Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i molekylärbiologi, Molekylär genetik och bioteknik

Lunds universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Lund
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2022 - Lund
Antagningshistorik

Om utbildningen

Molekylärgenetisk grundforskning har skapat helt nya möjligheter att diagnostisera sjukdomar. Här finns en stor potential att omvandla nya forskningsrön till industriella tillämpningar. Detta masterprogram förbereder dig för en forskarkarriär inom molekylär genetik och inkluderar även kompetens vad gäller innovation, entreprenörskap och kommersialisering.De tekniska landvinningarna har gjort det möjligt att relativt snabbt avläsa organismers hela arvsmassa, genomet. Nu står akademi och näringsliv inför utmaningen att tyda all denna information och ta reda på genernas olika funktioner. Vårt masterprogram ger dig möjlighet att delta i denna utveckling.Molekylärgenetik integrerar biologi med kemi, fysik och teknik. Som masterstudent får du fördjupad kunskap inom genteknik, cellbiologi, molekylärbiologi och bioteknik. Stort fokus läggs också på moment som förbereder dig för arbete inom läkemedels-, bioteknik- och livsmedelsindustrin, såsom patent, innovationer, lagstiftningen kring molekylär bioteknologi och start av bioteknikföretag. Utbildningen ger dig omfattande laborativ erfarenhet samt värdefull kunskap i försöksdesign och analys av resultat. Du övar både muntlig och skriftlig presentation samt får god erfarenhet av samarbete i grupp.Undervisningen sker i moderna lokaler och laboratorier med avancerad utrustning. Masterprogrammet har hög andel schemalagd tid, och kontakten med lärare och kursassistenter är avspänd. Utbildningen bedrivs i en internationell miljö med stark forskningsanknytning. Samtliga lärare är forskare, och därför anpassas undervisningen kontinuerligt till aktuell forskning. Biologiska institutionen har flera världsledande forskargrupper och karakteriseras av avancerad grundforskning, men också tillämpad forskning. Utbildningen ges på engelska.ProgramstrukturDen första terminen läser du förslagsvis en kurs i molekylärbiologisk metodik samt en obligatorisk kurs som handlar om molekylär genetik i eukaryota organismer. Därefter följer på vårterminen två obligatoriska kurser i genetisk analys respektive molekylär bioteknik samt även en valbar kurs.Om du vill fördjupa dig i bioinformatik finns det under tredje terminen möjlighet att läsa kurser inom detta område, både vad gäller sekvensanalys och programmering i Python. Ditt examensarbete kan vara antingen 30, 45 eller 60 högskolepoäng och genomförs i en forskargrupp eller på ett företag. Om du väljer ett kortare examensarbete kan du även göra ett andra projekt. Det finns även möjlighet att göra praktik, vilket kan ge värdefulla arbetslivskontakter under utbildningen. De flesta av våra studenter gör sitt examensarbete vid medicinska fakulteten där du även i vissa fall har möjlighet att läsa biomedicinkurser inom ramen för denna masterutbildning.KarriärmöjligheterEfter examen har du goda förutsättningar att påbörja forskarstudier både i Sverige och utomlands. Det finns också en expanderande arbetsmarknad inom näringslivet. Små och stora företag satsar nu på genetiska analyser och utveckling av nya läkemedel till följd av molekylärgenetikens nya forskningsrön. De tekniska tillämpningarna finns inom branscher som rör läkemedel, bioteknik och livsmedel, men även vad gäller appliceringar som kommer att bidra till att skapa ett hållbart samhälle exempelvis genom att modifiera grödor för större skördar.

Så ansöker du

Kandidatexamen om minst 180 hp eller motsvarande, innehållande 120 hp naturvetenskap/biomedicin/teknik vari ska ingå: 45 hp molekylärbiologi omfattande genetik, cellbiologi och mikrobiologi30 hp kemi inkluderande biokemiEngelska 6/Engelska B.

Examen & Intyg

Masterexamen

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare,...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Lunds universitet

Lund

Tel: 046-222 00 00
Fax 046-222 47 11


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,8)
Baseras på 57 recensioner.
Se alla skolans recensioner