Visa studentum.se som: Mobil

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin
Sammanfattning
Universitets- & högskoleutbildning
Göteborg
180 hp
Heltid
Startdatum: Höst - Göteborg
Sista ansökan: 19 april

Videoreportage

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Röntgensjuksköterskan arbetar i en högteknologisk miljö. Undersökningar och behandlingar med tekniskt avancerad apparatur kombineras med omvårdnad av patienten. Röntgensjuksköterskeprogrammet ger en akademisk yrkesutbildning och legitimation som röntgensjuksköterska. Programmet ligger till grund för en examen på kandidatnivå inom radiografi och förbereder för studier på avancerad nivå och forskarnivå. Huvudämnet i programmet, radiografi, har en tydlig klinisk orientering med huvudsyfte att ge kunskap om hur olika bildgivande metoder (t.ex. konventionella röntgenundersökningar, datortomografi, magnetkamera, angiografi/intervention) bäst används för att ställa diagnos, utföra och följa upp behandlingar. Närmare en tredjedel av utbildningen är verksamhetsförlagd (praktisk) där bred kompetens att arbeta inom olika verksamhetsområden inom bild- och funktionsmedicinska området. Programmet ges och utvecklas i samverkan med studenter, representanter från de kliniska verksamheterna och akademiska företrädare för utbildningens olika delar.

Arbetsområden
Arbetet för en röntgensjuksköterska innebär att självständigt planera och utföra röntgenundersökningar och därmed framställa ett bildmaterial som ligger till grund för säker diagnos och behandling. Du arbetar med spännande bildgivande tekniker som detaljerat framställer kroppen och dess sjukdomar i olika bildplan och i spektakulära tredimensionella, ofta rörliga bildserier. Samtidigt skall patientens omvårdnadsbehov och välbefinnande tillgodoses. Arbetet innebär relativt korta möten med patienter i en högteknologisk miljö där undersökningar och behandlingar ska genomföras på ett för patienten tryggt och säkert sätt, vilket ställer stora krav på en förmåga att kommunicera.

Arbetet på en röntgenavdelning sker i interprofessionellt samarbete (teamarbete). Röntgensjuksköterskan har utbildning i strålskydd och ansvarar föra att patienterna inte utsätts för mer strålning än absolut nödvändigt vid undersökningen. Det är också röntgensjuksköterskans ansvar att se till att övrig personal hanterar utrustningen enligt säkerhetsbestämmelserna för strålskydd. Arbetsmarknaden för röntgensjuksköterskor är god. Vidare finns möjligheten att utöva yrket i annat land. Hör en röntgensjuksköterska berätta om sitt jobb: http://www.youtube.com/watch?v=KzGtFHPNT74

Utbildningens innehåll
I programmet ingår kurser om bl a radiografi, anatomi och fysiologi, strålning och teknik, farmakologi, symtom och tecken på ohälsa, vetenskaplig metod samt lärande och ledarskap. Även genomförande av ett examensarbete ingår.
Strålsäkerhet, hållbar utveckling och jämlik vård är röda trådar genom programmet.

Studierna bedrivs på helfart. Undervisningen sker i form av föreläsningar, grupparbete, seminarier, metodövningar, fältstudier och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Vid VFU (omfattar närmare en tredjedel av utbildningen) kommer placering att ske inom hela Västra Götalandsregionen. vilket kan medföra vissa kostnader för dig. Även kvällar och helger kan vara aktuellt.

När du ska göra din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) kan vissa verksamheter kräva att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Efter avslutad utbildning gör Socialstyrelsen en kontroll mot belastningsregistret vid ansökan om yrkeslegitimation.

Fortsatta studier
Goda möjligheter finns till vidareutbildning på masternivå inom radiografi samt forskarutbildning som kan leda till doktorsexamen.

 

 

För mer information om Röntgensjuksköterskeprogrammet, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Examen & Intyg

Röntgensjuksköterskeexamen

Sahlgrenska Akademin

Sahlgrenska Akademin


Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin

Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin

Sahlgrenska akademin är en av åtta fakulteter vid Göteborgs universitet. Sahlgrenska akademin gör skillnad för människors hälsa genom utbildning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Våra utbildningsprogram är bland de mest populära i Sverige och vår forskning håller hög...


Läs mer om Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Röntgensjuksköterskeprogrammet

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin

Box 400
405 30 Göteborg


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,0)
Baseras på 1 recensioner.
Se alla skolans recensioner
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Röntgensjuksköterskeprogrammet från Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin, fyll i följande uppgifter: