Visa studentum.se som: Mobil

malmo_hogskola

Malmö universitet

Oavsett var man befinner sig i centrala Malmö är det aldrig långt till högskolan. Verksamheten bedrivs på Universitetsholmen i Västra hamnen, en av landets mest spännande och expansiva stadsdelar just nu, samt vid Universitetssjukhuset Mas i de södra delarna av centrala Malmö. Här pågår ständigt en spännande process där utbildning, forskning och yrkesutövning verkar i nära samvaro.

Studenter och forskare vid Malmö universitet utvecklar användbara kunskaper i en anda präglad av samhällsrelevans. För lärare i morgondagens skola är djupa ämneskunskaper inte en tillräcklig förutsättning för att lyckas, lärare måste också kunna möte elever med olika bakgrund och förutsättningar. Malmöpolisen vänder sig till forskare vid Internationell Migration och Etniska Relationer när de vill lära sig mer om hur kultur och religion kan påverka individer och Region Skåne tar hjälp av Odontologiska fakulteten för fördjupade kunskaper inför planering och dimensionering av tandvården. Studenterna får under sina studier en ständig återkoppling till verkligheten – och arbetsmarknaden – utanför högskoleväggarna. Högskolans forskare har stora möjligheter att få arbeta med projekt som leder till konkreta, samhällsrelevanta förändringar.

malmo2På den nya Malmö universitet utvecklades nya utbildningar tillsammans med de redan etablerade. Verksamheten organiserades i områden för utbildning och forskning.

Flervetenskaplighet är grundläggande för högskolan och varje område omfattar flera olika vetenskaper. Till exempel bedrivs delar av sjuksköterske- och socionomutbildningarna tillsammans inom området Hälsa och samhälle och på Teknik och samhälle möts teknik och samhällsvetenskap.

Idag studerar drygt 20 000 studenter vid Malmö universitet. Många av utbildningarna är yrkesinriktade, men de som studerar utifrån ett intresseområde är också välkomna till oss. Arbetsmarknadsläget är gott för majoriteten av studenterna och de får efter avslutade studier uppdrag eller anställning inom det område de är utbildade för.


