Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i fysik, Biologisk fysik och beräkningsbiologi

Lunds universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Lund
Klassrum
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2022 - Lund
Antagningshistorik

Om utbildningen

Med denna masterutbildning får du djupdyka i gränslandet mellan teoretisk fysik och biologi. Här kan du fokusera på hur levande materia styrs av fysikens universella krafter. Komplexa frågeställningar ger dig både stimulerande utmaningar och nya karriärvägar.Det finns en lång rad grundläggande och olösta problem inom biologins värld där det krävs kompetens inom fysik och matematik. Exempelvis handlar det om hur proteiner veckas och får sin specifika form, hur dessa biomolekyler interagerar i celler samt hur celler delar på sig och kommunicerar. Därför är det av stort värde att med hjälp av den teoretiska fysikens angreppssätt närma sig denna typ av biologiska frågeställningar. Med statistiska metoder, maskininlärning, modellering samt datorsimuleringar kan teoretisk fysik bidra med nya pusselbitar av kunskap.Masterprogrammet ger dig kunskap om hur man kan bygga och tillämpa förklaringsmodeller av den levande världen runt oss utifrån fysikämnets grundläggande horisont. Utbildningen har en tvärvetenskaplig karaktär där du kombinerar kurser i teoretisk och matematisk fysik med infallsvinklar från både biologi och kemi. Programmet har en stark forskningsanknytning. Samtliga lärare är forskare, och därför anpassas kurserna kontinuerligt till aktuell forskning. Andelen lärarledd tid är hög.Som masterstudent får du ta del av en dynamisk miljö inom beräkningsbiologi och biologisk fysik, där internationella samarbeten med experimentella forskargrupper präglar verksamheten. Du kan också ta del av det spännande arbetet vid två forskningsanläggningar i internationell toppklass, MAX IV-laboratoriet respektive den kommande neutronkällan ESS (European Spallation Source), bägge i Lund. Undervisningen är på engelska.ProgramstrukturProgrammet innehåller två obligatoriska kurser, dels en kurs i kvantmekanik, dels en kurs som handlar om kvantfysiken i forskning och samhälle. Under din studietid får du dessutom välja bland ett flertal andra kurser, exempelvis beräkningsfysik, teoretisk biofysik, statistisk mekanik, artificiella neuronnätverk och systembiologi.Under det andra studieåret fortsätter du att bygga din kompetens utifrån eget önskemål. Du kan läsa kurser som exempelvis experimentell biofysik och statistiska verktyg. Examensarbetet är oftast 30 högskolepoäng, men kan vara längre. Det genomförs vanligtvis i en forskargrupp, men kan även göras på ett företag.KarriärmöjligheterEfter examen finns det flera olika karriärvägar beroende på dina intressen. Masterprogrammet ger dig en god bas för forskarutbildning inom teoretisk fysik eller beräkningsbiologi. Men du kan också välja att arbeta utanför akademin och då hitta lämpliga jobb inom områden som exempelvis informations- och kommunikationsteknologi eller bioteknik där behov finns av kompetens inom avancerad programmering och modellering. De båda forskningsanläggningarna MAX IV-laboratoriet och ESS bidrar också till nya möjligheter på arbetsmarknaden.

Så ansöker du

Kandidatexamen om minst 180 hp i fysik eller motsvarande. Examen ska innehålla minst 90 hp i fysik. Engelska 6/Engelska B.

Examen & Intyg

Masterexamen

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare,...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Lunds universitet

Lund

Tel: 046-222 00 00
Fax 046-222 47 11