Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i fysik, Allmän inriktning

Lunds universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Lund
Klassrum
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2022 - Lund
Antagningshistorik

Om utbildningen

Lockas du av tanken på ett yrkesliv där din nyfikenhet kan få stort utrymme? Detta masterprogram gör det möjligt att skräddarsy din egen utbildning i fysik. Du kan fördjupa dig både inom och på tvären vad gäller ämnesområden som atomfysik, kärnfysik, partikelfysik, nanofysik och fasta tillståndets fysik.Vid Fysiska institutionen kan du få utlopp för både nyfikenhet och kreativitet. Här studerar vi allt från de minsta elementarpartiklarna till gränslandet mellan levande celler och elektronik, men också hur man exempelvis hittar lösningar för en renare miljö eller ledtrådar i kampen mot cancer.Som student på det allmänna masterprogrammet i fysik får du ta del av en pulserande verksamhet vid den absoluta forskningsfronten och med tillgång till faciliteter av internationell toppklass. Fysiska institutionen präglas av dynamiska forskningsmiljöer med nära koppling till två världsledande anläggningar i Lund: MAX IV-laboratoriet respektive den kommande neutronkällan ESS (European Spallation Source).Under studietiden väljer du ur ett stort utbud av kurser som fördjupar dina kunskaper inom de områden som du är intresserad av. Masterprogrammet har en stark forskningsanknytning; kurser anpassas kontinuerligt till aktuell forskning och du får kontakt med många olika forskargrupper. Andelen lärarledd tid är hög. Utbildningen ges på engelska, förutom ett fåtal av de valbara kurserna som ges på svenska.ProgramstrukturProgrammet innehåller två obligatoriska kurser, dels en kurs i kvantmekanik, dels en kurs som handlar om kvantfysiken i forskning och samhälle. Under ditt första studieår får du dessutom välja bland ett flertal andra kurser, exempelvis i statistisk mekanik, beräkningsfysik, allmän relativitetsteori, experimentella verktyg, spektroskopi och materiens kvantmekaniska struktur samt avancerad elektromagnetism.Under det andra studieåret fortsätter du att bygga din kompetens utifrån eget önskemål. Examensarbetet är antingen 30 eller 60 högskolepoäng och görs vanligast i en forskargrupp, men kan också görs på ett företag.KarriärmöjligheterMasterprogrammet ger dig en god bas för forskarutbildning inom fysik. En stor andel av dem som har gått programmet söker sig vidare som doktorander, men du kan också välja en karriärväg utanför akademin. Som fysiker kan du arbeta inom områden som exempelvis materialvetenskap, informations- och kommunikationsteknologi, rymdteknik, energiproduktion, elektronikvetenskap, nanoteknologi, miljö och materialvetenskap. De båda forskningsanläggningarna MAX IV-laboratoriet och ESS bidrar, inte minst inom materialvetenskapen, till nya möjligheter både för forskare och entreprenörer.

Så ansöker du

Kandidatexamen om minst 180 hp i fysik eller motsvarande. Examen ska innehålla minst 90 hp i fysik. Engelska 6/Engelska B.

Examen & Intyg

Masterexamen

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare,...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Lunds universitet

Lund

Tel: 046-222 00 00
Fax 046-222 47 11