Visa studentum.se som: Mobil
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Göteborg
180 hp
Audionom Sahlgrenska

Audionomprogrammet

Audionomprogrammet på Göteborgs Universitet

Vad är ljud? Det kan handla om – hörsel – akustik – teknik – kommunikation – lingvistik – psykologi – sociologi och medicin. Utbildningen ger djupa teoretiska kunskaper om hörsel och dess betydelse för kommunikation. Du får kunskaper som ger dig möjlighet att förbättra ljudmiljön i samhället och att underlätta kommunikationen för barn och vuxna med nedsatt hörsel.

Audionomen är expert på hörselns och kommunikationens betydelse i ett social samspel. Arbetet innebär att hitta lösningar på hörselproblem utifrån var och ens individuella behov. Hörselproblemen väntas öka i framtiden. Inom audiologin är därför folkhälsoarbete viktigt, ett arbete som kräver kunskap om förebyggande insatser inom teknik, akustik och akustiska miljöer.

Vad läser du?

Utbildningens huvudämne, audiologi, är läran om hörseln och innefattar bland annat diagnostik, habilitering och rehabilitering. Ämnet är tvärvetenskapligt och omfattar också ämnen som lingvistik, medicin, psykologi och teknik. Audiologisk metodik behandlas ingående genom auskultation (observation), Studentintervju diagnostik och behandling.

Den verksamhetsförlagda utbildningen är spridd över terminerna och sker inom Västra Götalandsregionen. Redan under den första terminen får studenterna besöka en arbetsplats.

Undervisningsformerna varierar med hänsyn till olika sätt att lära, vilket innebär en blandning av föreläsningar, seminarier, praktik och självstudier. Vissa moment i utbildningen är nätbaserade.

Möjligheterna är stora för dig som genomgått utbildningsprogrammet, eftersom det finns ett behov av djup och bred kunskap kring hörsel och kommunikation inom företag, industri, sjukvård och undervisning. Utbildningen utgör också grund för fortsatta teoretiska studier och vetenskaplig skolning för att också kunna bedriva egen forskning.

För mer information om Audionomprogrammet, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Examen & Intyg

Audionomexamen

Sahlgrenska Akademin

Sahlgrenska Akademin


Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin

Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin

Sahlgrenska akademin är en av åtta fakulteter vid Göteborgs universitet. Sahlgrenska akademin gör skillnad för människors hälsa genom utbildning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Våra utbildningsprogram är bland de mest populära i Sverige och vår forskning håller hög...


Läs mer om Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Audionomprogrammet

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin

Göteborgs universitet Box 100
405 30 Göteborg


Beställ information

För att få mer information om utbildningen Audionomprogrammet från Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,0)
Baseras på 1 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: