Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i kemi, Biokemi

Lunds universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Lund
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2022 - Lund

Om utbildningen

Vill du bli expert på att förstå hur proteiner är uppbyggda och hur de fungerar? Med denna kompetens kan du vara med vid kunskapsfronten och bidra till att lösa medicinska och biokemiska problem på molekylär nivå. Du kan göra karriär som biokemist både inom akademin och på forskningsintensiva företag.ProgramöversiktDetta masterprogram ger dig fördjupad kunskap inom proteinkemi, molekylär biofysik och strukturbiokemi. Du får under utbildningen utforska molekylstrukturer och funktionsmekanismer hos ett stort antal proteiner. Du får god laborativ erfarenhet och lär dig att behärska metoder för kloning, uttryck och rening av proteiner samt en mängd specialiserade tekniker för att analysera proteiner, exempelvis masspektrometri och röntgenkristallografi. Du tränar förmågan att självständigt planera, utföra och kritiskt utvärdera experiment.I utbildningen ingår också att lära sig använda vetenskaplig litteratur samt hantera och analysera data i olika form. Undervisningen sker i moderna lokaler och laboratorier med avancerad utrustning. Masterprogrammet har ett varierat upplägg och inkluderar föreläsningar, seminarier, gruppövningar, omfattande laborationer, räkne- och datorövningar samt projektarbeten med muntliga och skriftliga presentationer.Utbildningen har en stark forskningsanknytning. Samtliga lärare är forskare, och kursinnehållet anpassas kontinuerligt till aktuell forskning. Kemiska institutionen karakteriseras av ett brett spektrum av grundforskning och tillämpad forskning, med nära kontakt till näringsliv och externa forskningscentra. Vid Lunds universitet finns dessutom två världsunika forskningsanläggningar, MAX IV-laboratoriet och den kommande faciliteten ESS (Europeiska Spallationskällan), med användningsområden inom många delar av kemin. Masterprogrammet ges på engelska.ProgramstrukturDen första terminen läser du inledningsvis en kurs i molekylära drivkrafter och kemisk bindning alternativt en kurs i experimentell proteinkemi. Därefter följer studier i strukturbiokemi. På vårterminen kan du välja mellan exempelvis molekylär mikrobiologi eller genetisk analys samt avancerad biokemi.Under det andra studieåret har du möjlighet att bygga på med fler kurser beroende på hur långt examensarbete du vill göra. Examensarbetet kan vara antingen 30, 45 eller 60 högskolepoäng och genomförs i en forskargrupp eller på ett företag. Om du väljer ett kortare examensarbete kan du även göra ytterligare ett projekt. Det finns inom masterprogrammet också möjlighet att göra praktik, vilket kan ge värdefulla arbetslivskontakter under utbildningen.KarriärmöjligheterStudenter som utexamineras på programmet har hög kompetens att utföra forsknings- och utvecklingsarbete inom livsvetenskap, biokemi och proteinvetenskap. Masterutbildningen ger en god bas både för fortsatta studier mot en doktorsexamen och för en karriär på forskningsintensiva företag. Hälften av våra masterstudenter fortsätter som doktorander, och hälften börjar arbeta inom näringslivet, såväl lokalt som internationellt.Mer om utbildningen hittar du på https://www.kemi.lu.se/utbildning/masterprogram/biokemi/

Så ansöker du

Kandidatexamen om minst 180 hp eller motsvarande. Examen ska innehålla minst 90 hp inom kemi varav minst 15 hp biokemi.Engelska 6/Engelska B.

Examen & Intyg

Masterexamen

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare,...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Lunds universitet

Lund

Tel: 046-222 00 00
Fax 046-222 47 11


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,8)
Baseras på 57 recensioner.
Se alla skolans recensioner