Delta i vår undersökning om utbildning och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

YH-utbildning

Internationell vindkraftstekniker

Lernia Yrkeshögskola, i Piteå (+2 orter)
Längd
1,5 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Längd
1,5 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Få mer information om utbildningen 👍

Internationell vindkraftstekniker

Nu har vi öppet för sen anmälan - först till kvarn gäller för start i augusti

Vill du arbeta med Sveriges omställning till förnybar elproduktion?

Gillar du höga höjder? Som vindkraftstekniker är du elektriker och systemansvarig samtidigt. Det är ett fritt yrke där du sköter planering och ansvarar för drift- och underhållsarbete i en eller flera vindkraftsparker eller inom annan energiproduktion.

Föreläsningar, laborationer och praktik - i Piteå/Sundsvall/Skara eller Åseda

Utbildningen till vindkraftstekniker är en platsbunden heltidsutbildning. Stor andel består av distansstudier. Du kan läsa utbildningen antingen i Piteå, Sundsvall, Skara eller Åseda. Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, gruppövningar och praktikinslag. De teoretiska delarna av utbildningen sker på distans och de praktiska momenten är obligatoriska. De praktiska momenten genomförs under s.k. platsveckor. Då finns man på plats i Piteå, Sundsvall, Skara eller Åseda. Delar av kurs kan även ske på annan ort.

GWO-kurs

Under höstterminen i årskurs 1 kommer delar av utbildningen (GWO) ske på ytterligare en annan ort. GWO-kurser är kurser för de som arbetar inom vindkraftsbranchen. GWO-kurser regleras enligt standard från The Global Wind Organisation.

Du som student får själv betala en summa på upp till ca 3 000 kr själv för boende, resor och mat. Lernia bekostar GWO-kursen vid första tillfället. Vid ett eventuellt icke godkänt resultat, får du som student själv bekosta ett nytt utbildningstillfälle.

Utbildningen till vindkraftstekniker tas fram av företag i branschen

Utbildningen är framtagen av företag i branschen utifrån den kompetens som krävs för att gå direkt ut i arbete. Vi kan ge dig möjligheten att lära dig den senaste tekniken och följa den snabba utvecklingen i branschen genom:

 • Det goda samarbetet mellan utbildningens ledningsgrupp, företagen i branschen och oss på Lernia
 • Vårt aktiva nätverkande i branschen
För mer information om Internationell vindkraftstekniker, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Behörighet och Ansökan

För att söka utbildningen krävs att du uppfyller alla krav nedan:

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier

Du uppfyller kraven för grundläggande behörighet om du:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning eller,
 • Har en svensk utbildning som motsvarar kraven i en gymnasieexamen eller kommunal vuxenutbildning

Saknar du behörighet? 

Saknar du någon utbildning, betyg eller något annat som gör att du inte uppfyller alla kraven på behörighet? Ingen fara, det finns ett annat sätt att bli antagen till en yh-utbildning. Nämligen via det som kallas reell kompetens.

Innehåll

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om vad som ingår mer specifikt i dem och vilka delmoment som kan ingå.

Introduktion till energiproduktion

Kursen ger kunskaper, färdigheter och kompetenser för de olika energiproduktionsanläggningningar som används som energikällor i bland annat vindkraftsbranschen. Du får kunskaper, färdigheter och kompetenser om uppbyggnad, funktion samt för-och nackdelar av och med de olika energikällorna. Utbildning sker i klassrum där utbildaren antingen är på plats eller via länk. Du ska vara redo att kunna värdera, föreslå lösningar på problem om de olika energikällorna. 

Maskinteknik och komponentlära

Kursens syfte är att studera de maskiner som ingår i vindkraftverk, deras ingående maskinelement samt de maskinsystem i vilka dessa ingår.

Drift, underhåll och vibrationsteknik

Kursen ska ge specialiserade kunskaper om hur underhåll på olika vindkraftsanläggningar organiseras och utförs. Kursen ger även specialiserade kunskaper om vibrationers uppkomst och egenskaper och dess påverkan på driftsäkerhet och underhållsbehov. Att förstå hur man utvecklar underhållet i samarbete mellan underhåll och produktionspersonal, TPU och de vanligast förekommande verktygen inom Lean-konceptet ( t ex 5S). Kursen ska också ge grundläggande kunskap om tribologi.

Arbetsmiljö inklusive GWO

Kursens baseras på "GWO- säkerhetsutbildning inom vindkraften". Det är en utbildning framtagen av Global Wind Organization (GWO). GWO är en sammanslutning av ägare och tillverkare av vindturbiner. Syftet med kursen är att stödja en skadefri arbetsmiljö inom vindkraftsindustrin. GWO har utvecklat en standard för grundläggande säkerhetsutbildning, Basic Safety Training. Syftet med denna standard är att utveckla en gemensam utbildning för hälsa och säkerhet. Detta för att minska riskerna för personal som arbetar ute i vindturbiner. Vestas, Siemens, Nordex och Vattenfall är några av de företag som ligger bakom standarden som idag används av det flesta vindkraftföretag. De företagen har som krav att man genomgått GWO-utbildningen innan man får tillträde till dessa företags torn. GWO-utbildarna ska vara certifierade enligt GWO standard. Utbildningen kan utföras hos certifierat utbildningsföretag.

Vindkraftens ellära

Kursens syfte är att ge specialiserade kunskaper och kompetens i ellära för vindkraftstekniker.

LIA 1 Service, drift och underhåll

Kursen mål är att ge den studerande praktiska kunskaper i service-, drift och underhållsarbete på vindkraftanläggningar. Den studerande ges möjlighet att praktisera sina teorikunskaper i ett praktiskt lärande. Det genom att vara med och utföra enklare service och underhållsarbete på el- system eller större mekaniska system. Kursen ska också ge kunskap om arbetsplatsens organisation och fördelning av ansvar. Genom handledning ska du som studerande få kunskap om vilka arbetssätt som leder till ett hållbart underhåll. Du ska få en tydlig bild av yrkesrollens krav på kunskaper och färdigheter.

Styrning och driftövervakning under energiproduktion

Kursen mål är att ge den studerande specialiserade kunskaper om de mät-, styr- och reglersystem som används i vindkraftsanläggningar. samt olika metoder för styrning och driftövervakning. Kursen ska även ge specialiserade kunskaper om mätprinciper för temperatur, nivå och tryck. Ett viktigt mål är att utveckla den studerandes praktiska färdighet i att montera och sätta i drift automatiska utrustningar bestående av styr- och reglersystem.

Teknisk engelska

Kursens syfte är att utveckla färdigheter i talad och skriven engelska med teknisk inriktning. Du ska som elev få möjlighet att utveckla förmågan att ta del av texter på engelska i tekniska ämnen.

Kund- och servicerelationer

Kursens syfte och mål är att utveckla den studerandes förmåga att identifiera, förstå och hantera olika kunders förväntningar och behov av service.

Vindkraftssystem, mekaniska och hydrauliska

Kursen mål är att ge den studerande specialiserade kunskaper om

 • uppbyggnad av och funktion hos vindkraftverk
 • vindkraftverks huvudkomponenter
 • hur underhållsarbete på mekaniska och hydrauliska komponenter och system planeras och utförs på ett säkert och miljömedvetet sätt

Transformatorstationer och ställverk i vindkraftsnätet

Kursens mål är att ge den studerandes specialiserade kunskaper om uppbyggnad och arbetssätt hos de transformatorstationer, nätstationer och ställverk som används för elnätanslutning av vindkraftverk. Genom studiebesök ska eleverna få specialiserad kunskap om hur olika transformatorstationer, nätstationer och ställverk ser ut. Som elev får du insikter om de säkerhetskrav som gäller för tillträde och arbete.

Tillämpad matematik för vindkraftstekniker.

Kursens syfte är att ge de studerande specialiserad matematisk kunskap riktad mot praktisk tillämpning i kommande kursmoment. Kursen ska även ge verktygen för en ökad förståelse kring de storheter som används vid el och energiberäkning.

IT-system för diagnostik, övervakning och rapportering

Kursen mål är att ge dig som studerande ingående kunskaper om hur IT-system används för fjärrstyrning och övervakning. Du får insikter om rapportering av vindkraftverk för energiproduktion, driftuppföljning samt som arbetsverktyg vid service & underhåll.

LIA 2 - Specialiserad kompetens inom service, drift och underhåll

Behörighetskrav för LIA 2 är att LIA 1 är godkänd samt att den studerandes mast- och stolpintyg är giltigt. LIA-kursens mål är att ge den studerande specialiserade praktiska kunskaper i service-, drift- och underhållsarbete på vindkraftsanläggningar. Detta genom att knyta ihop teoretiska kunskaper med praktiskt lärande. Kursen ska ge färdighet att genom rätt val av metoder och teknik som används vid service och underhåll.

Examensarbete

Den studerande ska göra examensarbete inom ett avgränsat område. Examensarbetet ska ge den studerande färdigheter i att självständigt och på ett korrekt vetenskapligt vis genomföra ett projekt genom att göra beräkningar och analyser för att lösa tekniska problem inom det valda området.

Examen & Intyg

Efter utbildningen har du specialiserade kunskaper inom uppbyggnad, konstruktion och arbetssätt hos vindkraftsanläggningar. Du har förståelse för övriga energiproducerande anläggningar. Du har kunskap om:

 • Service- och underhållsarbete i vindkraftsanläggningar

 • Monterings justerings- och underhållsarbeten i miljöneutrala energianläggningar

 • Åtgärdande och förebyggande vanligt förekommande fel i vindkraftverk

 • Fel, brister och åtgärder i mekaniska, hydrauliska och elektriska system på ett hållbart, säkert och miljömässigt sätt

 • Arbetsmiljö och service på miljöneutrala energisystem

Du har specialiserad kunskap om tolkning av scheman och ritningar för mekaniska, hydrauliska och elektriska system i produktions- och distributionsanläggningar samt om maskinsystem.

Dessutom har du fått insikt om tidsdebitering, konflikthantering, kundbemötande och praktisk och teoretisk metodutveckling på området.

Examen för vindkraftstekniker

Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen Internationell vindkraftstekniker.

Jobba som vindkraftstekniker, servicetekniker eller underhållsmekaniker

Efter utbildningen kan du jobba inom flera olika områden. Här är några exempel:

 • Servicetekniker i anläggningar med energiproduktion eller
  energidistribution
 • Service och underhållstekniker för förnybara energisystem
 • Servicetekniker-drift och/eller underhållsmekaniker inom
  energiproduktion
 • Vindkraftstekniker
 • Servicetekniker, vindkraftverk
 • Internationell vindkraftstekniker

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Internationell vindkraftstekniker

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Lernia Yrkeshögskola
Fredsborgsgatan 24
117 43 Stockholm

Vill du ha en utbildning med mycket praktik och som leder till jobb? Lernia Yrkeshögskola erbjuder kostnadsfria och studiemedelsberättigade YH-utbildningar inom följande områden: Vårdadministration Pedagogisk verksamhet IT  Teknik, Industri & Tillverkning  Vårdspecialiseringar Alla utbildningar är framtagna tillsammans med stora aktörer inom...

Läs mer om Lernia Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Highlights