Visa studentum.se som: Mobil

Har covid-19 påverkat dina studieplaner? Svara på vår korta undersökning och hjälp oss att hjälpa dig!✨ 

Gastronomiprogrammet

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Kristianstad
180 hp
Heltid
Klassrum
Antagningshistorik

Gastronomiprogrammet

Nedan följer en översikt över Gastronomiprogrammets kurser. Kurser markerade med asterisk ingår i huvudområdet. Hela första året läses inom ramen för huvudområdet Mat- och Måltidsvetenskap. Under första året inkluderas alla de tre delarna av huvudområdet som belyses genom perspektiven: Hantverk, vetenskaplighet och kreativitet. Andra året är en introduktion i samhällets, producenters, leverantörers och konsumenters förväntningar på personer verksamma inom mat- och måltidsområdet. Under detta år ingår 5 veckor sammanhängande VFU i företag, offentlig förvaltning och organisationer. Studenterna genomför projekt där de kan tillämpa sina kunskaper och knyta an till aktuell forskning inom projektets område. Under tredje året i termin fem ges en möjlighet att antingen fördjupa sin kunskap inom Mat- och måltidsvetenskap eller profilera sin utbildning genom valbara kurser vid svenska eller utländska lärosäten. I programmet ingår ett antal kurser som har tidigare programkurser som förkunskapskrav.Studenter som antagits HT18 och senare läser kurser enligt ordning nedan:År 1Mat- och måltidsvetenskap - introduktionskurs* (7,5 hp)Livsmedelsvetenskap* (7,5 hp)Grunder i professionell matlagning I * (7,5 hp)Livsmedelskemi* (7,5 hp)Grunder i professionell matlagning II * (7,5 hp)Livsmedelsmikrobiologi* (7,5 hp)Matkultur * (7,5 hp)Näringslära * (7,5 hp)År 2Mat och näring genom livet* (7,5 hp)Egenkontroll och tillämpning av HACCP (7,5 hp)Dimensioner av hållbar matkonsumtion (7,5 hp)Sensorisk analys av livsmedel, grundkurs * (7,5 hp)Ekonomiintroduktion inom mat- och måltidsområdet (7,5 hp)Verksamhetsförlagd utbildning I, Mat och Måltid * (VFU) (7,5 hp)Kreativ koncept- och produktutveckling inom livsmedelsområdet *(15 hp)År 3Valbara kurser 30 hpHögskolan Kristianstad erbjuder följande kurser i mån av tillräckligt antal sökande:Mat- och måltidsvetenskap fördjupning * (22,5 hp)Verksamhetsförlagd utbildning II, Mat- och måltidsvetenskap * (7,5 hp)Studenterna kan också läsa kurser vid annat lärosäte i Sverige eller utomlands, motsvarade 30 hpForskningsmetodik för gastronomer (7,5 hp)Måltidskreation * (7,5 hp)Examensarbete mat- och måltidsvetenskap * (15 hp)Studenter som antagits HT17 och tidigare läser kurser enligt ordning nedan:År 1Följande kurser ingår i år 1Mat- och måltidsvetenskap - introduktionskurs* (7,5 hp)Grunder i professionell matlagning I * (7,5 hp)Grunder i professionell matlagning II * (7,5 hp)Matkultur * (7,5 hp)Näringslära * (7,5 hp)Livsmedelskemi* (7,5 hp)Livsmedelsvetenskap* (7,5 hp)Livsmedelsmikrobiologi* (7,5 hp)År 2Följande kurser ingår i år 2Kvalitetsledning och HACCP (7,5 hp)Ekonomiintroduktion inom mat- och måltidsvetenskap (7,5 hp)Sensorisk analys av livsmedel, grundkurs * (7,5 hp)Mat och näring genom livet* (7,5 hp)Verksamhetsförlagd utbildning I, Mat och Måltid * (VFU) (7,5 hp)Måltid, organisation och arbetsliv (7,5 hp)Kreativ koncept- och produktutveckling inom livsmedelsområdet *(15 hp)År 3Följande kurser ingår i år 3Valbara kurser; vid HKR i mån av tillräckligt antal sökande, annat lärosäte i Sverige eller utomlands, motsvarade 30 hpForskningsmetodik för gastronomer (7,5 hp)Examensarbete mat- och måltidsvetenskap* (15 hp)Måltidskreation * (7,5 hp)Fördjupning i mat- och måltidsvetenskap * (22,5 hp)Verksamhetsförlagd utbildning II, Mat- och måltidsvetenskap * ( 7,5 hp)Ordningen mellan kurserna kan komma att ändras och vissa kursnamn kan komma att uppdateras.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Högskolan Kristianstad

Box 59
291 88 KRISTIANSTAD

Tel: 044 250 30 00
Fax 044-12 96 51


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,0)
Baseras på 17 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: