Visa studentum.se som: Mobil
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Göteborg
180 hp
Heltid
Studiemedelsberättigad
Svenska
Startdatum: Höst 2020 - Göteborg
Sahlgrenska receptarie

Receptarieprogrammet

Receptarieprogrammet

Allt fler och allt mer avancerade läkemedel har förändrat receptariens yrkesroll de senaste åren. Receptarieprogrammet ger dig gedigna kunskaper i kemi, fysiologi, farmakologi och farmaci som krävs för att förstå hur läkemedel verkar i kroppen.

Receptarieprogrammet anordnas i samarbete mellan Sahlgrenska akademin och Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

Modern yrkesutbildning

Receptarieprogrammet i Göteborg är en modern yrkesutbildning med läkemedel och information kring läkemedel i fokus.

Det är ett treårigt program som omfattar 180 högskolepoäng som dels leder till receptarieexamen, som är en yrkesexamen, dels en kandidatexamen i farmaci. Det finns även en möjlighet att fortsätta på magisternivå, vilket krävs för att komma in på forskarutbildningen.

Receptarier arbetar på apotek men också inom läkemedelsindustrin, vid myndigheter och biovetenskapliga forskningslaboratorier. Delvis nya områden för receptarier är egenvård och förebyggande hälso- och sjukvård.

Receptarieprogrammet är uppbyggt av sex huvudsakliga block. Utbildningen omfattar kurser i kemi, cellbiologi, integrativ biomedicin, farmaci och samhällsfarmaci samt verksamhetsförlagd utbildning.

Omfattande kursutbud

Introduktionskursen ger en övergripande bild av de möjligheter ett yrkesval som receptarie har att ge och av receptariens roll i vårdkedjan.

Yrkesrollen bygger mycket på att söka, ta till sig och förmedla information om läkemedel. Tolkning av vetenskapliga arbeten, biostatistik, matematik, informationssökning och förmågan att presentera och förmedla information är därför viktiga inslag i introduktionskursen.

Kursen Läkemedelsrådgivning och kommunikation återknyter till detta senare i utbildningen. Första året ägnas i övrigt främst åt baskunskaper i kemi och cellbiologi som är av stor betydelse för hur ett läkemedel verkar i kroppen.

Integrativ biomedicin omfattar flera olika kurser och spänner över en och en halv termin. Inledningsvis ges kunskaper om  människokroppens anatomi, om de fysiologiska processerna och om reglering och samordning av hela organismen. Det ligger till grund för farmakologin där läkemedlens verkningsmekanismer studeras. Blocket omfattar även grundläggande sjukdomslära, medicinsk mikrobiologi och tumörbiologi.

Under termin fyra studeras läkemedels ursprung, struktur, tillverkning och toxikologi, liksom användningen av läkemedel ur ett samhällsperspektiv. Den femte terminen behandlar europeisk läkemedelslagstiftning och farmakokinetik som beskriver hur läkemedel tas upp, distribueras, metaboliseras och utsöndras ur kroppen.

Programmet avslutas med en möjlighet till fördjupning i form av valbara kurser inom bland annat klinisk prövning, läkemedelstillverkning och läkemedel för djur. De teoretiska kunskaperna omsätts praktiskt genom ett examensarbete
och apotekspraktik.

För mer information om Receptarieprogrammet, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet samt Bi B, Fy A, Ke B och Ma D.

Omfattande kursutbud

Introduktionskursen ger en övergripande bild av de möjligheter ett yrkesval som receptarie har att ge och av receptariens roll i vårdkedjan.

Yrkesrollen bygger mycket på att söka, ta till sig och förmedla information om läkemedel. Tolkning av vetenskapliga arbeten, biostatistik, matematik, informationssökning och förmågan att presentera och förmedla information är därför viktiga inslag i introduktionskursen. Kursen Läkemedelsrådgivning och kommunikation återknyter till detta senare i utbildningen. Första året ägnas i övrigt främst åt baskunskaper i kemi och cellbiologi som är av stor betydelse för hur ett läkemedel verkar i kroppen.

Integrativ biomedicin omfattar flera olika kurser och spänner över en och en halv termin. Inledningsvis ges kunskaper om  människokroppens anatomi, om de fysiologiska processerna och om reglering och samordning av hela organismen. Det ligger till grund för farmakologin där läkemedlens verkningsmekanismer studeras. Blocket omfattar även grundläggande sjukdomslära, medicinsk mikrobiologi och tumörbiologi.

Under termin fyra studeras läkemedels ursprung, struktur, tillverkning och toxikologi, liksom användningen av läkemedel ur ett samhällsperspektiv. Den femte terminen behandlar europeisk läkemedelslagstiftning och farmakokinetik som beskriver hur läkemedel tas upp, distribueras, metaboliseras och utsöndras ur kroppen.

Receptarieprogrammet avslutas med en möjlighet till fördjupning i form av valbara kurser inom bland annat klinisk prövning, läkemedelstillverkning och läkemedel för djur. De teoretiska kunskaperna omsätts praktiskt genom ett examensarbete och apotekspraktik.

Sahlgrenska Akademin

Sahlgrenska Akademin


Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin

Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin

Sahlgrenska akademin är en av åtta fakulteter vid Göteborgs universitet. Sahlgrenska akademin gör skillnad för människors hälsa genom utbildning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Våra utbildningsprogram är bland de mest populära i Sverige och vår forskning håller hög...


Läs mer om Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Receptarieprogrammet

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin

Göteborgs universitet Box 100
405 30 Göteborg

Beställ information

För att få mer information om utbildningen Receptarieprogrammet från Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,0)
Baseras på 1 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: