Visa studentum.se som: Mobil

Programmet för kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES/Schweiz

Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Göteborg
60 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2021 - Göteborg

Programmet för kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES/Schweiz

Om programmet

Du som har en tandläkarexamen från ett land utanför EU/EES/Schweiz kan ansöka till den kompletterande utbildningen för tandläkare. Syftet med utbildningen är att du ska få de kunskaper och färdigheter som krävs för tandläkaryrket i Sverige. Utbildningen startar på höstterminen och ges på helfart under 1 år (60 hp). Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska studier (klinisk utbildning). 

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, är förlagd till termin två och placeringar finns inom Folktandvården i Västra Götalandsregionen och Värmland. Göteborgs universitet fördelar platserna.

Efter studierna

Efter att ha genomgått utbildningen med godkänt resultat kan du ansöka hos Socialstyrelsen om legitimation. Det är Socialstyrelsen som beslutar om legitimationsvillkor. 

Så är det att plugga

Programmet går på helfart, vilket innebär totalt 40 timmars studier i veckan. I utbildningen varvas teori och praktik, s k verksamhetsförlagd utbildning. De teoretiska momenten består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, praktisk träning och självstudier.

Lokaler

Den teoretiska undervisningen sker i Göteborgs universitets lokaler, främst på institutionen för odontologi vid Sahlgrenska akademin på Medicinareberget.

För mer information om Programmet för kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES/Schweiz, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Förkunskapskrav:

  • Tandläkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz.
  • Av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för tandläkare, alternativt en avslutad minst fyraårig tandläkarutbildning, samt minst 1 års dokumenterad klinisk verksamhet.
  • Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Urval till utbildningen sker i två steg.

  1. Rangordning baserat på den sökandes senaste resultat på den teoretiska delen av Socialstyrelsens kunskapsprov och/eller KUT-urvalets kunskapstest.
  2. Intervju

I steg 1 rangordnas de sökande utifrån deras senaste resultat på den teoretiska delen av Socialstyrelsens kunskapsprov och/eller KUT-urvalets   kunskapstest. De 40 sökande med bäst resultat kallas till steg 2 för intervju. Endast de som har prioriterat Göteborgs universitet först på antagning.se deltar i urvalet till GU:s KUT-utbildning

Kostnader

Som antagen på programmet är du berättigad till studiemedel.

Sahlgrenska Akademin

Sahlgrenska Akademin


Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin

Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin

Sahlgrenska akademin är en av åtta fakulteter vid Göteborgs universitet. Sahlgrenska akademin gör skillnad för människors hälsa genom utbildning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Våra utbildningsprogram är bland de mest populära i Sverige och vår forskning håller hög...


Läs mer om Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Programmet för kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES/Schweiz

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin

Box 400
405 30 Göteborg


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,0)
Baseras på 1 recensioner.
Se alla skolans recensioner
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Programmet för kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES/Schweiz från Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin, fyll i följande uppgifter: