Visa studentum.se som: Mobil

malmo_hogskola

Malmö universitet

Oavsett var man befinner sig i centrala Malmö är det aldrig långt till högskolan. Verksamheten bedrivs på Universitetsholmen i Västra hamnen, en av landets mest spännande och expansiva stadsdelar just nu, samt vid Universitetssjukhuset Mas i de södra delarna av centrala Malmö. Här pågår ständigt en spännande process där utbildning, forskning och yrkesutövning verkar i nära samvaro.

Studenter och forskare vid Malmö universitet utvecklar användbara kunskaper i en anda präglad av samhällsrelevans. För lärare i morgondagens skola är djupa ämneskunskaper inte en tillräcklig förutsättning för att lyckas, lärare måste också kunna möte elever med olika bakgrund och förutsättningar. Malmöpolisen vänder sig till forskare vid Internationell Migration och Etniska Relationer när de vill lära sig mer om hur kultur och religion kan påverka individer och Region Skåne tar hjälp av Odontologiska fakulteten för fördjupade kunskaper inför planering och dimensionering av tandvården. Studenterna får under sina studier en ständig återkoppling till verkligheten – och arbetsmarknaden – utanför högskoleväggarna. Högskolans forskare har stora möjligheter att få arbeta med projekt som leder till konkreta, samhällsrelevanta förändringar.

malmo2På den nya Malmö universitet utvecklades nya utbildningar tillsammans med de redan etablerade. Verksamheten organiserades i områden för utbildning och forskning.

Flervetenskaplighet är grundläggande för högskolan och varje område omfattar flera olika vetenskaper. Till exempel bedrivs delar av sjuksköterske- och socionomutbildningarna tillsammans inom området Hälsa och samhälle och på Teknik och samhälle möts teknik och samhällsvetenskap.

Idag studerar drygt 20 000 studenter vid Malmö universitet. Många av utbildningarna är yrkesinriktade, men de som studerar utifrån ett intresseområde är också välkomna till oss. Arbetsmarknadsläget är gott för majoriteten av studenterna och de får efter avslutade studier uppdrag eller anställning inom det område de är utbildade för.


Utbildningar

Universitets- & högskoleutbildning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Arkitektur Ort
Arkitektur, visualisering och kommunikation Malmö
Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering Malmö
Ekonomi
Fastighetsföretagande Malmö
Fastighetsförmedling Malmö
Företagsekonomi
Transport Management Malmö
Hälsa / Friskvård
Idrott / Sport
Idrottsvetenskapligt program - Fysisk aktivitet och hälsa Malmö
Idrottsvetenskapligt program - Sport Management Malmö
Samhällsvetenskap
Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle Malmö
Teknik
Byggingenjör - Byggteknik Malmö
Byggingenjör - Projekt- och produktionsledning Malmö
Byggingenjör - Teknik och arkitektur Malmö
Undervisning / Pedagogik
Förskollärarutbildning - Förskollärarutbildning Malmö
Förskollärarutbildning - Musikprofil Malmö
Pedagogik
Förskollärarutbildning - Flexibel variant Malmö
Yrkeslärarutbildning Distans
Vård / Omsorg
Sjuksköterskeprogrammet Trelleborg
Sjuksköterskeprogrammet Malmö
Sjuksköterskeprogrammet Ystad
Social omsorg
Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete Malmö
Socionomprogrammet Malmö
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Hållbar stadsutveckling: Ledning och organisering - magisterprogram Malmö
Hållbar stadsutveckling: Ledning och organisering - magisterprogram Malmö
Ekonomi
Leadership for Sustainability, Master's Programme (One-Year) Malmö
Ledarskap / Organisation
Leadership and organisation: Societal challenges and organisational changes, Master's Programme (Two-Year) Malmö
Samhällsvetenskap
Ledarskap och offentlig organisation, magisterprogram Malmö
Urban Studies, Master's Programme (Two-Year) Malmö
Vård / Omsorg
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Malmö
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning psykiatrisk vård Malmö
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning vård av äldre Malmö
Social omsorg
Socialt arbete, masterprogram Malmö
Tandvård
Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Malmö

Visa alla

Beskrivning och boende

Hitta till utbildaren

Malmö universitet

Hjälmaregatan 1
205 06 MALMÖ

Tel: 040-665 70 00


Recensioner

Snittbetyg: 3,4

Baseras på 30 recensioner.

Erik
(2)
För mig har det varit en givande utbildning, men jag är mycket ambitiös och läser väldigt brett och mycket på fritiden. Själva utbildningen är exceptionellt ojämn i sin kvalité. Aldrig upplevt något liknande på högskola tidigare faktiskt. En del superkompetenta lärare, andra där man undrar om det var en slumpmässig person de plockat in från gata...
Visa mer
Besviken
(2)
Opedagogiska lärare som ofta är förvirrade och inte riktigt har koll på sina ämnen. En del kurser känns som att de är med mest som utfyllning. De finns också alldeles för få studieplatser på skolan.
Johnny
(2)
Av alla de förväntningarna jag hade på utbildningen så var endast klasskompisarna som motsvarade mina förhoppningar. Vi var över 40 studenter som startade utbildningen. Endast 17 studenter finns kvar under termin 5. En orimlig kursplan och ostrukturerade undervisningar stal min motivation och förvirrade lärarna försämrade allt.
Recensioner
Skolrecensioner
(3,4)
Baseras på 30 recensioner.