Visa studentum.se som: Mobil

Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare grundskolans åk 7-9, ett undervisningsämne

Malmö universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Malmö
90 hp
Heltid

Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare grundskolans åk 7-9, ett undervisningsämne

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 90 högskolepoäng vänder sig till dig som vill bli ämneslärare och som har ämneskunskaper som är relevanta för ett eller flera av skolans undervisningsämnen.Beroende på omfattningen av dina tidigare ämnesstudier och antalet ämnen kan du inrikta dina studier mot ämneslärarexamen för undervisning i grundskolan årskurs 7-9 eller i gymnasieskolan.Med en ämneslärarexamen avsedd för årskurs 7-9 blir du behörig för undervisning i dessa årskurser i de ämnen som ingår i din examen. Din examen ger enligt Förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare också behörighet att undervisa i dessa ämnen i årskurs 4-6. För ämnet idrott och hälsa ges behörighet även för årskurs 1-3. I de ämnen där du har 90 hp i ämnet i din examen blir du även behörig att undervisa i gymnasieskolan (för ämnena samhällskunskap och svenska krävs dock 120 hp).Med en ämneslärarexamen avsedd för gymnasieskolan blir du enligt samma förordning också behörig att undervisa i årskurs 7-9 i de ämnen som ingår i din examen, om ämnet finns i grundskolan. Gällande idrott och hälsa blir du behörig för undervisning i detta ämne även i årskurs 1-6. En ämneslärarexamen mot årskurs 7-9 ger alltså en bredare behörighet än den mot gymnasieskolan och ger därmed en bredare arbetsmarknad. Oavsett examensinriktning (7-9 eller gy) blir du behörig att undervisa inom vuxenutbildningen på motsvarande nivå och i motsvarande ämnen.För att kunna erhålla ämneslärarexamen ska den ämnesutbildning som föregår den kompletterande utbildningen motsvara de krav som ställs per ämne.Utbildningen genomförs nätbaserat via lärplattform samt vid campusförlagda dagar.Den verksamhetsförlagda utbildningen (vfu) genomförs på en skola i en av de kommuner i Skåne eller Blekinge som samverkar med Malmö universitet. Den verksamhetsförlagda utbildningen är på heltid och genomförs under fastlagda perioder och omfattar 30 högskolepoäng. För mer info om vfu se: http://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/ls/Partneromraden/Har du anställning som lärare men saknar lärarutbildning finns möjlighet att nå lärarexamen inom VAL-projektet (Vidareutbildning av obehöriga lärare), se www.mah.se/ls/VAL där du hittar information och länk till dokument för ansökan. Inom VAL-projektet har du möjlighet att göra den verksamhetsförlagda delen av utbildningen inom ramen för din läraranställning om denna fullgörs på minst halvtid i relevanta ämnen och relevanta åldersspår.Om du vid utbildningens start har en anställning på en skola i Skåne enligt Förordning (2016:350) om försöksverksamhet med anställning under viss kompletterande utbildning kan efter överenskommelse mellan skolhuvudman och universitet för närvarande vissa delar av vfu genomföras inom ramen för den egna anställningen. Förordningen gäller för ämnen där det enligt Skolverket råder brist på legitimerade och behöriga lärare: Biologi, Engelska, Fysik, Geografi, Kemi, Matematik, Spanska, Svenska, Svenska som andraspråk, Teknik samt Företagsekonomi.

Examen & Intyg

Ämneslärarexamen

Malmö universitet

Malmö universitet

Oavsett var man befinner sig i centrala Malmö är det aldrig långt till högskolan. Verksamheten bedrivs på Universitetsholmen i Västra hamnen, en av landets mest spännande och expansiva stadsdelar just nu, samt vid Universitetssjukhuset Mas i de södra delarna av...


Läs mer om Malmö universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Malmö universitet

Hjälmaregatan 1
205 06 MALMÖ

Tel: 040-665 70 00


Recensioner
Kursrecensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Arrangörsrecensioner
(3,4)
Baseras på 30 recensioner.
Se alla skolans recensioner