Visa studentum.se som: Mobil

Kompletteringsutbildning för apotekare med utländsk examen från länder utanför EU/EES/Schweiz

Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin
Sammanfattning
Universitets- & högskoleutbildning
Göteborg
2-3 terminer
Heltid
Studiemedelsberättigad
Startdatum: Vår - Göteborg
Sista ansökan: 15 oktober
två apotekarstudenter i ett labb

Kompletteringsutbildning för apotekare med utländsk examen från länder utanför EU/EES/Schweiz

Kurspaketet ges på helfart, dagtid som ordinarie utbildning.

  • Termin 1: Språkintroduktion till akademiska studier, SVA101, 30 hp.
  • Termin 2: Kompletterande farmakologi och farmakoterapi i Sverige, AKU130, 30 hp.
  • Termin 3: Läkemedel i det svenska samhället: teori och praktik med farmaceutiska författningar, AKU240, 40 hp.

Om utbildningen

Kursen Språkintroduktion till akademiska studier, SVA101, består av en fördjupad svenskkurs med inriktning mot farmaci i en svensk kontext. Detta ger dig en möjlighet till fördjupning inom svenska språket som brukas inom farmacin.

Läkemedel i det svenska samhället: teori och praktik med farmaceutiska författningar, AKU240 ger dig en djupare insikt i svenska författningar och förmåga att tillämpa dessa samt praktisk färdighetsträning på ett svenskt apotek.

Kursen Kompletterande farmakologi och farmakoterapi i Sverige (AKU130) syftar till att uppdatera dina befintliga kunskaper och färdigheter inom farmakologi, sjukdomslära, farmakoterapi, kinetik, kommunikation m.m. samt sätta dessa i ett svenskt perspektiv.

Testa dina kunskaper i Svenska och få möjlighet till kortare utbildning 

Innan utbildningen påbörjas genomgår alla antagna studenter ett test i svenska. Testet genomförs i Göteborg och liknar det s.k. Tisus-testet till utformning. Du som genom testet uppvisar att du har kunskaper motsvarande denna nivå kommer att ges möjlighet att ansöka om tillgodoräknande av den första terminen och kan i så fall påbörja utbildningen höstterminen 2021. Du kommer därmed att få en kortare
utbildningstid (två terminer).

Så är det att plugga

Den pedagogiska grundsynen är att träna dig i ett självständigt arbetssätt. Pedagogiken har inslag av såväl föreläsningar, seminarier, gruppvisa möten samt praktik på öppenvårdsapotek. Vissa undervisningsmoment/kurser kan läsas tillsammans med studenter på receptarie- och/eller apotekarprogrammet.

I vissa fall kan obligatoriska moment komma att ges på engelska. Kompletteringsutbildningen vid Göteborgs universitet har utvecklats i nära samarbete med Uppsala universitet med målsättningen att de båda utbildningarna innehållsmässigt skall överensstämma. Observera att utbildningen vid Göteborgs universitet inte ges på distans utan som så kallad campusundervisning.

Praktik

I utbildningen ingår även sex månaders praktik på apotek. Studenterna kan placeras på apotek över hela Sverige.

Lokaler

Kurserna ges vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. I utbildningen ingår även sex månaders praktik på apotek. Studenterna kan placeras på apotek över hela Sverige.

Efter studierna

Har du med godkänt resultat genomgått samtliga kurser i kompletteringsutbildning för apotekare, 100 högskolepoäng, kan du efter ansökan få ett intyg över godkänt kurspaket. Intyget använder du för ansökan till Socialstyrelsen om legitimation som apotekare.

För mer information om Kompletteringsutbildning för apotekare med utländsk examen från länder utanför EU/EES/Schweiz, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Förkunskapskrav:

  • Utländsk apotekarexamen/avslutad apotekarutbildning motsvarande en svensk apotekarexamen (som är en yrkesexamen på avancerad nivå om 300 högskolepoäng inklusive sex månaders apotekspraktik).
  • Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 respektive Engelska 6.

Instruktioner för ansökan

Vilka dokument ska bifogas i samband med ansökan?

Du ska i samband med ansökan bifoga handlingar som styrker din behörighet och som kan användas som underlag till urvalet.

Läs mer om Instruktioner för ansökan på utbildningens webbsida. 

Urval

Om de behöriga sökande är fler än antalet platser kommer ett urval att göras genom en samlad kvalitativ bedömning av de sökandes tidigare utbildning och relevant arbetslivserfarenhet.

Sahlgrenska Akademin

Sahlgrenska Akademin


Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin

Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin

Sahlgrenska akademin är en av åtta fakulteter vid Göteborgs universitet. Sahlgrenska akademin gör skillnad för människors hälsa genom utbildning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Våra utbildningsprogram är bland de mest populära i Sverige och vår forskning håller hög...


Läs mer om Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Kompletteringsutbildning för apotekare med utländsk examen från länder utanför EU/EES/Schweiz

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin

Box 400
405 30 Göteborg


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,0)
Baseras på 1 recensioner.
Se alla skolans recensioner
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Kompletteringsutbildning för apotekare med utländsk examen från länder utanför EU/EES/Schweiz från Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin, fyll i följande uppgifter: