Visa studentum.se som: Mobil

Vet du inte riktigt vad du ska plugga? 🎓📚 Besök vår Digitala utbildningsmässa den 30 september kl. 08.00 -18.00 och ta reda på det! ✨ Läs mer om mässan här!

KTH är Sveriges största tekniska universitet med 18 000 studenter på fem olika campus. KTH är rankat som ett av de ledande tekniska universiteten i Europa och samarbetar med 250 universitet i världen. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område – från naturvetenskap till alla grenar inom tekniken samt arkitektur, industriell ekonomi och samhällsplanering. Vid KTH studerar man till arkitekt, civilingenjör, högskoleingenjör, kandidat, magister, licentiat eller doktor. Här ges också teknisk basutbildning och vidareutbildning.


Utbildningar

Universitets- & högskoleutbildning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Data / IT Utbildningsform Längd Ort
Civilingenjör och lärare Klassrum Stockholm
Civilingenjör och lärare (Endast öppen för OPEN-studenter vid KTH) Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i elektroteknik Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i elektroteknik (Endast öppen för OPEN-studenter vid KTH) Klassrum Stockholm
Informationsteknik / Informationsdesign
Civilingenjörsutbildning i datateknik Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i datateknik (Endast öppen för OPEN-studenter vid KTH) Klassrum Stockholm
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Flemingsberg Klassrum Huddinge
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Flemingsberg, (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Huddinge
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Kista Klassrum Stockholm
Högskoleingenjörsutbildning i industriell teknik och produktionsunderhåll Klassrum Södertälje
Högskoleingenjörsutbildning i industriell teknik och produktionsunderhåll (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av pr Klassrum Södertälje
Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik Klassrum Stockholm
Förberedande studier
Basår / Bastermin
Tekniskt basår mot högskoleingenjör, distans med campusträffar Distans Distans
Tekniskt basår, distans med campusträffar Distans Distans
Tekniskt basår, KTH Flemingsberg Klassrum Huddinge
Tekniskt basår, termin 2, KTH Flemingsberg Klassrum Huddinge
Marknadsföring
Produktutveckling / varumärke
Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning ((Endast öppen för OPEN-studenter vid KTH) Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi (Endast öppen för OPEN-studenter vid KTH) Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik (Endast öppen för OPEN-studenter vid KTH) Klassrum Stockholm
Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik, Södertälje Klassrum Södertälje
Media / Kommunikation
Civilingenjörsutbildning i medieteknik Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i medieteknik (Endast öppen för OPEN-studenter vid KTH) Klassrum Stockholm
Medicin / Farmaci
Civilingenjörsutbildning i medicinsk teknik Klassrum Huddinge
Civilingenjörsutbildning i medicinsk teknik (Endast öppen för OPEN-studenter vid KTH) Klassrum Huddinge
Civilingenjörsutbildning i medicinsk teknik, Flemingsberg (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Huddinge
Naturvetenskap
Biologi
Civilingenjörsutbildning i bioteknik Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i bioteknik (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i bioteknik (Endast öppen för OPEN-studenter vid KTH) Klassrum Stockholm
Högskoleingenjörsutbildning i kemiteknik Klassrum Stockholm
Högskoleingenjörsutbildning i kemiteknik (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Stockholm
Matematik
Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik Klassrum Stockholm
Tekniskt basår, KTH Campus Klassrum Stockholm
Teknik
Arkitektutbildning Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i energi och miljö Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i energi och miljö (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i energi och miljö (Endast öppen för OPEN-studenter vid KTH) Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i materialdesign Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i materialdesign (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i materialdesign (Endast öppen för OPEN-studenter vid KTH) Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnad Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnad (Endast öppen för OPEN-studenter vid KTH) Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik (Endast öppen för OPEN-studenter vid KTH) Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi (Endast öppen för OPEN-studenter vid KTH) Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning öppen ingång Klassrum Stockholm
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik och design Klassrum Stockholm
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik och design (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Stockholm
Högskoleutbildning i byggproduktion Klassrum Stockholm
Kandidatprogram, fastighet och finans Klassrum Stockholm
Kandidatprogram, fastighet och finans (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Stockholm
Kandidatprogram, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling Klassrum Stockholm
Kandidatprogram, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Stockholm
Kompletterande utbildning för arkitekter med avslutad utländsk utbildning Klassrum Stockholm
Kompletterande utbildning för ingenjörer med avslutad utländsk utbildning Klassrum Stockholm
Tekniskt basår, KTH Södertälje Klassrum Södertälje
Tekniskt basår, termin 2, KTH Campus Klassrum Stockholm
Tekniskt basår, termin 2, KTH Södertälje Klassrum Södertälje
Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik, årskurs 7-9 Klassrum Södertälje
El / Elektronik
Civilingenjörsutbildning i informationsteknik Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i informationsteknik (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i informationsteknik (Endast öppen för OPEN-studenter vid KTH) Klassrum Stockholm
Högskoleingenjörsutbildning i elektronik och datorteknik Klassrum Stockholm
Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, Flemingsberg Klassrum Huddinge
Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, Flemingsberg, (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Huddinge
Högskoleingenjörsutbildning i medicinsk teknik Klassrum Huddinge
Högskoleingenjörsutbildning i medicinsk teknik, Flemingsberg (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Huddinge
Högskoleingenjörsutbildning i teknik och ekonomi Klassrum Huddinge
Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Stockholm
Maskinteknik
Civilingenjörsutbildning i farkostteknik Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i farkostteknik (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i farkostteknik (Endast öppen för OPEN-studenter vid KTH) Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i industriell teknik och hållbarhet Klassrum Södertälje
Civilingenjörsutbildning i industriell teknik och hållbarhet (EJ åk 1, endast till åk 2), senare del av program Klassrum Södertälje
Civilingenjörsutbildning i industriell teknik och hållbarhet (Endast öppen för OPEN-studenter vid KTH) Klassrum Södertälje
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Masterprogram, arkitektur Klassrum Stockholm
Masterprogram, hållbar samhällsplanering och stadsutformning (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Data / IT
Masterprogram, datalogi Klassrum Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Autonoma System KTH, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Data Science KTH, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Inbyggda System KTH, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Moln- och Nätverksinfrastrukturer KTH, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Människa-Datorinteraktion och Design KTH, 120 hp Klassrum Stockholm
Informationsteknik / Informationsdesign
Masterprogram, datalogi (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, information och nätverksteknologi Klassrum Stockholm
Masterprogram, information och nätverksteknologi (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, kommunikationssystem (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, maskininlärning (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, programvaruteknik för distribuerade system Klassrum Stockholm
Masterprogram, programvaruteknik för distribuerade system (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Ekonomi
Masterprogram, industriell ekonomi Klassrum Stockholm
Estetiska utbildningar
Musik / Sång / Musikproduktion
Magisterprogram, ljusdesign Klassrum Stockholm
Ledarskap / Organisation
Magisterprogram, entreprenörskap och innovationsledning Klassrum Stockholm
Marknadsföring
Grafisk design
Masterprogram, ICT Innovation - spår Visuell Databehandling och Kommunikation KTH, 120 hp Klassrum Stockholm
Produktutveckling / varumärke
Masterprogram, hållbar produktionsutveckling Klassrum Södertälje
Masterprogram, industriell ekonomi - spår Effektiv energianvändning (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, industriell ekonomi - spår Finansiell matematik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, industriell ekonomi - spår Hållbar kraftproduktion (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, industriell ekonomi - spår Integrerad produktion (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3 Klassrum Stockholm
