Visa studentum.se som: Mobil

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre

Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
2 år
Deltid
Studiemedelsberättigad
Startdatum: Höst - Distans
Sista ansökan: OBS! Tidig ansökan. Öppnar 2022-02-15, stänger 2022-03-15.

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre

Du som väljer att bli specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre får en hög professionell kompetens i avancerad bedömning, vårdplanering och omvårdnad av äldre. Du får värdefulla kunskaper om en bred och omfattande grupp patienter – en eftersökt specialistkompetens som behövs inom nästan alla delar av vården. Du får även kunskaper om ledarskap för att kunna samordna och leda vårdarbete.

Om utbildningen

I dagens och morgondagens omvärld lever människor allt längre. Tekniska och medicinska framsteg och innovationer kan möjliggöra bättre hälsa allt högre upp i åldrarna. Detta innebär att kraven på kunskaper om äldres specifika behov av omvårdnad är stora. Specialistsjuksköterskan som riktar in sig på vård av äldre arbetar ofta med komplexa vårdbehov och multisjuka patienter. Rollen handlar om att främja den enskilda människans hälsa, möjligheter och livskvalitet trots sjukdom, ohälsa och funktionsnedsättning.

Du som väljer denna utbildning kan arbeta både med kvalificerade förebyggande insatser och med avancerad omvårdnad. Du deltar även i interprofessionella team i behandling och rehabilitering och du utvecklar din förmåga att kritiskt kunna driva kunskapsutvecklingen inom området vård av äldre.

Personcentrerad vård

På Göteborgs universitet har vi en akademisk profilering mot personcentrerad vård vilket är ett etiskt förhållningssätt där individen alltid sätts i centrum. Personcentrerad vård är ett modernt och socialt hållbart arbetssätt som ger bättre effekter i både för individen och för hälso- och sjukvården. Det ger dig extra verktyg i din framtida yrkesutövning.

Utbildningen genomförs i samverkan mellan Göteborgs universitet, Jönköping University, Högskolan Kristianstad, Högskolan Väst, Linnéuniversitetet och Lunds universitet. På så sätt tas varje lärosätes specifika akademiska kompetens tillvara. 

Undervisningen

I utbildningen, som är en nätbaserad distansutbildning, ingår både teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Programmet ges på halvfart och kan ofta kombineras med annat arbete. Utbildningens delkurser har ett tydligt fokus på äldre och innehåller avancerad bedömning av symtom och tecken, avancerade vårdhandlingar, personcentrerad vård, vetenskaplig metod, lärande och ledarskap samt ett examensarbete.

Undervisningen sker på distans och är nätbaserad. 

Praktik

Undervisning sker även i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso-och sjukvård där tex vid sjukhus, primärvård och kommun. Under VFU får du under handledning tillämpa och träna på de teoretiska kunskaper och färdigheter som du tagit del av tidigare på utbildningen. Under din VFU ges möjlighet till såväl patientrelaterat arbete som reflektion och kunskapssökande. Du får utvecklas i din kunskap och förmåga att arbeta i team med övrig vård- och omsorgspersonal.  

VFU är förlagd i hela Västra Götaland och Halland, vilket kan komma att innebära merkostnader för dig som student, om du under någon av VFU-perioderna får pendla alternativt bo på annan ort.

Efter studierna

Specialistsjuksköterskeprogrammet leder fram till en akademisk yrkesexamen samt generell examen på avancerad nivå (magisterexamen). Arbetsmarknaden för specialistsjuksköterskor är mycket god.  

För mer information om Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre , vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Förkunskapskrav:

  • Nordisk legitimation som sjuksköterska, avlagd kandidatexamen (180 hp inkluderande ett självständigt arbete om 15 hp) inom huvudområdet omvårdnad eller motsvarande examen, ett års yrkeserfarenhet som legitimerad sjuksköterska.

Sahlgrenska Akademin

Sahlgrenska Akademin


Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin

Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin

Sahlgrenska akademin är en av åtta fakulteter vid Göteborgs universitet. Sahlgrenska akademin gör skillnad för människors hälsa genom utbildning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Våra utbildningsprogram är bland de mest populära i Sverige och vår forskning håller hög...


Läs mer om Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin

Box 400
405 30 Göteborg


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,0)
Baseras på 1 recensioner.
Se alla skolans recensioner
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre från Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin, fyll i följande uppgifter:

Du kanske också är intresserad av: