Visa studentum.se som: Mobil

Högskolan KristianstadHögskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad har 13 000 studenter, 48 program, 400 kurser - allt på ett campus. Högskolan arbetar mycket med breddad rekrytering, och mångfalden yttrar sig bland annat i kultur, familjebakgrund, ålder, intressen och förutsättningar.

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Flera av högskolans utbildningar har klarat sig väldigt bra i Universitetskanslersämbetets utvärderingar. Hittills har Ekonomprogrammet, Tandhygienistprogrammet, Magisterprogrammet i psykologi och Gastronomiprogrammet fått högsta möjliga betyg och rankas som bäst i landet. Även flera av de andra utbildningar har fått bra betyg i utvärderingarna. 

Möte med arbetslivet

Högskolan Kristianstads studenter är anställningsbara och väl förberedda för arbetslivet. Alla program har minst fem veckor verksamhetsförlagd utbildning, en form av praktik i alla utbildningar på grundnivå. På så sätt får du möjlighet att knyta kontakter med arbetslivet redan under studietiden.

Studera var du vill i världen

Högskolan Kristianstad har över 130 partneruniversitet i fler än 30 länder. Som student på högskolan har du därför goda förutsättningar att förlägga en del av dina studier och din praktik utomlands. Flera utbildningar är nätbaserade, vilket innebär att du via internet kan studera vid Högskolan Kristianstad oavsett var du bor eller vilka tider du vill läsa på.

Bostadsgaranti när du läser över 15 högskolepoäng

En av grundförutsättningarna för att studierna ska fungera är en bra bostadssituation. Därför erbjuds du en bostadsgaranti i Kristianstads kommun när du blir antagen till minst 15 högskolepoäng. Du kan välja bland lägenheter och studentbostäder, i anslutning till högskolan eller centralt inne i Kristianstad. Var du än väljer att bo är det cykelavstånd till Campus.


