Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Civilingenjörsutbildning i energi och miljö (Endast öppen för OPEN-studenter vid KTH)

Längd
300 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
300 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Stockholm

Om utbildningen

Civilingenjörsutbildningen inom Energi och miljö har ett stort fokus på hållbar utveckling utifrån både tekniska och samhälleliga perspektiv. Du blir expert på att ta fram innovativa lösningar för stora hållbarhetsutmaningar som minskad klimatpåverkan, bättre energisystem och renare vatten. Efter examen är du attraktiv på arbetsmarknaden och kan arbeta med utvecklingsarbete såväl i Sverige som i resten av världen.Utbildningen lär dig att hitta innovativa lösningar inom energi- och miljöområdet. Tillsammans med engagerade studenter och lärare utvecklar du även färdigheter i kommunikation, etik och entreprenörskap. Under år fyra och fem lär du dig en spetskompetens inom den masterutbildning du väljer och du har goda möjligheter till utlandsstudier.Med en examen inom Energi och miljö kan du jobba med exempelvis smarta elnät, förnybar energi eller återvinning av material. Du blir en viktig resurs när det gäller att hitta innovativa lösningar kring klimatförändringar och andra hållbarhetsfrågor som samhället står inför. Sverige och världen satsar stort på teknik för förnybar energi och det investeras miljarder i företag som arbetar med miljöteknik. Det innebär att du blir högintressant för redan idag stora aktörer men det ger också många nya och internationella karriärmöjligheter.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet samt särskild behörighet: Fysik 2, Matematik 4 och Kemi 1 alternativt Fysik B, Matematik E och Kemi A. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E eller Godkänd.

Examen & Intyg

Civilingenjörsexamen
Kungliga Tekniska högskolan
100 44 Stockholm

KTH är Sveriges största tekniska universitet med 18 000 studenter på fem olika campus. KTH är rankat som ett av de ledande tekniska universiteten i Europa och samarbetar med 250 universitet i världen. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område...

Läs mer om Kungliga Tekniska högskolan och visa alla utbildningar.

Highlights