Visa studentum.se som: Mobil

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård

Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Göteborg, Varberg
60 hp
Heltid
Kommande starter
Göteborg Sista ansökan
Höst  
OBS! Tidig ansökan. Öppnar 2022-02-15, stänger 2022-03-15.
Varberg
Höst  
OBS! Tidig ansökan. Öppnar 2022-02-15, stänger 2022-03-15.

Videoreportage

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård

Avancerad nivå, helfart | 60 hp

Om programmet

Intensivvårdssjuksköterskor ansvarar för avancerad omvårdnad av patienter i alla åldrar med livshotande eller svår sjukdom. Det rör sig oftast om vård av patienter före och efter operationer eller som varit utsatta för trauma, har sviktande organ eller har svår smärta. Ofta rör det sig om komplexa vårdsituationer.

Du som väljer denna inriktning förbereder dig för att utföra en självständig, målinriktad högteknologisk och evidensbaserad omvårdnad och behandling. Under denna utbildning kommer du utveckla din förmåga att identifiera och bedöma kritiskt sjuka patienters vårdbehov samt besluta om och vidta relevanta omvårdnadsåtgärder. Du arbetar utifrån patientsäkerhet och med ett vårdande och personcentrerat förhållningssätt mot både patienter och deras närstående. Rollen ställer krav på handlingsberedskap, prioriteringsförmåga, flexibilitet och problemlösning. Arbetet är ansvarsfullt och utmanande.

Studierna bedrivs på helfart och innehåller verksamhetsförlagd utbildning (VFU).  Vid ansökan till programmet har du möjlighet att välja ort för din VFU-placering, Göteborg eller Varberg. Placeringen blir då på den ort du antas till. Den teoretiska delen av utbildningen är förlagd i Göteborg.

Utbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård är en akademisk yrkesutbildning på avancerad nivå som leder till specialistsjuksköterskeexamen.

Vem kan söka?

Utbildningen riktar sig till dig som har en sjuksköterskeexamen om minst 180 hp och som vill ta nästa steg och bli specialistsjuksköterska. 

Denna inriktning ger dig:

  • Fördjupad kompetens inom både medicinsk vetenskap och omvårdnad
  • Verktyg för att självständigt kunna ge omvårdnad på avancerad nivå inom intensivvård, pre- och postoperativ vård. Du får också kunskap för att bedriva utveckling inom specialistområdet
  • I utbildningen ingår ett självständigt arbete som syftar till att ge dig kompetens att utveckla verksamheten, arbeta evidensbaserat samt att implementera forskningsresultat i intensivvård.

Efter avslutad utbildning

Programmet ligger till grund för generell examen i omvårdnad på magisternivå och ger behörighet till fortsatta studier på forskarnivå.

Arbetsområden

Specialistsjuksköterskor inom intensivvård arbetar oftast med akutsjukvård inom eller utanför sjukhus, denna spetskompetens efterfrågas både inom offentlig liksom privat vårdverksamhet, inom civilsamhället liksom försvarsmakten, och är både nationellt och internationellt gångbart.

Inriktningens innehåll

Programmet består av kurser inom omvårdnad, medicinsk vetenskap, klinisk fördjupning och vetenskapsteori:

  • Specialistsjuksköterskans profession med inriktning mot intensivvård 7,5 hp
  • Bedömning, beslutfattande och omvårdnadsåtgärder inom intensivvård 7,5 hp
  • Avancerad bedömning, beslutfattande och omvårdnadsåtgärder inom intensivvård, 7,5 hp
  • Vetenskaplig metod, 7,5 hp
  • Klinisk fördjupning inom intensivvård, 15 hp
  • Examensarbete i omvårdnad med inriktning mot intensivvård, 15 hp

Examination sker i form av skriftliga individuella och gruppbaserade studieuppgifter samt individuell bedömning av färdighetsförmåga för specifika moment.

Belastningsregistret

När du ska göra din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) kan vissa verksamheter kräva att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret.

 

För mer information om Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Nordisk legitimation som sjuksköterska, avlagd kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande. Därutöver krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

Examen & Intyg

Specialistsjuksköterskeexamen

Sahlgrenska Akademin

Sahlgrenska Akademin


Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin

Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin

Sahlgrenska akademin är en av åtta fakulteter vid Göteborgs universitet. Sahlgrenska akademin gör skillnad för människors hälsa genom utbildning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Våra utbildningsprogram är bland de mest populära i Sverige och vår forskning håller hög...


Läs mer om Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin

Box 400
405 30 Göteborg


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,0)
Baseras på 1 recensioner.
Se alla skolans recensioner
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård från Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin, fyll i följande uppgifter: