Visa studentum.se som: Mobil

Hälso- och sjukvårds­administratör

Lernia Yrkeshögskola
Sammanfattning
YH-utbildning
Malmö
2 år

Videoreportage

Hälso- och sjukvårds­administratör

Är du intresserad av att arbeta med att administrera och utveckla hälso- och sjukvårdsbranschen?

Gillar du att dokumentera och delta i förändringsprocesser? Om svaret är ja kan borde du plugga vår yh-utbildning Hälso- och sjukvårds­administratör!

Om utbildningen

Att plugga vår yh-utbildning till hälso- och sjukvårds­administratör passar dig som gillar att samarbeta och kommunicera både muntligt och skriftligt. Du har förmåga att ta ansvar och tar gärna initiativ till förändring och utveckling. Du vill jobba som vårdadministratör inom hälso- och sjukvården med medicinsk dokumentation, personalfrågor, ekonomi, informatik och projektledning.

Du läser utbildningen på plats i Malmö

Du läser utbildningen på plats i Malmö – men en stor del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats. Utbildningen består av både föreläsningar, gruppövningar och praktik (lärande i arbete/lia). 

Under utbildningen kommer ni att titta närmare på lagar och författningar som styr vården, anatomi, medicinsk terminologi, vårddokumentation och grundläggande diagnosklassificering.

Du kommer också få lära dig att leda projekt, kommunicera muntligt och skriftligt, förstå hur en verksamhet fungerar och utvecklas samt studera hur hälso- och sjukvårdsorganisationen styrs. Delar av utbildningen kommer att bedrivas på engelska.

För mer information om Hälso- och sjukvårds­administratör, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Behörighet och Ansökan

För att söka utbildningen krävs att du uppfyller alla krav nedan:

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier

Du uppfyller kraven för grundläggande behörighet om du:

  • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning eller,
  • Har en svensk utbildning som motsvarar kraven i en gymnasieexamen eller kommunal vuxenutbildning

Godkända betyg i följande kurser från gymnasieskolan

Lägst betyg E (3 eller G) eller motsvarande kunskaper i:

  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
  • Engelska 6
  • Dokumenterade kunskaper i MS Officepaketet eller motsvarande:
    Dokumenterade datorkunskaper kan vara till exempel en gymnasieexamen eller yrkesexamen sedan 2011 eller följande gymnasiekurser: Information och kommunikation 1 (Information och layout A) eller Datorkunskap (äldre gymnasiekurs). Du kan även bli beviljad behörighet om du har ett intyg från din arbetsgivare som bekräftar att du har arbetat med MS Officepaketet till vardags.

Det är viktigt att kunna tillgodogöra sig språkregler på svenska och i medicinsk terminologi samt självständigt kunna använda dessa i yrkesrollen.

Saknar du behörighet? 

Saknar du någon utbildning, betyg eller något annat som gör att du inte uppfyller alla kraven på behörighet? Ingen fara, det finns ett annat sätt att bli antagen till en yh-utbildning. Nämligen via det som kallas reell kompetens.

Läs mer om hur du ansöker via reell kompetens på vår hemsida!

Innehåll

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om vad som ingår mer specifikt i dem och vilka delmoment som kan ingå.

Anatomi, fysiologi och sjukdomslära

Du lär dig om den friska kroppen, vanliga sjukdomstillstånd och basal behandling för dessa. Kursen är kopplad till delkursen E-hälsa, fördjupning.

Arbetspsykologi

Vi lär oss om olika arbetsmiljömodeller och socialpsykologiska teorier kopplade till arbetsvetenskapliga modeller. Vi tittar även på föränderligheten i dagens arbetsliv och den påverkan det har för arbetsmiljö och arbetsvillkor.

Bemötande och patientinformation

Vi går igenom grundläggande kommunikationsteori, bemötande i vården utifrån yrkesrollen, policy för bemötande och likabehandling i regionen och svensk lagstiftning kring diskriminering.

E-hälsa, grund

I grundkursen behandlar vi grundläggande vårddokumentation och elektroniska processer och kommunikation i vården.

E-hälsa, fördjupning

I kursen E-hälsa, fördjupning går vi närmare in på vårddokumentation. Vi lär oss om hur hälso- och sjukvårdens styrande lagar, författningar, praxis och rekommendationer fungerar. Vi tittar även på säker patientinformation inom vård och omsorg, primär- och sekundär klassificering och kodning av diagnoser och åtgärder. Dessutom går vi igenom medicinsk terminologi där vi lär oss om vilka ord och uttryck som förekommer inom vården.

Examensarbete

I examensarbetet genomför du ett självständigt projekt kopplat till en arbetsplats, med fördjupning inom ett specifikt ämnesområde. I kursen ingår också att opponera på ett annat examensarbete.

