Delta i vår undersökning om utbildning och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

Malmö universitet

i Malmö (+ 10 orter)

Om skolan

malmo_hogskola

Malmö universitet

Oavsett var man befinner sig i centrala Malmö är det aldrig långt till högskolan. Verksamheten bedrivs på Universitetsholmen i Västra hamnen, en av landets mest spännande och expansiva stadsdelar just nu, samt vid Universitetssjukhuset Mas i de södra delarna av centrala Malmö. Här pågår ständigt en spännande process där utbildning, forskning och yrkesutövning verkar i nära samvaro.

Studenter och forskare vid Malmö universitet utvecklar användbara kunskaper i en anda präglad av samhällsrelevans. För lärare i morgondagens skola är djupa ämneskunskaper inte en tillräcklig förutsättning för att lyckas, lärare måste också kunna möte elever med olika bakgrund och förutsättningar. Malmöpolisen vänder sig till forskare vid Internationell Migration och Etniska Relationer när de vill lära sig mer om hur kultur och religion kan påverka individer och Region Skåne tar hjälp av Odontologiska fakulteten för fördjupade kunskaper inför planering och dimensionering av tandvården. Studenterna får under sina studier en ständig återkoppling till verkligheten – och arbetsmarknaden – utanför högskoleväggarna. Högskolans forskare har stora möjligheter att få arbeta med projekt som leder till konkreta, samhällsrelevanta förändringar.

malmo2På den nya Malmö universitet utvecklades nya utbildningar tillsammans med de redan etablerade. Verksamheten organiserades i områden för utbildning och forskning.

Flervetenskaplighet är grundläggande för högskolan och varje område omfattar flera olika vetenskaper. Till exempel bedrivs delar av sjuksköterske- och socionomutbildningarna tillsammans inom området Hälsa och samhälle och på Teknik och samhälle möts teknik och samhällsvetenskap.

Idag studerar drygt 20 000 studenter vid Malmö universitet. Många av utbildningarna är yrkesinriktade, men de som studerar utifrån ett intresseområde är också välkomna till oss. Arbetsmarknadsläget är gott för majoriteten av studenterna och de får efter avslutade studier uppdrag eller anställning inom det område de är utbildade för.

Visa alla utbildningar med Malmö universitet

Utbildningar

Universitets- & högskoleutbildning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Arkitektur Utbildningsform Längd Ort
Hållbar arkitektur och urban gestaltning Klassrum Malmö
Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering Klassrum Malmö
Beteendevetenskap
Sociologi / Socialpsykologi
Socionomprogrammet Klassrum Malmö
Ekonomi
Företagsekonomi
Företagsekonomi: Transport Management Klassrum Malmö
Fastighet / VVS
Fastighetsföretagande Klassrum Malmö
Fastighetsförmedling Klassrum Malmö
Förberedande studier
Basår / Bastermin
Naturvetenskaplig/teknisk bastermin Klassrum Malmö
Humaniora
Kompletterande utbildning för utländska akademiker, Individuell studieplan Klassrum Malmö
Miljö / Hållbarhet
Miljövetenskap
Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle Klassrum Malmö
Undervisning / Pedagogik
Kompletterande pedagogisk utbildning - grundlärare, 75 hp - F-3, Svenska, Engelska, SO Klassrum Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning - grundlärare, 75 hp - årskurs 4-6: Svenska, Engelska, SO Klassrum Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning - ämneslärare, 60 hp - gymnasieskolan Klassrum Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning - ämneslärare, 60 hp - årskurs 7-9 Klassrum Malmö
Utländska lärares och akademikers vidareutbildning, (ULV) Klassrum Malmö
Vidareutbildning av lärare (VAL) Distans Distans
Lärare
Förskollärarutbildning - Flexibel variant Distans Distans
Yrkeslärarutbildning Distans Distans
Vård / Omsorg
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Flera orter (3)
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Hållbar stadsutveckling: Ledning och organisering - magisterprogram Klassrum Malmö
Data / IT
Computational Materials Science, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Computer Science: Applied Data Science, Master's Program (Two-Year) Klassrum Malmö
Computer Science: Innovation for Change in a Digital Society, Master's Program (Two-Year) Klassrum Malmö
Computer Science: Internet of Things, Masters Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Ekonomi
Ledarskap för hållbarhet: Magisterprogram Klassrum Malmö
Företagsekonomi
Urbana studier: Urban affärs- och samhällsutveckling - fastigheter och transporter, masterprogram Klassrum Malmö
Humaniora
Urbana studier, masterprogram Klassrum Malmö
Ledarskap / Organisation
Ledarskap och organisation: Samhällsutmaningar och organisatoriska förändringar, masterprogram Klassrum Malmö
Media / Kommunikation
Media Technology: Strategic Media Development, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Samhällsvetenskap
Ledarskap och offentlig organisation, magisterprogram Klassrum Malmö
Undervisning / Pedagogik
Speciallärarprogrammet - Grav språkstörning Klassrum Malmö
Speciallärarprogrammet - Matematikutveckling Klassrum Malmö
Speciallärarprogrammet - Språk-, skriv- och läsutveckling Klassrum Malmö
Specialpedagogprogrammet - profil språk- och kommunikationsutveckling Klassrum Malmö
Lärare
Specialpedagogprogrammet - Specialpedagogprogrammet Klassrum Malmö
Vård / Omsorg
Social omsorg
Socialt arbete, masterprogram Klassrum Malmö
Tandvård
Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Klassrum Malmö

Beskrivning och boende

Hitta till utbildaren

Malmö universitet

Hjälmaregatan 1
205 06 MALMÖ

Tel: 040-665 70 00
Fax 040-665 70 10


Recensioner

Snittbetyg: 3,2

Baseras på 33 recensioner
Skriv en recension
1/5
N/A
02 maj 2023
Välj bokstavligen vilket annat universitet som helst.

Malmö Universitet har genomgångar om hur man ska bete sig som lärare, hur man är en god pedagog, och att man bör behandla sina elever med förståelse och empati. ...Och misslyck...

Visa mer
1/5
Trött människa
10 sep 2021
1/5

Det är pinsamt att det ens får kallas för universitet. Lärarna är outbildade och kan lika mycket som eleverna. Dem favoriserar och ger varken kritik eller feedback. Kurserna är ...

Visa mer
1/5
Alexander
01 sep 2021
Oseriösa lärare

Vissa Föreläsare är väldigt måna om att uttrycka sina politiska åsikter i ämnen som inte har någon politisk karaktär, och då ganska extrema åsikter som att personer som röstar p...

Visa mer
Highlights