Sammanfattning
Universitets- & högskoleutbildning
Göteborg
180 hp
Heltid
Startdatum: Höst - Göteborg
Sista ansökan: 17 april

Arbetsterapeutprogrammet

Bli vardagslivets expert! Arbetsterapeutens kunskapsfält fokuserar vardagslivets komplexitet dvs. människan i aktivitet, hennes förmåga att använda sin tid och miljö, såväl den fysiska som den sociala och kulturella. Vidare omfattar arbetsterapeutens expertiskunskaper om människans engagemang, vilja och förmåga att ha och ta kontroll över sitt liv i det samhälle hen lever i samt om hur aktivitet påverkar och relaterar till människors utveckling, hälsa och ohälsa.

Aktivitet och medvetenhet om vanor, livsmönster och miljö är såväl mål som medel i arbetsterapi för hälsofrämjande, habiliterande och rehabiliterande insatser. Arbetsterapeutisk praxis innefattar förmåga att använda denna kunskap terapeutiskt för att främja hälsa och motverka ohälsa hos barn, ungdomar, vuxna och äldre som har hälso- och aktivitetsproblem som begränsar eller hotar att begränsa deras aktiviteter i dagligt liv och delaktighet i samhället. Utifrån den komplexa innebörden av aktivitet relaterar arbetsterapeutens kunskap till humanvetenskapliga, medicinska, naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och teknologiska kunskapsområden.

Arbetsområden

Som arbetsterapeut kan du arbeta inom en stor variation av områden såsom; hälso- sjukvård inom akutvård, primärvård, kommunal vård och kriminalvård; hälsopromotion, habilitering, rehabilitering och i livets slutskede. Under senare år har nya arbetsområden tillkommit såsom; arbetsförmedling, skola, försäkringskassa och egenföretagande. Åtgärderna omfattar barn, ungdomar, vuxna och äldre som har aktivitetsproblem som begränsar eller hotar att begränsa deras möjlighet till delaktighet och självbestämmande. Kreativitet och problemlösning är viktiga förutsättningar i arbetet. En legitimerad arbetsterapeut ska utifrån ett etiskt förhållningssätt och i överensstämmelse med vetenskap i samråd med klient kunna ansvara för utredningar, fastställa mål för och genomföra arbetsterapeutiska åtgärder, dokumentera och utvärdera åtgärderna. Utsikterna för att bli anställd efter en arbetsterapeutexamen är goda.

Innehåll

Utbildningen omfattar tre års heltidsstudier som integrerar olika kunskapsområden och praktisk tillämpning. Programmet organiseras i avgränsade kurser som bygger på varandra. Första året fokuserar vardagslivets utmaningar i ett föränderligt samhälle. Andra året koncentreras lärandet på den arbetsterapeutiska arbetsprocessen och att använda aktivitet som medel och mål i förändringsarbete relaterade till livets alla åldrar och sammanhang. Tredje året fokuseras på arbetsterapeutisk professionalisering, främjandet av rätt till aktivitet i samhället samt på ett självständigt vetenskapligt arbete.

Under samtliga år studeras aspekter av kreativitet, innovation och entreprenörskap som bas för utveckling av ämne och yrke. Programmet ger tidig kontakt med yrkesutövningen och samverkan sker med yrkesfältet för att integrera praktiska och teoretiska moment. Verksamhetsförlagd utbildning under handledning är sammanlagt 1000 timmar och förläggs inom Västra Götalandsregionen. Utifrån den komplexa innebörden av aktivitet relaterar arbetsterapi till humanvetenskapliga, medicinska, naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och teknologiska kunskapsområden.

Undervisningsformer

Studenterna betraktas som aktivt kunskapssökande och förändringsbenägna, med ett medvetet och kritiskt värderande förhållningssätt till kunskap. Arbetsformer som används är gruppuppgifter, workshops och studentportfolio.Redskap för livslångt och hållbart lärande betonas. Litteraturen är till stor del på engelska. Sahlgrenska akademin erbjuder möjlighet till utbyte med flera utländska universitet, exempelvis i Spanien, Storbritannien, Chile m.fl. Vidare studier Genom programmet skaffar du dig en bred kunskapsbas och förberedelse för fortsatt utbildning på avancerad nivå, specialistnivå och forskarutbildning.

För mer information om Arbetsterapeutprogrammet, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Examen & Intyg

Arbetsterapeutexamen

Sahlgrenska Akademin

Sahlgrenska Akademin


Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin

Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin

Sahlgrenska akademin är en av åtta fakulteter vid Göteborgs universitet. Sahlgrenska akademin gör skillnad för människors hälsa genom utbildning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Våra utbildningsprogram är bland de mest populära i Sverige och vår forskning håller hög...


Läs mer om Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Arbetsterapeutprogrammet

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin

Box 400
405 30 Göteborg


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,0)
Baseras på 1 recensioner.
Se alla skolans recensioner
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Arbetsterapeutprogrammet från Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin, fyll i följande uppgifter: