Visa studentum.se som: Mobil

malmo_hogskola

Malmö universitet

Oavsett var man befinner sig i centrala Malmö är det aldrig långt till högskolan. Verksamheten bedrivs på Universitetsholmen i Västra hamnen, en av landets mest spännande och expansiva stadsdelar just nu, samt vid Universitetssjukhuset Mas i de södra delarna av centrala Malmö. Här pågår ständigt en spännande process där utbildning, forskning och yrkesutövning verkar i nära samvaro.

Studenter och forskare vid Malmö universitet utvecklar användbara kunskaper i en anda präglad av samhällsrelevans. För lärare i morgondagens skola är djupa ämneskunskaper inte en tillräcklig förutsättning för att lyckas, lärare måste också kunna möte elever med olika bakgrund och förutsättningar. Malmöpolisen vänder sig till forskare vid Internationell Migration och Etniska Relationer när de vill lära sig mer om hur kultur och religion kan påverka individer och Region Skåne tar hjälp av Odontologiska fakulteten för fördjupade kunskaper inför planering och dimensionering av tandvården. Studenterna får under sina studier en ständig återkoppling till verkligheten – och arbetsmarknaden – utanför högskoleväggarna. Högskolans forskare har stora möjligheter att få arbeta med projekt som leder till konkreta, samhällsrelevanta förändringar.

malmo2På den nya Malmö universitet utvecklades nya utbildningar tillsammans med de redan etablerade. Verksamheten organiserades i områden för utbildning och forskning.

Flervetenskaplighet är grundläggande för högskolan och varje område omfattar flera olika vetenskaper. Till exempel bedrivs delar av sjuksköterske- och socionomutbildningarna tillsammans inom området Hälsa och samhälle och på Teknik och samhälle möts teknik och samhällsvetenskap.

Idag studerar drygt 20 000 studenter vid Malmö universitet. Många av utbildningarna är yrkesinriktade, men de som studerar utifrån ett intresseområde är också välkomna till oss. Arbetsmarknadsläget är gott för majoriteten av studenterna och de får efter avslutade studier uppdrag eller anställning inom det område de är utbildade för.


