Visa studentum.se som: Mobil

Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi (Endast öppen för OPEN-studenter vid KTH)

Kungliga Tekniska högskolan
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
300 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2021 - Stockholm

Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi (Endast öppen för OPEN-studenter vid KTH)

Civilingenjörsutbildningen Industriell ekonomi är en ingenjörsutbildning inom teknik och management som ger en eftertraktad kompetens i affärs- och verksamhetsutveckling. Den tekniska kunskap du får med dig ger dig en spets i att förstå utveckling av hållbara innovationer. Efter examen är du väl rustad för en karriär i näringsliv och offentlig förvaltning.Industriell ekonomi ger dig förståelse för samspelet mellan teknik, människa och marknad. Du läser kurser inom industriell ekonomi och teknik parallellt och får djup förståelse för samarbete och kommunikation över ämnesgränserna. Under år två väljer du teknikinriktning och under år fyra väljer du ytterligare specialisering inom ditt teknikområde. Många studenter förlägger en del av utbildningen utomlands.Utbildningen förbereder dig på att jobba med affärs- och verksamhetsutveckling inom teknikområdet med ett helhetsperspektiv på hur företag fungerar. Förmågan att förstå kopplingen mellan teknik, omvärld och strategi gör att du kan jobba med att bedöma ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser av nya tekniska lösningar. Utbildningen gör dig mycket attraktiv på arbetsmarknaden och ger dig stora möjligheter att arbeta internationellt.

Så ansöker du

Särskild behörighet: Fysik 2, Matematik 4 och Kemi 1 alternativt Fysik B, Matematik E och Kemi A. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E eller Godkänd.

Examen & Intyg

Civilingenjörsexamen

Kungliga Tekniska högskolan

KTH är Sveriges största tekniska universitet med 18 000 studenter på fem olika campus. KTH är rankat som ett av de ledande tekniska universiteten i Europa och samarbetar med 250 universitet i världen. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område...


Läs mer om Kungliga Tekniska högskolan och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Kungliga Tekniska högskolan

100 44 Stockholm

Tel: 08-790 60 00
Fax 08-790 65 00