Utbildningar

Universitets- & högskoleutbildning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Beteendevetenskap
Psykologi Ort
Personal- och arbetslivsprogrammet Kristianstad
Sociologi / Socialpsykologi
Beteendevetenskapligt program Distans
Data / IT
Bachelor Programme in Software Development Kristianstad
Datasystemutvecklingsprogrammet Kristianstad
Högskoleingenjörsprogram i datateknik, inriktning Internet of Things Kristianstad
Högskoleingenjörsprogram i datateknik, inriktning Internet of Things Kristianstad
Högskoleingenjörsprogram i datateknik, inriktning Internet of Things (ubpH18) Kristianstad
IT-driftteknikerprogrammet Kristianstad
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Digital design Distans
Hälsa / Friskvård
Folkhälsovetenskapligt program med inriktning beteendevetenskap Distans
Kök / Restaurang
Livsmedel
Gastronomiprogrammet Kristianstad
Marknadsföring
Ekonomprogrammet - Bank och finans Kristianstad
Ekonomprogrammet - Internationellt företagande och marknadsföring Kristianstad
Ekonomprogrammet - Redovisning och revision Kristianstad
Ekonomprogrammet - Valfri inriktning Kristianstad
Medicin / Farmaci
Biomedicin
Biomedicinska analytikerprogrammet Kristianstad
Biomedicinska analytikerprogrammet Kristianstad
Ettårig kompletteringsutbildning till biomedicinsk analytiker Kristianstad
Kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker med utländsk examen Kristianstad
Miljö / Hållbarhet
Hållbar energi
Miljöstrateg - Mark, vatten och samhällsutveckling Distans
VA- och kretsloppsteknikerprogrammet Distans
Naturvetenskap
Biologi
Cell- och molekylärbiolog Kristianstad
Geografi
Landskapsvetarprogrammet Kristianstad
Landskapsvetarprogrammet Kristianstad
Geovetenskap
Samhällsbiolog Kristianstad
Undervisning / Pedagogik
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - arbetsplatsintegrerad Skurup
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - arbetsplatsintegrerad Hässleholm
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - arbetsplatsintegrerad (anställning i Helsingborgs ko Helsingborg
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - arbetsplatsintegrerad (anställning i Karlshamns komm Karlshamn
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - arbetsplatsintegrerad (anställning i Klippans kommun Klippan
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - arbetsplatsintegrerad (anställning i Olofströms komm Olofström
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - arbetsplatsintegrerad (anställning i Osby kommun) Osby
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - arbetsplatsintegrerad (anställning i Ronneby kommun) Ronneby
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - arbetsplatsintegrerad (anställning i Simrishamns kom Simrishamn
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - arbetsplatsintegrerad (anställning i Sjöbo kommun) Sjöbo
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - arbetsplatsintegrerad (anställning i Sölvesborgs kom Sölvesborg
Lärare
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Ämneskombination - samhällskunskap, historia och geografi Kristianstad
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Ämneskombination - svenska och engelska Kristianstad
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9, ma, fy, ke – arbetsplatsintegrerad (anställning Hels Helsingborg
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9, ma, fy, ke – arbetsplatsintegrerad (anställning Häss Hässleholm
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9, ma, fy, ke – arbetsplatsintegrerad (anställning Klip Klippan
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9, ma, fy, ke – arbetsplatsintegrerad (anställning Kris Kristianstad
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9, ma, fy, ke – arbetsplatsintegrerad (anställning Olof Olofström
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9, ma, fy, ke – arbetsplatsintegrerad (anställning Osby Osby
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9, ma, fy, ke – arbetsplatsintegrerad (anställning Ronn Ronneby
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9, ma, fy, ke – arbetsplatsintegrerad (anställning Sjöb Sjöbo
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9, ma, fy, ke – arbetsplatsintegrerad (anställning Sölv Sölvesborg
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9, ma, fy, ke – arbetsplatsintegrerad (anställning Östr Kristianstad
Pedagogik
Förskollärarutbildning Kristianstad
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem Kristianstad
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad Distans
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Kristianstad
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Kristianstad
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Kristianstad
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Kristianstad
Yrkeslärarutbildning Distans
Vård / Omsorg
Sjuksköterskeprogrammet - VFU förlagd i Helsingborg/Ängelholm med omnejd Kristianstad
Sjuksköterskeprogrammet - VFU förlagd i Helsingborg/Ängelholm med omnejd Kristianstad
Sjuksköterskeprogrammet - VFU förlagd i Kristianstad/Hässleholm med omnejd Kristianstad
Sjuksköterskeprogrammet - VFU förlagd i Kristianstad/Hässleholm med omnejd Kristianstad
Tandhygienistprogrammet Kristianstad
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Psykologi
Magisterprogram i psykologi Distans
Data / IT
Magisterprogram i datavetenskap, med fokus på hållbar utveckling Kristianstad
Ekonomi
Företagsekonomi
Magisterprogram - Revision och styrning Kristianstad
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Magisterprogram i Digital design Distans
Hälsa / Friskvård
Masterprogram Integrerad hälsovetenskap Distans
Masterprogram Integrerad hälsovetenskap Distans
Kök / Restaurang
Magisterprogram i Mat- och måltidsvetenskap Distans
Magisterprogram i Mat- och måltidsvetenskap Distans
Marknadsföring
Magisterprogram - Internationellt företagande och marknadsföring Kristianstad
Medicin / Farmaci
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska (ubpV14) Kristianstad
Undervisning / Pedagogik
Pedagogik
Magisterprogram i utbildningsvetenskap Distans
Masterprogram i utbildningsvetenskap Distans
Masterprogram i utbildningsvetenskap Distans
Speciallärarprogrammet - med specialisering mot Matematikutveckling Distans
Speciallärarprogrammet - med specialisering mot Språk-, skriv- och läsutveckling Distans
Speciallärarprogrammet - med specialisering mot Utvecklingsstörning Distans
Specialpedagogiskt program Distans
Vård / Omsorg
Sjuksköterska
Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning vård av äldre Distans

Visa alla

Beskrivning och boende

Hitta till utbildaren

Högskolan Kristianstad

Box 59
291 88 KRISTIANSTAD

Tel: 044 250 30 00


Recensioner

Snittbetyg: 3,1

Baseras på 17 recensioner.

Alias
(3)
Min upplevelse är att kvaliteten mellan lärarna och kurserna är väldigt varierande. Finns några stjärnor som levererar sen finns det några ankare som drar ner utbildningsnivån. Synd att skolan inte agerar och tar bort dessa, som år efter år inte levererar. Detta svenskspråkiga programmet är enbart svenskspråkigt första året. Efter andra året är ...
Visa mer
Besviken f.d. student
(1)
Väldigt få lärare som är engagerade och kunniga inom sitt område. I vissa kurser får man ingen återkoppling/feedback på vad man gjort fel eller fått underkänt trotts flera omexaminationer och meddelanden. Det förekommer ofta brist på information om vad som behövs utföras i ett examinationstillfälle. Oftast händer det att många av lärarna ger oli...
Visa mer
Besviken f.d. student
(1)
Väldigt få lärare som är engagerade och kunniga inom sitt område. I vissa kurser får man ingen återkoppling/feedback på vad man gjort fel eller fått underkänt trotts flera omexaminationer och meddelanden. Det förekommer ofta brist på information om vad som behövs utföras i ett examinationstillfälle. Oftast händer det att många av lärarna ger oli...
Visa mer
Recensioner
Skolrecensioner
(3,1)
Baseras på 17 recensioner.