Utbildningar

Universitets- & högskoleutbildning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Arkitektur Ort
Arkitektur, visualisering och kommunikation Malmö
Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering Malmö
Beteendevetenskap
Kriminologi
Kriminologiprogrammet Malmö
Sociologi / Socialpsykologi
Socionomprogrammet Malmö
Data / IT
Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning Malmö
IT och ekonomi, kandidatprogram Malmö
Informationsteknik / Informationsdesign
Informationsarkitekt Malmö
Spelutveckling
Spelutveckling Malmö
Systemvetenskap
Systemutvecklare Malmö
Ekonomi
Fastighetsföretagande Malmö
Fastighetsförmedling Malmö
Företagsekonomi
Transport Management Malmö
Förberedande studier
Basår / Bastermin
Naturvetenskapligt/tekniskt basår Malmö
Hälsa / Friskvård
Idrott / Sport
Idrottsvetenskapligt program - Fysisk aktivitet och hälsa Malmö
Idrottsvetenskapligt program - Sport Management Malmö
Internationella relationer
International Migration and Ethnic Relations Malmö
International Relations Malmö
Peace and Conflict Studies Malmö
Marknadsföring
Grafisk design
Grafisk design Malmö
Produktutveckling / varumärke
Produktdesign Malmö
Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning Malmö
Media / Kommunikation
Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap Malmö
Medieproduktion och processdesign Malmö
Kommunikation
Visuell kommunikation Malmö
Medicin / Farmaci
Biomedicin
Biomedicinska analytikerprogrammet Malmö
Samhällsvetenskap
European Studies - Politics, Societies and Cultures, Bachelor's Programme Malmö
Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle Malmö
Mångfaldsstudier Malmö
Historia
Historia: Inriktning mot kulturarvsstudier Malmö
Statsvetenskap / Politik
Human Rights Malmö
Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning, kandidatprogram Malmö
Språk / Språkvetenskap
Språk
English Studies Malmö
Säkerhet / Försvar
Polis
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning - Allmän inriktning 30/120 hp Malmö
Teknik
Byggingenjör - Byggteknik Malmö
Byggingenjör - Projekt- och produktionsledning Malmö
Byggingenjör - Teknik och arkitektur Malmö
Interaction Design Malmö
Maskinteknik
Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning Malmö
Produktionsledning
Produktionsledare: Media Malmö
Undervisning / Pedagogik
Förskollärarutbildning - Förskollärarutbildning Malmö
Förskollärarutbildning - Musikprofil Malmö
Grundlärarutbildning - Fritidshem Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare grundskolans åk 7-9, ett undervisningsämne Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare grundskolans åk 7-9, tre undervisningsämnen Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare grundskolans åk 7-9, två undervisningsämnen Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare gymnasieskolan, ett undervisningsämne Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare gymnasieskolan, två undervisningsämnen Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild, 240 - 270 hp Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska, 240 - 270 hp Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia, 240 hp Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Idrott, 240 - 270 hp Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik, 240 - 270 hp Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Religion, 240 - 270 hp Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Samhällskunskap, 240 - 270 hp Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska, 240 - 270 hp Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Engelska, 300 hp Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Historia, 300 hp Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Idrott, 300 hp Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Matematik, 300 hp Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Religion, 300 hp Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap, 300 hp Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Svenska, 300 hp Malmö
Handledare
Studie- och yrkesvägledarutbildningen Malmö
Studie- och yrkesvägledarutbildningen Varberg
Lärare
Grundlärarutbildning - Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Malmö
Grundlärarutbildning - Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, arbetsintegrerad utbildning Vellinge
Grundlärarutbildning - Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, arbetsintegrerad utbildning Trelleborg
Grundlärarutbildning - Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, arbetsintegrerad utbildning Malmö
Grundlärarutbildning - Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, arbetsintegrerad utbildning Svedala
Grundlärarutbildning - Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, arbetsintegrerad utbildning Staffanstorp
Grundlärarutbildning - Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, arbetsintegrerad utbildning Helsingborg
Grundlärarutbildning - Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, arbetsintegrerad utbildning Malmö
Grundlärarutbildning - Grundskolans årskurs 4-6 Malmö
Grundlärarutbildning - Grundskolans årskurs 4-6, arbetsintegrerad utbildning Malmö
Grundlärarutbildning - Grundskolans årskurs 4-6, arbetsintegrerad utbildning Vellinge
Grundlärarutbildning - Grundskolans årskurs 4-6, arbetsintegrerad utbildning Malmö
Grundlärarutbildning - Grundskolans årskurs 4-6, arbetsintegrerad utbildning Svedala
Grundlärarutbildning - Grundskolans årskurs 4-6, arbetsintegrerad utbildning Staffanstorp
Grundskolans årskurs 4-6, arbetsintegrerad utbildning Trelleborg
Vård / Omsorg
Sjuksköterska
Sjuksköterskeprogrammet Trelleborg
Sjuksköterskeprogrammet Malmö
Sjuksköterskeprogrammet Ystad
Social omsorg
Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete Malmö
Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet Malmö
Tandvård
Tandläkarutbildning Malmö
Tandteknikerutbildning Malmö
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Hållbar stadsutveckling: Ledning och organisering - magisterprogram Malmö
Hållbar stadsutveckling: Ledning och organisering - magisterprogram Malmö
Beteendevetenskap
Kriminologi
Criminology, Master's Programme (Two-Year) Malmö
Livsstil / Personlig utveckling
Sexologi, masterprogram Malmö
Data / IT
Computer Science: Applied Data Science, Master's Program (Two-Year) Malmö
Computer Science: Innovation for Change in a Digital Society, Master's Program (Two-Year) Malmö
Systemvetenskap
Computational Materials Science, Master's Programme (Two-Year) Malmö
Ekonomi
Leadership for Sustainability, Master's Programme (One-Year) Malmö
Hälsa / Friskvård
Idrott / Sport
Sport Sciences: Sport in Society, Master's Programme (One-Year) Malmö
Sport Sciences: Sport in Society, Master's Programme (Two-Year) Malmö
Kultur / Filosofi
Kulturvetenskap / Kulturhistoria
Culture and Change - Critical Studies in the Humanities, Master's Programme (Two-Year) Malmö
Ledarskap / Organisation
Leadership and organisation: Societal challenges and organisational changes, Master's Programme (Two-Year) Malmö
Media / Kommunikation
Media and Communication Studies: Culture, Collaborative Media, and Creative Industries, Master's programme (One-Year) Distans
Media and Communication Studies: Culture, Collaborative Media, and Creative Industries, Master's programme (Two-Year) Distans
Media Technology: Strategic Media Development, Master's Programme (Two-Year) Malmö
Kommunikation
Communication for Development Distans
Medicin / Farmaci
Biomedicin
Biomedical Surface Science, Master's Programme (Two-Year) Malmö
Samhällsvetenskap
International Migration and Ethnic Relations, Master's Programme (One-Year) Distans
International Migration and Ethnic Relations, Master's Programme (One-Year) Malmö
International Migration and Ethnic Relations, Master's Programme (Two-Year) Malmö
Ledarskap och offentlig organisation, magisterprogram Malmö
Urban Studies, Master's Programme (Two-Year) Malmö
Historia
Historiska studier - magister-/masterprogram Malmö
Statsvetenskap / Politik
Political Science: Global Politics and Societal Change, Master’s Programme (One-Year) Malmö
Political Science: Global Politics, Master’s Programme (Two-year) Malmö
Teknik
Interaction Design, Master's Programme (One-Year) Malmö
Interaction Design, Master's Programme (Two-Year) Malmö
Undervisning / Pedagogik
Education: Educational Theory, Master's Programme (Two-Year) Malmö
Lärare
Speciallärarprogrammet - Grav språkstörning Malmö
Speciallärarprogrammet - Matematikutveckling Malmö
Speciallärarprogrammet - Språk-, skriv- och läsutveckling Malmö
Pedagogik
Specialpedagogprogrammet Malmö
Specialpedagogprogrammet Malmö
Teaching and Learning in Higher Education, Master’s Programme (One -Year) Malmö
Teaching and Learning in Higher Education, Master’s Programme (Two -Year) Malmö
Vård / Omsorg
Omvårdnad, masterprogram Malmö
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Malmö
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning psykiatrisk vård Malmö
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning vård av äldre Malmö

