Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik

Längd
300 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
300 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Lund

Om utbildningen

Ekosystemteknik (Environmental Engineering) är en utbildning för dig som vill arbeta med miljö-, energi-, vatten- och hållbarhetsfrågor utifrån tekniskt kunnande och med förståelse för naturens förutsättningar och samhällets ramar. Utbildningen präglas av problemlösning och systemperspektiv. Samhället står inför stora utmaningar för att åstadkomma en hållbar utveckling, där de produkter som behövs kan produceras utan miljöstörande utsläpp och på ett energieffektivt sätt. Som civilingenjör i ekosystemteknik har du viktiga kunskaper och förmågor för att bidra till denna omställning. Det behövs ingenjörer som har kompetens att hantera samhällets utnyttjande av naturresurser och en bred förståelse av dess påverkan på miljön.

Som utbildad ekosystemtekniker kan du arbeta inom miljösystem, energisystem, energiteknik, vattenresurshantering, processdesign eller med miljöfrågor i ett bredare perspektiv.

Strävan efter att finna lösningar på mänsklighetens stora problem är central. Det kan handla om att utveckla mer miljöanpassade tekniker, men även om att försöka få nödvändiga förändringar att ske. Förståelse för ramar och möjligheter i samhället, såväl lokalt som regionalt och internationellt, är därför viktiga. Inom ekosystemteknik utbildas civilingenjörer med kompetens inom kemi, ekologi och geovetenskaper samt arbetar specifikt med miljöfrågor utifrån civilingenjörens tekniska kunnande och med förståelse för teknikens villkor.

Ekosystemteknik präglas av kombinationen problemlösning och miljöhänsyn i ett globalt perspektiv. Utbildningen är tvärvetenskaplig och sätter fokus på samspelet mellan teknik, naturvetenskap och miljö. Målet är att du som civilingenjör i framtiden på bästa sätt ska kunna arbeta med samhällets stora utmaningar kring utnyttjande av naturresurser och miljöpåverkan.

Karriär och arbetsmarknad

Miljöteknik, energiteknik, vattenresurshantering och hållbar utveckling kommer under en lång framtid att vara viktiga områden och som civilingenjör i ekosystemteknik kommer du att kunna göra betydelsefulla insatser. Efter examen har du en bred grund och du kan välja att jobba för privata eller offentliga arbetsgivare, hos konsultföretag eller i industrin, i kommuner, på myndigheter eller universitet. Forskarbanan står öppen och det finns stora möjligheter att arbeta internationellt.

Tidigare studenter arbetar idag bland annat som konsult, energiingenjörer, processingenjör, forskare, projektledare, energi- och klimatrådgivare, miljösamordnare och miljöingenjör. Arbetsuppgifterna kan exempelvis handla om forskning och utveckling, VA-projektering, byggprojekt, tillstånd och miljökonsekvensbeskrivningar samt affärsutveckling, drift och underhåll.

Flertalet av LTH:s utexaminerade ekosystemtekniker får jobb mycket snabbt efter utbildningen. Enligt en alumnundersökning som gjordes 2021 fick 49 procent en anställning redan innan examen och 23 procent 1-2 månader efter examen.

Bred utbildning som lönar sig 

Alla LTH:s ingenjörsprogram är breda utbildningar som ger dig en solid grund att stå på. Som ingenjör kan du bidra till - och skapa nya lösningar för - en hållbar samhällsutveckling och en grön, miljövänlig omställning. Som utbildad ingenjör har du hög ingångslön. För 2024 rekommenderar fackförbundet Sveriges Ingenjörer att civilingenjörer begär minst 40 200 kronor per månad i ingångslön. 

Ledande inom hållbarhet 

Lunds universitet hamnar på plats 8 i världen i QS World University Ranking: Sustainability som rankar hållbar utveckling vid lärosäten i världen. Hållbar utveckling är en integrerad del i alla LTH:s utbildningar och innehållet är i linje med de globala målen för hållbar utveckling. Du får kunskap och verktyg för att i framtiden arbeta med viktiga områden och påverka samhällsutvecklingen.

Upplägg och innehåll

Utbildningen består av en grundläggande del på tre år och en fördjupande del på två år. De första tre åren läses relativt mycket kemi, men även ekologi, geologi, mikrobiologi och hydrologi med basämnen i civilingenjörsutbildningen, såsom matematik, statistik och fysik. Under den avslutande, fördjupande delen väljer du specialisering inom programmet. Många studenter läser kurser och/eller gör sitt examensarbete utomlands.

Utbildningen förbereder dig för en internationell arbetsmarknad. Utbildningsprogrammet har en nära koppling till forskning både när det gäller lärare och utrustning. Denna koppling är särskilt tydlig inom specialiseringarna samt i examensarbetet. På programmet finns en något större andel kvinnor än män. Studentinflytandet på utbildningen är stort och finns på både kurs och programnivå.

http://www.eko.lth.se

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4/Matematik E

Examen & Intyg

Civilingenjörsexamen
Lunds universitet
Lund

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare,...

Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Highlights