Masterprogram, industriell ekonomi - spår Interaktion och visualisering (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, industriell ekonomi - spår Maskininlärning (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, industriell ekonomi - spår Mekatronisk produktutveckling (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, industriell ekonomi - spår Optimeringslära och systemteori (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk Klassrum Stockholm
Masterprogram, industriell ekonomi - spår Programutvecklingsteknik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, industriell ekonomi (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, Industriell Produktutveckling - spår Mekatronik, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, integrerad produktdesign - spår Innovationsledning och produktutv. (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstuden Klassrum Stockholm
Masterprogram, Integrerad produktdesign - spår Innovationsledning och produktutveckling, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, integrerad produktdesign - spår Teknisk design (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, Integrerad produktdesign - spår Teknisk design, 120 hp Klassrum Stockholm
Media / Kommunikation
Masterprogram, interaktiv medieteknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, interaktiv medieteknik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, media management Klassrum Stockholm
Kommunikation
Masterprogram, kommunikationssystem Klassrum Stockholm
Medicin / Farmaci
Masterprogram, idrottsteknologi Klassrum Huddinge
Masterprogram, idrottsteknologi (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Huddinge
Masterprogram, medicinsk teknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, medicinsk teknik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Biomedicin
Masterprogram, medicinsk bioteknologi Klassrum Stockholm
Miljö / Hållbarhet
Masterprogram, miljöteknik och hållbar infrastruktur Klassrum Stockholm
Naturvetenskap
Masterprogram, datorsimuleringar inom teknik och naturvetenskap Klassrum Stockholm
Biologi
Masterprogram, Industriell och miljöinriktad bioteknologi Klassrum Stockholm
Masterprogram, industriell och miljöinriktad bioteknologi (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, medicinsk bioteknologi (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, molekylära tekniker inom livsvetenskaperna Klassrum Stockholm
Matematik
Masterprogram, matematik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik Klassrum Stockholm
Samhällsvetenskap
Masterprogram, hållbar samhällsplanering och stadsutformning Klassrum Stockholm
Teknik
Masterprogram, elektromagnetism, fusion och rymdteknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, elektromagnetism, fusion och rymdteknik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, elkraftteknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, elkraftteknik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, fastigheter och byggande Klassrum Stockholm
Masterprogram, fastigheter och byggande (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, flyg- och rymdteknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, flyg- och rymdteknik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, husbyggnads- och anläggningsteknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, husbyggnads- och anläggningsteknik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, hållbar energiteknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, hållbar energiteknik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, hållbar produktionsutveckling (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Södertälje
Masterprogram, inbyggda system Klassrum Stockholm
Masterprogram, Inbyggda system - spår International dual degree, Khalifa University, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, Inbyggda system - spår International dual degree, UESTC, Kina, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, järnvägsteknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, kemiteknik för energi och miljö (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, makromolekylära material Klassrum Stockholm
Masterprogram, makromolekylära material - spår polymerteknologi, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, Makromolekylära Material - spår Polymerteknologi, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, makromolekylära material (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, miljöteknik och hållbar infrastruktur (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, molekylär vetenskap och teknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, molekylär vetenskap och teknik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, nanoteknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, teknik och hållbar utveckling Klassrum Stockholm
Masterprogram, teknik och hållbar utveckling (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, teknik, arbete och hälsa Klassrum Huddinge
Masterprogram, teknisk fysik Klassrum Stockholm
Masterprogram, teknisk fysik - spår Biomedicinsk fysik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, teknisk fysik - spår Kvantteknologi (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, teknisk fysik - spår Optik & fotonik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, teknisk fysik - spår Subatomär och astrofysik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, teknisk fysik - spår Teoretisk fysik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, teknisk materialvetenskap Klassrum Stockholm
Masterprogram, teknisk materialvetenskap - spår Industriell materialteknik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk Klassrum Stockholm
Masterprogram, teknisk mekanik Klassrum Stockholm
Masterprogram, teknisk mekanik - spår Fluidmekanik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, teknisk mekanik - spår Hållfasthetsteknik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, teknisk mekanik - spår Ljud och vibrationer (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, transport och geoinformatik Klassrum Stockholm
Masterprogram, transport och geoinformatik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
El / Elektronik
Masterprogram, ICT Innovation - spår Autonoma system (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Data Science (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Inbyggda system (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Moln- och nätverksinfrastrukturer (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Moln- och nätverksinfrastrukturer KTH, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Människa dator interaktion och design (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk Klassrum Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Visuell databehandling och kommunikation (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, Klassrum Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Visuell databehandling och kommunikation KTH, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, inbyggda system (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, nanoteknik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, systemteknik och robotik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Fordonsteknik
Masterprogram, fordonsteknik Klassrum Stockholm
Industri
Masterprogram, industriell produktion Klassrum Stockholm
Masterprogram, Industriell Produktutveckling - spår Förbränningsmotorteknik, 120 hp Klassrum Stockholm
Kemiteknik
Masterprogram, kemiteknik för energi och miljö Klassrum Stockholm
Maskinteknik
Masterprogram, aerolasticitet i turbomaskiner, THRUST - spår Aeromekanisk- och materialdesign, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, aerolasticitet i turbomaskiner, THRUST - spår Instationär aerodynamik, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, fordonsteknik - spår Spårfordon (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, fordonsteknik - spår Vägfordon (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, industriell produktion (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, industriell produktutveckling - spår Förbränningsmotorteknik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, å Klassrum Stockholm
Masterprogram, industriell produktutveckling - spår förbränningsmotorteknik, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, industriell produktutveckling - spår Maskinkonstruktion (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, industriell produktutveckling - spår maskinkonstruktion, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, Industriell Produktutveckling - spår Maskinkonstruktion, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, industriell produktutveckling - spår Mekatronik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, industriell produktutveckling - spår mekatronik, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, kärnenergiteknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, kärnenergiteknik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, marina system Klassrum Stockholm
Masterprogram, marina system - spår Lättviktskonstruktioner (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, marina system - spår Management (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, marina system - spår Strömmningsmekanik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, maskininlärning Klassrum Stockholm
Robotik
Masterprogram, systemteknik och robotik Klassrum Stockholm

Visa alla

Beskrivning och boende

Hitta till utbildaren

Kungliga Tekniska högskolan

100 44 Stockholm

Tel: 08-790 60 00
Fax 08-790 65 00


Recensioner

Snittbetyg: 4,1

Baseras på 15 recensioner.

Andreas
(4)
Ett väldigt bra program för dig som gillar data/it men kanske inte siktar på att bli kodare på heltid. På medieteknik har du väldigt stort utrymme för att forma utbildningen till just det du vill göra. Det kan antingen handla om Ljud, Bild, Video, MDI, Tryck, Management osv. Överlag väldigt bra lärare men självklart finns det ju vissa som är ...
Visa mer
Anonym
(3)
Jag går Byggteknik och design på campus Haninge. Möjligheterna för en utmärkt utbildning finns men den OTROLIGT ostrukturerade administrationen och de okvalificerade lärarna omöjliggör tyvärr detta. Kvailteten på kurserna och lärarna varierar dock kraftigt. En del är riktigt bra och engagerade medan andra är närmast inkompetenta. Överlag ver...
Visa mer
Anonym
(5)
Jag har studerat i 1,5 år på KTH, civilingenjör design och produktframtagning. Ett supermysigt campus, det enda studentlivet som finns i Stockholm är enligt mig på KTH. Engagerade lärare och roliga utmaningar. Gemenskapen är på topp!
Recensioner
Skolrecensioner
(4,1)
Baseras på 15 recensioner.