Hälsoinformatik, grund

Grundkursen går igenom grundläggande statistik och en sammanställning av information och data.

Hälsoinformatik, fördjupning

I Hälsoinformatik, fördjupning går vi igenom statistiska begrepp, undersökningar och undersökningsmetoder med dess styrkor och svagheter samt en sammanställning och presentation av statistisk information.

Introduktion, yrkesroll, projekt och pedagogik

I kursen Introduktion, yrkesroll, projekt och pedagogik går vi närmare in på hur en hälso- och sjukvårdsadministratörs arbetsområde kan se ut. Vi tar upp om lärande och planering, gruppdynamik och projektarbeten. Hur du som studerande har inflytande på YH-utbildningar samt lite kring utbildningens rapporter och syften med dem, dess uppbyggnad och tillhörande presentation.

Kommunikativ svenska

I kursen lär vi oss svenska i muntliga och skriftliga yrkessituationer, hur retoriska modeller fungerar och mer om språkriktighet.

LIA 1, Hälso- och sjukvårdsorganisation

I LIA 1, lärande i arbete (praktik), får du lära dig mer om hur LIA-platsen är kopplad till sjukvårdsregionen och hur det fungerar med patientkontakt, patientadministration samt e-hälsa och patientinformation.

LIA 2, Dokumentation, verksamhetsutveckling och informatik

I LIA 2, lärande i arbete 2 (praktik), går vi igenom mer om dokumentation, kommunikation och patientadministration. Vi tar även upp om arbetsplatsmöten, arbetsplatsen, dess verksamhetsstyrning och planering kring den.

LIA 3, Vårdadministration och projekt

I sista LIA-kursen går vi igenom lite mer om samtliga arbetsuppgifter inom vårdadministration såsom organisation och verksamhetsplanering, arbetsmiljö, ledarskap och hur det är att arbeta i projekt.

Medicinsk engelska

Medicinsk engelska fokuserar på yrkesrollen och dess krav på kompetens i medicinsk engelska, användbar medicinsk terminologi och ord samt kommunikation och relevant användning av medicinska begrepp.

Offentlig förvaltning, planera och styra hälso- och sjukvård

I denna kurs tittar vi närmare på hälso- och sjukvårdens organisation och politisk och ekonomisk styrning. Dessutom patientens rättigheter och hälso- och sjukvårdsrätt.

Sjukdomsklassificering

Kursen ger kunskap och färdigheter i att hantera primär- och sekundär klassificering och kodning av diagnoser och åtgärder.

Utvecklande ledarskap, projektledning och arbetsrätt

I kursen om ledarskap tittar vi närmare på olika ledarskapsteorier och modeller för projektledning inom hälso- och sjukvården. Vi går igenom teorier kring handledning och lärande och berör dessutom grundläggande arbetsrätt.

Verksamhetsutveckling

Kursen Verksamhetsutveckling tar upp om grundläggande verksamhetsutveckling och ekonomistyrning i hälso- och sjukvården, såsom begrepp, modeller, funktioner, processer för prioritering.

Examen & Intyg

Efter utbildningen

Efter examen kan du jobba som vårdadministratör inom hälso- och sjukvård i både offentlig och privat regi. Specifika yrkesroller är till exempel medicinsk sekreterare med olika inriktningar, som medicinsk dokumentation, personal- och/eller ekonomihantering, IT och projektledning. Andra tänkbara roller är chefssekreterare, enhetschef eller samordnare åt verksamhets- eller klinikchef.

Vad har en vårdadministratör för lön?

Vad man har för lön när man jobbar som vårdadministratör? Det kan variera. Bland annat beror det på var i landet du bor, vad du ska arbeta med, hur gammal du är samt vad du har för tidigare erfarenhet. Idag är medellönen för en vårdadministratör i Sverige ungefär 28 100 kr. Läs mer lönestatistik på SCB:s hemsida.

Lernia Yrkeshögskola

Vill du ha en utbildning med mycket praktik och som leder till jobb? Lernia Yrkeshögskola erbjuder kostnadsfria och studiemedelsberättigade YH-utbildningar inom följande områden: Vårdadministration Pedagogisk verksamhet IT  Teknik, Industri & Tillverkning  Apotek Vårdspecialiseringar Alla utbildningar är framtagna tillsammans med stora aktörer...


Läs mer om Lernia Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Hälso- och sjukvårds­administratör

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Lernia Yrkeshögskola

Fredsborgsgatan 24
117 43 Stockholm


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,0)
Baseras på 5 recensioner.
Se alla skolans recensioner
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Hälso- och sjukvårds­administratör från Lernia Yrkeshögskola, fyll i följande uppgifter: