Visa studentum.se som: Mobil

KTH är Sveriges största tekniska universitet med 18 000 studenter på fem olika campus. KTH är rankat som ett av de ledande tekniska universiteten i Europa och samarbetar med 250 universitet i världen. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område – från naturvetenskap till alla grenar inom tekniken samt arkitektur, industriell ekonomi och samhällsplanering. Vid KTH studerar man till arkitekt, civilingenjör, högskoleingenjör, kandidat, magister, licentiat eller doktor. Här ges också teknisk basutbildning och vidareutbildning.


Utbildningar

Universitets- & högskoleutbildning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Data / IT Ort
Civilingenjör och lärare Stockholm
Civilingenjör och lärare (Endast öppen för OPEN-studenter vid KTH) Stockholm
Civilingenjörsutbildning i elektroteknik Stockholm
Civilingenjörsutbildning i elektroteknik (Endast öppen för OPEN-studenter vid KTH) Stockholm
Informationsteknik / Informationsdesign
Civilingenjörsutbildning i datateknik Stockholm
Civilingenjörsutbildning i datateknik (Endast öppen för OPEN-studenter vid KTH) Stockholm
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Flemingsberg Huddinge
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Flemingsberg, (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Huddinge
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Kista Stockholm
Högskoleingenjörsutbildning i industriell teknik och produktionsunderhåll Södertälje
Högskoleingenjörsutbildning i industriell teknik och produktionsunderhåll (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av pr Södertälje
Förberedande studier
Basår / Bastermin
Tekniskt basår mot högskoleingenjör, distans med campusträffar Distans
Tekniskt basår, distans med campusträffar Distans
Marknadsföring
Produktutveckling / varumärke
Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning Stockholm
Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning ((Endast öppen för OPEN-studenter vid KTH) Stockholm
Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi Stockholm
Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi (Endast öppen för OPEN-studenter vid KTH) Stockholm
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik Stockholm
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Stockholm
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik (Endast öppen för OPEN-studenter vid KTH) Stockholm
Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik, Södertälje Södertälje
Media / Kommunikation
Civilingenjörsutbildning i medieteknik Stockholm
Civilingenjörsutbildning i medieteknik (Endast öppen för OPEN-studenter vid KTH) Stockholm
Medicin / Farmaci
Civilingenjörsutbildning i medicinsk teknik Huddinge
Civilingenjörsutbildning i medicinsk teknik (Endast öppen för OPEN-studenter vid KTH) Huddinge
Civilingenjörsutbildning i medicinsk teknik, Flemingsberg (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Huddinge
Naturvetenskap
Biologi
Civilingenjörsutbildning i bioteknik Stockholm
Civilingenjörsutbildning i bioteknik (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Stockholm
Civilingenjörsutbildning i bioteknik (Endast öppen för OPEN-studenter vid KTH) Stockholm
Högskoleingenjörsutbildning i kemiteknik Stockholm
Högskoleingenjörsutbildning i kemiteknik (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Stockholm
Matematik
Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik Stockholm
Tekniskt basår, KTH Campus Stockholm
Teknik
Arkitektutbildning Stockholm
Civilingenjörsutbildning i energi och miljö Stockholm
Civilingenjörsutbildning i energi och miljö (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Stockholm
Civilingenjörsutbildning i energi och miljö (Endast öppen för OPEN-studenter vid KTH) Stockholm
Civilingenjörsutbildning i materialdesign Stockholm
Civilingenjörsutbildning i materialdesign (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Stockholm
Civilingenjörsutbildning i materialdesign (Endast öppen för OPEN-studenter vid KTH) Stockholm
Civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnad Stockholm
Civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnad (Endast öppen för OPEN-studenter vid KTH) Stockholm
Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik Stockholm
Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik (Endast öppen för OPEN-studenter vid KTH) Stockholm
Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Stockholm
Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Stockholm
Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi (Endast öppen för OPEN-studenter vid KTH) Stockholm
Civilingenjörsutbildning öppen ingång Stockholm
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik och design Stockholm
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik och design (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Stockholm
Högskoleutbildning i byggproduktion Stockholm
Kandidatprogram, fastighet och finans Stockholm
Kandidatprogram, fastighet och finans (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Stockholm
Kandidatprogram, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling Stockholm
Kandidatprogram, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Stockholm
Kompletterande utbildning för arkitekter med avslutad utländsk utbildning Stockholm
Kompletterande utbildning för ingenjörer med avslutad utländsk utbildning Stockholm
Tekniskt basår, KTH Flemingsberg Huddinge
Tekniskt basår, KTH Södertälje Södertälje
Tekniskt basår, termin 2, KTH Flemingsberg Huddinge
Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik, årskurs 7-9 Södertälje
El / Elektronik
Civilingenjörsutbildning i informationsteknik Stockholm
Civilingenjörsutbildning i informationsteknik (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Stockholm
Civilingenjörsutbildning i informationsteknik (Endast öppen för OPEN-studenter vid KTH) Stockholm
Högskoleingenjörsutbildning i elektronik och datorteknik Stockholm
Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, Flemingsberg Huddinge
Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, Flemingsberg, (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Huddinge
Högskoleingenjörsutbildning i medicinsk teknik Huddinge
Högskoleingenjörsutbildning i medicinsk teknik, Flemingsberg (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Huddinge
Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik Stockholm
Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Stockholm
Maskinteknik
Civilingenjörsutbildning i farkostteknik Stockholm
Civilingenjörsutbildning i farkostteknik (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Stockholm
Civilingenjörsutbildning i farkostteknik (Endast öppen för OPEN-studenter vid KTH) Stockholm
Civilingenjörsutbildning i industriell teknik och hållbarhet Södertälje
Civilingenjörsutbildning i industriell teknik och hållbarhet (EJ åk 1, endast till åk 2), senare del av program Södertälje
Civilingenjörsutbildning i industriell teknik och hållbarhet (Endast öppen för OPEN-studenter vid KTH) Södertälje
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Masterprogram, hållbar samhällsplanering och stadsutformning Stockholm
Masterprogram, hållbar samhällsplanering och stadsutformning (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Stockholm
Data / IT
Informationsteknik / Informationsdesign
Masterprogram, datalogi Stockholm
Masterprogram, datalogi (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Stockholm
Masterprogram, datorsimuleringar inom teknik och naturvetenskap Stockholm
Masterprogram, information och nätverksteknologi Stockholm
Masterprogram, information och nätverksteknologi (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Stockholm
Masterprogram, kommunikationssystem Stockholm
Masterprogram, kommunikationssystem (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Stockholm
Masterprogram, maskininlärning Stockholm
Masterprogram, maskininlärning (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Stockholm
Masterprogram, programvaruteknik för distribuerade system Stockholm
Masterprogram, programvaruteknik för distribuerade system (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Stockholm
Marknadsföring
Produktutveckling / varumärke
Masterprogram, industriell ekonomi Stockholm
Masterprogram, industriell ekonomi - spår Effektiv energianvändning (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Stockholm
Masterprogram, industriell ekonomi - spår Finansiell matematik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Stockholm
Masterprogram, industriell ekonomi - spår Hållbar kraftproduktion (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Stockholm
Masterprogram, industriell ekonomi - spår Integrerad produktion (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3 Stockholm
Masterprogram, industriell ekonomi - spår Interaktion och visualisering (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Stockholm
Masterprogram, industriell ekonomi - spår Maskininlärning (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Stockholm
Masterprogram, industriell ekonomi - spår Mekatronisk produktutveckling (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Stockholm
Masterprogram, industriell ekonomi - spår Optimeringslära och systemteori (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk Stockholm
Masterprogram, industriell ekonomi - spår Programutvecklingsteknik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Stockholm
Masterprogram, industriell ekonomi (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Stockholm
Masterprogram, integrerad produktdesign - spår Innovationsledning och produktutv. (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstuden Stockholm
Masterprogram, Integrerad produktdesign - spår Innovationsledning och produktutveckling, 120 hp Stockholm
Masterprogram, integrerad produktdesign - spår Teknisk design (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Stockholm
Masterprogram, Integrerad produktdesign - spår Teknisk design, 120 hp Stockholm
Media / Kommunikation
Masterprogram, interaktiv medieteknik Stockholm
Masterprogram, interaktiv medieteknik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Stockholm
Masterprogram, media management Stockholm
Medicin / Farmaci
Masterprogram, idrottsteknologi Huddinge
Masterprogram, idrottsteknologi (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Huddinge
Masterprogram, medicinsk teknik Stockholm
Masterprogram, medicinsk teknik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Stockholm
Naturvetenskap
Biologi
Masterprogram, Industriell och miljöinriktad bioteknologi Stockholm
Masterprogram, industriell och miljöinriktad bioteknologi (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Stockholm
Masterprogram, medicinsk bioteknologi Stockholm
Masterprogram, medicinsk bioteknologi (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Stockholm
Masterprogram, molekylära tekniker inom livsvetenskaperna Stockholm
Matematik
Masterprogram, matematik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Stockholm
Teknik
Magisterprogram, entreprenörskap och innovationsledning Stockholm
Magisterprogram, ljusdesign Stockholm
Masterprogram, arkitektur Stockholm
Masterprogram, elektromagnetism, fusion och rymdteknik Stockholm
Masterprogram, elektromagnetism, fusion och rymdteknik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Stockholm
Masterprogram, elkraftteknik Stockholm
Masterprogram, elkraftteknik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Stockholm
Masterprogram, fastigheter och byggande Stockholm
Masterprogram, fastigheter och byggande (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Stockholm
Masterprogram, flyg- och rymdteknik Stockholm
Masterprogram, flyg- och rymdteknik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Stockholm
Masterprogram, husbyggnads- och anläggningsteknik Stockholm
Masterprogram, husbyggnads- och anläggningsteknik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Stockholm
Masterprogram, hållbar energiteknik Stockholm
Masterprogram, hållbar energiteknik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Stockholm
Masterprogram, hållbar produktionsutveckling Södertälje
