Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Inga recensioner än

Konstnärligt kandidatprogram i fri konst

Lunds universitet, i Malmö
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2023

  • Klassrum
  • Malmö

Om utbildningen

Konstnärlig kandidatutbildning i fri konst är ett treårigt utbildningsprogram på heltid som syftar till att utbilda konstnärer med hög konstnärlig och professionell förmåga. Programmet håller en hög internationell profil och förbereder för en yrkesverksamhet på internationell nivå. Utbildningens internationellt verksamma professorer är aktiva inom en rad olika konstnärliga fält. Detta leder inte bara till ett viktigt utbyte inom Konsthögskolan i Malmö utan ger studenten också möjligheten att välja kurser som speglar den egen konstnärliga intentionen.

Utbildningen som präglas av valfrihet och självständigt arbete, består av eget arbete i ateljén, individuell handledning från internationellt verksamma professorer och lärare samt valbara kurser inom huvudområdena teknik, gestaltning och teori. Examensarbetet utgörs av ett konstnärligt projekt som presenteras i en grupputställning och en kortare essä. Merparten av undervisning och handledning sker på engelska. 

Det konstnärliga kandidatprogrammet i fri konst förbereder studenten i att självständigt gestalta och verka inom arbetslivets olika former, samt yrkesmässigt verka inom ett föränderligt kulturliv. Programmet lägger även en grund för fortsatta studier på avancerad nivå i fri konst. 

http://www.khm.lu.se

Så ansöker du

Grundläggande behörighet 

Examen & Intyg

Kandidatexamen
Lunds universitet
Lund

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare,...

Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Highlights