Delta i vår undersökning om utbildning och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

Högskoleutbildningarna där flest får jobb snabbt

Vilken utbildning ska man gå om man vill få jobb snabbt? Här har vi listat högskoleutbildningarna där flest får jobb inom ett till tre år.

En kille sitter och jobbar vid sin dator hemifrån

Funderar du över vad du ska studera för att få så bra chanser som möjligt på arbetsmarknaden? Då bör du ta del av vår lista med tio utbildningar där flest fått jobb efter sin högskoleexamen.  

Idag finns ett stort kompetensgap i Sverige och forskning har visat att närmare hälften av alla yrkesverksamma kommer att behöva omskola eller kompetensutveckla sig inom de kommande åren för att möta arbetsmarknadens behov. Även om antal högutbildade i Sverige ökar, är det inte alla högskoleutbildningar som leder till jobb snabbt. Det gör första valet av högre utbildning ännu viktigare för dig som vill börja jobba direkt efter studierna! Enligt Svenskt Näringslivs rapport Högskolepejl som kom hösten 2023 är det stor skillnad på etableringsgraden på arbetsmarknaden mellan examinerade inom olika områden.  

Yrkesexamina och STEM-ämnen

Bland examina med högst etableringsgrad är de allra flesta yrkesexamina, ofta inom små utbildningsområden. Även utbildningar inom STEM-ämnen (Science, Technology, Engineering och Mathematics), det vill säga utbildningar inom bland annat teknik och ingenjörskonst har hög etableringsgrad. Civilingenjör har exempelvis en etableringsgrad på 93,8 procent.  

Högst etableringsgrad har speciallärarexamen där 98,2 procent av de examinerade har en etablerad ställning på arbetsmarknaden. Andra utbildningar med hög etableringsgrad är till exempel psykoterapeut, yrkeslärare, brandingenjör och specialistsjuksköterska.  

För studenter med en examen från topplistan är nära nio av tio etablerade på arbetsmarknaden inom tre år.  

Då räknas du som etablerad på arbetsmarknaden

För att räknas om etablerad på arbetsmarknaden ska du:  

  • ha en arbetsinkomst på minst 217 kronor. 
  • vara sysselsatt enligt sysselsättningsregistrets definition i november månad aktuellt år.  
  • inte ha några händelser som indikerar arbetslöshet eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder.  

Topp 10 utbildningar med högst etableringsgrad


Examina med svag etablering

Personer som har studerat humaniora, konst och media har svårast att få jobb. Knappt hälften av alla med examen inom konstnärliga kandidat- och masterexamina är etablerade inom tre år. Konstnärliga utbildningar har både låg etableringsgrad på arbetsmarknaden och en hög andel som helt står utanför arbetsmarknaden. Studien visar däremot att “en utbildning som verkligen intresserar” är den viktigaste faktorn vid val av utbildning, vilket även studentum.se:s data från Studentrapporten 2023 visar. På andra plats kommer “en utbildning som ger goda chanser till jobb” och på tredje plats “en utbildning som du vet att du klarar av”.

Om utbildningen 💡

Listan kommer från Svenskt Näringslivs rapport Högskolepejl som släpptes i september 2023 och som visar högskolestudenters etablering på arbetsmarknaden. Data har samlats in via enkäter, djupintervjuer med unga personer som precis har sökt högskoleutbildning och data från Statistiska Centralbyrån, SCB. Du hittar rapporten i sin helhet här.


Källa: svensktnäringsliv.se

Josephine Lindgren

Josephine Lindgren

Digital Project Manager (Visa mer)
Josephine Lindgren arbetar som Digital Project Manager på studentum.se. Förutom att skriva informativa artiklar om studierelaterade ämnen leder hon även digitala projekt och arrangerar events. Josephine bor i Stockholm, men kommer ursprungligen från Luleå. Hon har en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning journalistik från Luleå tekniska universitet. Förutom att jobba som journalist har hon även arbetat för olika näringslivsorganisationer och bott i London i fem år. (Mindre)

Om

Josephine Lindgren arbetar som Digital Project Manager på studentum.se. Förutom att skriva informativa artiklar om studierelaterade ämnen leder hon även digitala projekt och arrangerar events. Josephine bor i Stockholm, men kommer ursprungligen från Luleå. Hon har en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning journalistik från Luleå tekniska universitet. Förutom att jobba som journalist har hon även arbetat för olika näringslivsorganisationer och bott i London i fem år.

Annonser