Visa alla

Beskrivning och boende

Kategorier

Arkitektur

Beteendevetenskap

   Sociologi / Socialpsykologi

Data / IT

   Systemvetenskap
   Programmering
   IT / Nätverk

Ekonomi

Estetiska utbildningar

   Teater / Scenkonst

Förberedande studier

Företagsekonomi

   Företagande / Entreprenörskap

Hälsa / Friskvård

   Idrott / Sport

Ingenjör

Internationella relationer

Juridik

Ledarskap / Organisation

Lärare

   Förskollärare
   Grundlärare
   Yrkeslärare
   Ämneslärare

Marknadsföring

   Grafisk design

Media / Kommunikation

   Radio / Podd
   Film / TV
   Kommunikation

Medicin / Farmaci

Miljö / Hållbarhet

Naturvetenskap

Samhällsvetenskap

   Historia
   Statsvetenskap / Politik

Språk

   Engelska

Teknik

   Byggteknik

Undervisning / Pedagogik

   Pedagogik
   Lärare

Vård / Omsorg

   Social omsorg
   Sjuksköterska
   Tandvård
   Sjukgymnast / Fysioterapeut

Hitta till utbildaren

Malmö universitet

Hjälmaregatan 1
205 06 MALMÖ

Tel: 040-665 70 00


Recensioner

Snittbetyg: 3,4

Baseras på 30 recensioner.

Erik
(2)
För mig har det varit en givande utbildning, men jag är mycket ambitiös och läser väldigt brett och mycket på fritiden. Själva utbildningen är exceptionellt ojämn i sin kvalité. Aldrig upplevt något liknande på högskola tidigare faktiskt. En del superkompetenta lärare, andra där man undrar om det var en slumpmässig person de plockat in från gata...
Visa mer
Besviken
(2)
Opedagogiska lärare som ofta är förvirrade och inte riktigt har koll på sina ämnen. En del kurser känns som att de är med mest som utfyllning. De finns också alldeles för få studieplatser på skolan.
Johnny
(2)
Av alla de förväntningarna jag hade på utbildningen så var endast klasskompisarna som motsvarade mina förhoppningar. Vi var över 40 studenter som startade utbildningen. Endast 17 studenter finns kvar under termin 5. En orimlig kursplan och ostrukturerade undervisningar stal min motivation och förvirrade lärarna försämrade allt.
Recensioner
Skolrecensioner
(3,4)
Baseras på 30 recensioner.