Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i fysik, Teoretisk fysik

Lunds universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Lund
Klassrum
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2022 - Lund
Antagningshistorik

Om utbildningen

Vill du förstå hur hela vår fysiska värld är uppbyggd och fungerar utifrån ett teoretiskt och matematiskt perspektiv? Med denna masterutbildning kan du fördjupa dig inom ämnesområden som atomfysik, kärnfysik, nanofysik, fasta tillståndets fysik eller partikelfysik ur ett teoretiskt perspektiv.Som student på masterprogrammet får du möjlighet att utforska en rad olika infallsvinklar på materia och elementarpartiklar samt deras inneboende krafter. Du får också ta del av dynamiska forskningsmiljöer med nära koppling till två världsledande forskningsanläggningar i Lund: MAX IV-laboratoriet respektive den kommande neutronkällan ESS (European Spallation Source).Masterprogrammet täcker ett brett spektrum av områden inom teoretisk och matematisk fysik. Oavsett vilket område du väljer ger utbildningen dig en stabil bas av teoretisk kunskap för att kunna utveckla nya modeller. Du kan exempelvis välja att inom den teoretiska partikelfysiken studera materians minsta beståndsdelar och hur dessa elementarpartiklar interagerar med varandra. Du kan också fördjupa dig i den matematiska fysikens tillämpningar inom ämnesområden som kärnfysik och fasta tillståndets fysik.Utbildningen ger dig god kunskap i den teoretiska fysikens grunder och goda möjligheter att fördjupa dig inom ditt specialintresse. Masterprogrammet har en stark forskningsanknytning. Andelen lärarledd tid är hög. Utbildningen ges av Institutionen för astronomi och teoretisk fysik tillsammans med Fysiska institutionen. Undervisningen är på engelska.ProgramstrukturProgrammet innehåller två obligatoriska kurser, dels en kurs i kvantmekanik, dels en kurs som handlar om kvantfysiken i forskning och samhälle. Under ditt första studieår får du dessutom välja bland ett flertal andra kurser, exempelvis fysikens matematiska metoder, beräkningsfysik, statistisk mekanik, allmän relativitetsteori, avancerad kvantmekanik eller avancerad elektromagnetism.Under det andra studieåret fortsätter du att bygga din kompetens utifrån eget önskemål. Du kan läsa kurser inom bland annat kvantfältteori, teoretisk partikelfysik, artificiella neuronnätverk, teoretisk kärnfysik eller symmetrier och gruppteori. Examensarbetet är oftast 30 högskolepoäng, men kan vara längre, och görs i en forskargrupp.KarriärmöjligheterEfter examen finns det flera olika karriärvägar beroende på vilken ämnesprofil du valt för din utbildning. Masterprogrammet ger dig en god bas för forskarutbildning inom fysik, och en stor andel av dem som har gått masterprogrammet i teoretisk fysik söker sig vidare som doktorander. Men du kan också välja en karriärväg utanför akademin och då hitta lämpliga jobb inom områden som exempelvis informations- och kommunikationsteknologi eller energiproduktion där behov finns av kompetens inom avancerad programmering och modellering. De båda forskningsanläggningarna MAX IV-laboratoriet och ESS bidrar också till nya möjligheter på arbetsmarknaden.

Så ansöker du

Kandidatexamen om minst 180 hp i fysik eller motsvarande. Examen ska innehålla minst 90 hp i fysik. Engelska 6/Engelska B.

Examen & Intyg

Masterexamen

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare,...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Lunds universitet

Lund

Tel: 046-222 00 00
Fax 046-222 47 11