Visa studentum.se som: Mobil
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Göteborg
240 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2021 - Göteborg
Sista ansökan: 2021-04-14

Dietistprogrammet

Kort beskrivning
Dietistprogrammet riktar sig till dig med intresse för mat och hälsa, människokroppen, sjukdomar och samspelet däremellan. Programmet blandar teori och praktik och leder till dietistexamen och behörighet att söka dietistlegitimation. Efter avslutade studier har du möjlighet att arbeta som legitimerad dietist inom hälso- och sjukvård eller fortsätta med fördjupade studier inom ämnet klinisk nutrition.

Om programmet
Utbildningens huvudämne är klinisk nutrition. Nutrition handlar om kroppens behov av näringsämnen, hur de tas upp och bryts ner, samt vilka effekter de har på kroppens utveckling och funktion. Du kommer få kunskaper om hur mat och näringsämnen påverkar sjukdomars utveckling och hur sjukdomar kan behandlas med hjälp av rätt kost.

Dietistprogrammet är tvärvetenskapligt, vilket betyder att du läser flera olika ämnen och har lärare med olika professionella bakgrunder. Du kommer exempelvis få kunskaper inom nutrition, biokemi, fysiologi, livsmedelsvetenskap och sjukdomslära. Ett av de viktigaste redskapen för en dietist är samtalsmetodik och en förmåga att ge och ta emot information i möten med patienter. Därför ingår även kommunikation, psykologi och samtalsmetodik i utbildningen.

Som dietist arbetar du ofta i team vilket kräver att du kan samarbeta både med dietistkollegor och andra yrkeskategorier. I utbildningen ingår moment där du samarbetar med kurskamrater, men också moment med interprofessionellt lärande där studenter från olika vårdutbildningar möts och lär av varandra.

Programmets innehåll och struktur
Under utbildningens tre första terminer läggs kunskapsgrunden med kurser i nutrition, kemi, biokemi, anatomi, fysiologi, livsmedelsvetenskap, kommunikation och förbättringsarbete. Vi koncentrerar oss på den friska människan där det förebyggande arbetet står i centrum.

Termin fyra till sex fokuserar på nutritionsbehandling vid olika sjukdomar och den yrkesverksamma dietistens arbetssätt. Under dessa terminer ingår längre praktikperiod.

Tre års heltidsstudier på dietistprogrammet leder till en akademisk yrkesexamen och möjlighet att ansöka om dietistlegitimation. Du kan välja att gå ett fjärde år som ger ytterligare kunskaper inom klinisk nutrition och vetenskaplig metod samt en magisterexamen och möjlighet att söka vidare till forskarutbildning.

 

Praktik
En central del av dietistprogrammet är den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) och redan under den första terminen får du som student besöka en arbetsplats och följa en dietist under en dag för att bekanta dig med yrket. Under termin 3 och 4 följer ytterligare fyra dagar med samma upplägg.

Under termin 5 träffar du dina första egna patienter och under termin 6 genomförs en 7 veckor lång praktik där du mer självständigt använder dina teoretiska kunskaper i patientsamtal. Den verksamhetsförlagda utbildningen handleds av yrkesverksamma dietister och kan vara förlagd till annan ort än Göteborg. Alla eventuella kostnader för resor och boende i samband med praktik betalar studenten själv. Utdrag från belastningsregistret kan komma att göras inför praktikplaceringar.

 

Undervisningsform
Närheten till Sahlgrenska Universitetssjukhuset möjliggör undervisning med stark koppling till praktisk verksamhet. Vi är en del av Sahlgrenska akademin som har världsledande forskning inom flera områden vilket skapar en spännande studiemiljö. Teori i form av föreläsningar varvas med praktiska moment så som laborationer, seminarier och gruppövningar. En central del av utbildningen är VFU då studenterna under handledning av yrkesverksamma dietister träffar patienter. Vi använder oss av interprofessionellt lärande där samverkan med studenter på andra vårdutbildningar är en bra förberedelse inför samarbete med andra vårdyrken efter examen. Utbildningen ges på svenska, men enstaka föreläsningar på engelska kan förekomma. Kurslitteratur är på både svenska och engelska.

 

 

 

 

 

För mer information om Dietistprogrammet, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Sahlgrenska Akademin

Sahlgrenska Akademin


Examen & Intyg

Dietistexamen

Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin

Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin

Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin

Sahlgrenska akademin är en av åtta fakulteter vid Göteborgs universitet. Sahlgrenska akademin gör skillnad för människors hälsa genom utbildning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Våra utbildningsprogram är bland de mest populära i Sverige och vår forskning håller hög...


Läs mer om Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Dietistprogrammet

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin

Göteborgs universitet Box 100
405 30 Göteborg

Tel: 031-786 00 00
Fax 031-786 10 64
www.gu.se


Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Dietistprogrammet från Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,0)
Baseras på 1 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: