på engelska. Du tränas dessutom i att använda engelska som arbetsspråk. Du har även möjlighet att läsa en del av din utbildning utomlands. Därmed kan du skapa en unik utbildningsprofil som passar just dig, och samtidigt ökar du din konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Lunds universitet har utbytesavtal med universitet över hela världen.

För att du ska få goda förutsättningar att genomföra din utbildning erbjuder vi så kallad SI-verksamhet på minst en kurs (SI står för samverkansinlärning). På SI-mötena får du möjligheten att träffa en student som redan läst kursen och tillsammans går ni igenom och diskuterar valda delar av kursens innehåll och mål.

Efter utbildningen

Efter utbildningen finns möjlighet att söka vidare till studier på masternivå. Läs mer om de naturvetenskapliga masterprogrammen på www.naturvetenskap.lu.se/masterprogram.

Det finns en stor efterfrågan på personal med kompetens inom både fysik och kemi, och behovet kommer sannolikt att försätta öka. Flera av fysikämnets moderna forskningsområden, exempelvis nanovetenskap, förbränningsfysik och medicinsk fysik, kräver kunskaper i kemi. Motsvarande gäller även för flera kemiforskningsområden exempelvis kräver fysikalisk kemi, teoretisk kemi och kemisk fysik att man har kunskaper i fysik. Den solida naturvetenskapliga grunden som erhålls i denna utbildning är alltid gångbar på arbetsmarknaden.

https://www.fysik.lu.se/utbildning/kandidatprogram

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4/Matematik D

Examen & Intyg

Kandidatexamen
Lunds universitet
Lund

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare,...

Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Highlights