Masterprogram, hållbar produktionsutveckling (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Södertälje
Masterprogram, kemiteknik för energi och miljö Stockholm
Masterprogram, kemiteknik för energi och miljö (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Stockholm
Masterprogram, makromolekylära material Stockholm
Masterprogram, makromolekylära material - spår polymerteknologi, 120 hp Stockholm
Masterprogram, makromolekylära material (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Stockholm
Masterprogram, miljöteknik och hållbar infrastruktur Stockholm
Masterprogram, miljöteknik och hållbar infrastruktur (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Stockholm
Masterprogram, molekylär vetenskap och teknik Stockholm
Masterprogram, molekylär vetenskap och teknik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Stockholm
Masterprogram, teknik och hållbar utveckling Stockholm
Masterprogram, teknik och hållbar utveckling (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Stockholm
Masterprogram, teknik, arbete och hälsa Huddinge
Masterprogram, teknisk fysik Stockholm
Masterprogram, teknisk fysik - spår Biomedicinsk fysik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Stockholm
Masterprogram, teknisk fysik - spår Kvantteknologi (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Stockholm
Masterprogram, teknisk fysik - spår Optik & fotonik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Stockholm
Masterprogram, teknisk fysik - spår Subatomär och astrofysik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Stockholm
Masterprogram, teknisk fysik - spår Teoretisk fysik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Stockholm
Masterprogram, teknisk materialvetenskap Stockholm
Masterprogram, teknisk materialvetenskap - spår Industriell materialteknik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk Stockholm
Masterprogram, teknisk mekanik Stockholm
Masterprogram, teknisk mekanik - spår Fluidmekanik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Stockholm
Masterprogram, teknisk mekanik - spår Hållfasthetsteknik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Stockholm
Masterprogram, teknisk mekanik - spår Ljud och vibrationer (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Stockholm
Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik Stockholm
Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Stockholm
Masterprogram, transport och geoinformatik Stockholm
Masterprogram, transport och geoinformatik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Stockholm
El / Elektronik
Masterprogram, ICT Innovation - spår Autonoma system (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Autonoma System KTH, 120 hp Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Data Science (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Data Science KTH, 120 hp Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Inbyggda system (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Inbyggda System KTH, 120 hp Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Moln- och nätverksinfrastrukturer (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Moln- och nätverksinfrastrukturer KTH, 120 hp Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Människa dator interaktion och design (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Människa-Datorinteraktion och Design KTH, 120 hp Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Visuell databehandling och kommunikation (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Visuell databehandling och kommunikation KTH, 120 hp Stockholm
Masterprogram, inbyggda system Stockholm
Masterprogram, Inbyggda system - spår International dual degree, Khalifa University, 120 hp Stockholm
Masterprogram, Inbyggda system - spår International dual degree, UESTC, Kina, 120 hp Stockholm
Masterprogram, inbyggda system (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Stockholm
Masterprogram, nanoteknik Stockholm
Masterprogram, nanoteknik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Stockholm
Masterprogram, systemteknik och robotik Stockholm
Masterprogram, systemteknik och robotik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Stockholm
Maskinteknik
Masterprogram, aerolasticitet i turbomaskiner, THRUST - spår Aeromekanisk- och materialdesign, 120 hp Stockholm
Masterprogram, aerolasticitet i turbomaskiner, THRUST - spår Instationär aerodynamik, 120 hp Stockholm
Masterprogram, fordonsteknik Stockholm
Masterprogram, fordonsteknik - spår Spårfordon (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Stockholm
Masterprogram, fordonsteknik - spår Vägfordon (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Stockholm
Masterprogram, industriell produktion Stockholm
Masterprogram, industriell produktion (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Stockholm
Masterprogram, industriell produktutveckling - spår Förbränningsmotorteknik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, å Stockholm
Masterprogram, industriell produktutveckling - spår förbränningsmotorteknik, 120 hp Stockholm
Masterprogram, industriell produktutveckling - spår Maskinkonstruktion (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Stockholm
Masterprogram, industriell produktutveckling - spår maskinkonstruktion, 120 hp Stockholm
Masterprogram, industriell produktutveckling - spår Mekatronik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Stockholm
Masterprogram, industriell produktutveckling - spår mekatronik, 120 hp Stockholm
Masterprogram, järnvägsteknik Stockholm
Masterprogram, kärnenergiteknik Stockholm
Masterprogram, kärnenergiteknik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Stockholm
Masterprogram, marina system Stockholm
Masterprogram, marina system - spår Lättviktskonstruktioner (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Stockholm
Masterprogram, marina system - spår Management (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Stockholm
Masterprogram, marina system - spår Strömmningsmekanik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Stockholm