Utbildningar

Universitets- & högskoleutbildning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Arkitektur Ort
Arkitektur, visualisering och kommunikation Malmö
Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering Malmö
Data / IT
Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning Malmö
Informationsteknik / Informationsdesign
Informationsarkitekt Malmö
Interaction Design Malmö
IT och ekonomi, kandidatprogram Malmö
Ekonomi
Fastighetsföretagande Malmö
Fastighetsförmedling Malmö
Företagsekonomi
Transport Management Malmö
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap Malmö
Visuell kommunikation Malmö
Hälsa / Friskvård
Idrott / Sport
Idrottsvetenskapligt program - Fysisk aktivitet och hälsa Malmö
Idrottsvetenskapligt program - Sport Management Malmö
Internationella relationer
International Relations Malmö
Peace and Conflict Studies Malmö
Juridik
Human Rights Malmö
Ledarskap / Organisation
Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning, kandidatprogram Malmö
Marknadsföring
Produktutveckling / varumärke
Produktdesign Malmö
Media / Kommunikation
Grafisk design Malmö
Medieproduktion och processdesign Malmö
Produktionsledare: Media Malmö
Medicin / Farmaci
Tandteknikerutbildning Malmö
Samhällsvetenskap
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning - Allmän inriktning 30/120 hp Malmö
European Studies - Politics, Societies and Cultures, Bachelor's Programme Malmö
International Migration and Ethnic Relations Malmö
Kriminologiprogrammet Malmö
Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle Malmö
Mångfaldsstudier Malmö
Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet Malmö
Historia
Historia: Inriktning mot kulturarvsstudier Malmö
Språk / Språkvetenskap
Språk
English Studies Malmö
Teknik
Byggingenjör - Byggteknik Malmö
Byggingenjör - Projekt- och produktionsledning Malmö
Byggingenjör - Teknik och arkitektur Malmö
Naturvetenskapligt/tekniskt basår Malmö
Spelutveckling Malmö
Systemutvecklare Malmö
Maskinteknik
Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning Malmö
Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning Malmö
Undervisning / Pedagogik
Förskollärarutbildning - Förskollärarutbildning Malmö
Förskollärarutbildning - Musikprofil Malmö
Grundlärarutbildning - Fritidshem Malmö
Grundlärarutbildning - Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Malmö
Grundlärarutbildning - Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, arbetsintegrerad utbildning Flera orter (6)
Grundlärarutbildning - Grundskolans årskurs 4-6 Malmö
Grundlärarutbildning - Grundskolans årskurs 4-6, arbetsintegrerad utbildning Flera orter (4)
Grundskolans årskurs 4-6, arbetsintegrerad utbildning Trelleborg
Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare grundskolans åk 7-9, ett undervisningsämne Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare grundskolans åk 7-9, tre undervisningsämnen Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare grundskolans åk 7-9, två undervisningsämnen Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare gymnasieskolan, ett undervisningsämne Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare gymnasieskolan, två undervisningsämnen Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild, 240 - 270 hp Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska, 240 - 270 hp Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia, 240 hp Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Idrott, 240 - 270 hp Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik, 240 - 270 hp Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Religion, 240 - 270 hp Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Samhällskunskap, 240 - 270 hp Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska, 240 - 270 hp Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Engelska, 300 hp Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Historia, 300 hp Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Idrott, 300 hp Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Matematik, 300 hp Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Religion, 300 hp Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap, 300 hp Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Svenska, 300 hp Malmö
Pedagogik
Studie- och yrkesvägledarutbildningen Flera orter (2)
Vård / Omsorg
Biomedicinska analytikerprogrammet Malmö
Sjuksköterskeprogrammet Flera orter (3)
Tandläkarutbildning Malmö
Social omsorg
Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete Malmö
Socionomprogrammet Malmö
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Hållbar stadsutveckling: Ledning och organisering - magisterprogram Malmö
Data / IT
Computer Science: Applied Data Science, Master's Program (Two-Year) Malmö
Computer Science: Innovation for Change in a Digital Society, Master's Program (Two-Year) Malmö
Media Technology: Strategic Media Development, Master's Programme (Two-Year) Malmö
Informationsteknik / Informationsdesign
Interaction Design, Master's Programme (One-Year) Malmö
Interaction Design, Master's Programme (Two-Year) Malmö
Ekonomi
Leadership for Sustainability, Master's Programme (One-Year) Malmö
Hälsa / Friskvård
Idrott / Sport
Sport Sciences: Sport in Society, Master's Programme (One-Year) Malmö
Sport Sciences: Sport in Society, Master's Programme (Two-Year) Malmö
Juridik
Political Science: Global Politics and Societal Change, Master’s Programme (One-Year) Malmö
Kultur / Filosofi
Kulturvetenskap / Kulturhistoria
Culture and Change - Critical Studies in the Humanities, Master's Programme (Two-Year) Malmö
Ledarskap / Organisation
Leadership and organisation: Societal challenges and organisational changes, Master's Programme (Two-Year) Malmö
Media / Kommunikation
Communication for Development Distans
Media and Communication Studies: Culture, Collaborative Media, and Creative Industries, Master's programme (One-Year) Distans
Media and Communication Studies: Culture, Collaborative Media, and Creative Industries, Master's programme (Two-Year) Distans
Samhällsvetenskap
Criminology, Master's Programme (Two-Year) Malmö
International Migration and Ethnic Relations, Master's Programme (One-Year) Malmö
International Migration and Ethnic Relations, Master's Programme (Two-Year) Malmö
Ledarskap och offentlig organisation, magisterprogram Malmö
Political Science: Global Politics, Master’s Programme (Two-year) Malmö
Urban Studies, Master's Programme (Two-Year) Malmö
Teknik
Industri
Computational Materials Science, Master's Programme (Two-Year) Malmö
Undervisning / Pedagogik
Pedagogik
Education: Educational Theory, Master's Programme (Two-Year) Malmö
Historiska studier - magister-/masterprogram Malmö
Speciallärarprogrammet - Grav språkstörning Malmö
Speciallärarprogrammet - Matematikutveckling Malmö
Speciallärarprogrammet - Språk-, skriv- och läsutveckling Malmö
Specialpedagogprogrammet Malmö
Teaching and Learning in Higher Education, Master’s Programme (One -Year) Malmö
Teaching and Learning in Higher Education, Master’s Programme (Two -Year) Malmö
Vård / Omsorg
Biomedical Surface Science, Master's Programme (Two-Year) Malmö
Omvårdnad, masterprogram Malmö
Sexologi, masterprogram Malmö
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Malmö
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning psykiatrisk vård Malmö
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning vård av äldre Malmö

Visa alla

Beskrivning och boende

Hitta till utbildaren

Malmö universitet

Hjälmaregatan 1
205 06 MALMÖ

Tel: 040-665 70 00
Fax 040-665 70 10


Recensioner

Snittbetyg: 3,4

Baseras på 30 recensioner.

Erik
(2)
För mig har det varit en givande utbildning, men jag är mycket ambitiös och läser väldigt brett och mycket på fritiden. Själva utbildningen är exceptionellt ojämn i sin kvalité. Aldrig upplevt något liknande på högskola tidigare faktiskt. En del superkompetenta lärare, andra där man undrar om det var en slumpmässig person de plockat in från gata...
Visa mer
Besviken
(2)
Opedagogiska lärare som ofta är förvirrade och inte riktigt har koll på sina ämnen. En del kurser känns som att de är med mest som utfyllning. De finns också alldeles för få studieplatser på skolan.
Johnny
(2)
Av alla de förväntningarna jag hade på utbildningen så var endast klasskompisarna som motsvarade mina förhoppningar. Vi var över 40 studenter som startade utbildningen. Endast 17 studenter finns kvar under termin 5. En orimlig kursplan och ostrukturerade undervisningar stal min motivation och förvirrade lärarna försämrade allt.
Recensioner
Skolrecensioner
(3,4)
Baseras på 30 recensioner.