Delta i vår undersökning om utbildning och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Civilingenjörsutbildning i brandteknik

Längd
300 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
300 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Lund

Om utbildningen

Utbildningen inom brandteknik vid LTH är internationellt erkänd och ger dig bred kompetens inom områdena brandteknik och olyckshantering. Programmet är unikt i sitt slag och har en världsledande roll inom brandtekniken. Efter examen kommer du att ha mycket lätt att få jobb.

LTH:s brandteknikutbildning är välkänd och väl ansedd både nationellt och internationellt. Du får en gedigen naturvetenskaplig och teknisk grund att stå på, goda kunskaper inom byggnadsteknik och djupa kunskaper om brandfenomenet, brandförlopp och olyckshantering, samt en god förmåga att tillämpa dessa kunskaper på olika problem inom det brandtekniska området.

Upplägg

Du kommer att läsa både breda grundkurser och kvalificerade specialiseringskurser. Inledningsvis ges en grundläggande teknisk utbildning. Förutom matematik, fysik, programmering och statistik innehåller den grundläggande utbildningen byggnadstekniska ämnen samt mer praktiskt tillämpade ämnen.

Den grundläggande utbildningen kompletteras med kurser inom brandteknik och riskhantering. De brandtekniska ämnena behandlar bränders uppkomst, tillväxt och spridning. Stor vikt läggs vid utrymningen när det uppstår fara för brand, och frågor som rör människors säkerhet. Orsaker, konsekvenser och risker för olika typer av allvarliga olyckor studeras också.

Under år 4 och 5 läser du en specialisering: Brandskyddsanalys eller Olyckshantering.

Efter första året kan du välja att genomgå en tre veckors introduktionsutbildning för brandmän följd av sju veckors sommarpraktik inom räddningstjänsten. Praktiken är frivillig och ges i mån av plats. En annan möjlighet som finns är att under sommartid genomföra projektarbeten på olika företag inom brandområdet, både i Sverige och utomlands.

Två examensmöjligheter

Civilingenjörsutbildningen i brandteknik ges för första gången läsåret 23/24 och är en vidareutveckling av LTH:s väletablerade brandingenjörsutbildning. Utbildningen är 5 år och leder till en civilingenjörsexamen. Du kan fortfarande välja att ta ut en examen som brandingenjör efter 3.5 år.

Framtiden

Som civilingenjör i brandteknik öppnas många karriärvägar världen över. Du kommer att ha stora möjligheter att i framtiden jobba med det just du är intresserad av. Det finns ett stort behov av kompetens inom brandteknik och olyckshantering.

Ungefär hälften av dem som utbildar sig inom området arbetar inom den kommunala räddningstjänsten med förebyggande brandskydd och operativa insatser. Arbetet kan handla om att begränsa konsekvenserna av olyckor som inträffar eller om skademinimerande insatser. 

Som civilingenjör i brandteknik finns även många arbeten inom den privata sektorn med exempelvis brandskyddsprojektering av byggnader. Du kan också arbeta inom olika myndigheter med brandskydds- och säkerhetsfrågor, riskanalyser, utbildning, forskning och utveckling. En annan möjlighet är att fortsätta med forskarutbildning.

Om du väljer att ta ut en brandingenjörsexamen efter 3,5 års studier finns det möjlighet till ett års påbyggnadsutbildning vid Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) i Revinge utanför Lund. Där ingår sex veckors praktik inom räddningstjänsten. Påbyggnadsåret ger kompetens att arbeta som räddningsledare inom kommunal räddningstjänst. Denna möjlighet finns även efter att du gått hela det femåriga programmet.

http://www.lth.se/utbildning/brandteknik/

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4/Matematik E

Examen & Intyg

Civilingenjörsexamen
Lunds universitet
Lund

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare,...

Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Highlights