Visa alla

Beskrivning och boende

Hitta till utbildaren

Kungliga Tekniska högskolan

100 44 Stockholm

Tel: 08-790 60 00
Fax 08-790 65 00


Recensioner

Snittbetyg: 4,1

Baseras på 15 recensioner.

Andreas
(4)
Ett väldigt bra program för dig som gillar data/it men kanske inte siktar på att bli kodare på heltid. På medieteknik har du väldigt stort utrymme för att forma utbildningen till just det du vill göra. Det kan antingen handla om Ljud, Bild, Video, MDI, Tryck, Management osv. Överlag väldigt bra lärare men självklart finns det ju vissa som är ...
Visa mer
Anonym
(3)
Jag går Byggteknik och design på campus Haninge. Möjligheterna för en utmärkt utbildning finns men den OTROLIGT ostrukturerade administrationen och de okvalificerade lärarna omöjliggör tyvärr detta. Kvailteten på kurserna och lärarna varierar dock kraftigt. En del är riktigt bra och engagerade medan andra är närmast inkompetenta. Överlag ver...
Visa mer
Anonym
(5)
Jag har studerat i 1,5 år på KTH, civilingenjör design och produktframtagning. Ett supermysigt campus, det enda studentlivet som finns i Stockholm är enligt mig på KTH. Engagerade lärare och roliga utmaningar. Gemenskapen är på topp!
Recensioner
Skolrecensioner
(4,1)
Baseras på 15 recensioner.