Visa studentum.se som: Mobil

Om skolan

Högskolan KristianstadHögskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad har 13 000 studenter, 48 program, 400 kurser - allt på ett campus. Högskolan arbetar mycket med breddad rekrytering, och mångfalden yttrar sig bland annat i kultur, familjebakgrund, ålder, intressen och förutsättningar.

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Flera av högskolans utbildningar har klarat sig väldigt bra i Universitetskanslersämbetets utvärderingar. Hittills har Ekonomprogrammet, Tandhygienistprogrammet, Magisterprogrammet i psykologi och Gastronomiprogrammet fått högsta möjliga betyg och rankas som bäst i landet. Även flera av de andra utbildningar har fått bra betyg i utvärderingarna. 

Möte med arbetslivet

Högskolan Kristianstads studenter är anställningsbara och väl förberedda för arbetslivet. Alla program har minst fem veckor verksamhetsförlagd utbildning, en form av praktik i alla utbildningar på grundnivå. På så sätt får du möjlighet att knyta kontakter med arbetslivet redan under studietiden.

Studera var du vill i världen

Högskolan Kristianstad har över 130 partneruniversitet i fler än 30 länder. Som student på högskolan har du därför goda förutsättningar att förlägga en del av dina studier och din praktik utomlands. Flera utbildningar är nätbaserade, vilket innebär att du via internet kan studera vid Högskolan Kristianstad oavsett var du bor eller vilka tider du vill läsa på.

Bostadsgaranti när du läser över 15 högskolepoäng

En av grundförutsättningarna för att studierna ska fungera är en bra bostadssituation. Därför erbjuds du en bostadsgaranti i Kristianstads kommun när du blir antagen till minst 15 högskolepoäng. Du kan välja bland lägenheter och studentbostäder, i anslutning till högskolan eller centralt inne i Kristianstad. Var du än väljer att bo är det cykelavstånd till Campus.

Visa alla utbildningar med Högskolan Kristianstad

Utbildningar

Universitets- & högskoleutbildning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap Utbildningsform Längd Ort
Beteendevetenskapligt program Distans Distans
Data / IT
Bachelor Programme in Software Development Klassrum Kristianstad
Datasystemutvecklingsprogrammet Klassrum Kristianstad
Högskoleingenjörsprogram i datateknik, inriktning Internet of Things Klassrum Kristianstad
IT-driftteknikerprogrammet Klassrum Kristianstad
Ekonomi
Ekonomprogrammet - Bank och finans Klassrum Kristianstad
Ekonomprogrammet - Redovisning och revision Klassrum Kristianstad
Ekonomprogrammet - Valfri inriktning Klassrum Kristianstad
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Digital design Distans Distans
Hälsa / Friskvård
Folkhälsovetenskapligt program med inriktning beteendevetenskap Distans Distans
Kök / Restaurang
Livsmedel
Gastronomiprogrammet Klassrum Kristianstad
Marknadsföring
Ekonomprogrammet - Internationellt företagande och marknadsföring Klassrum Kristianstad
Medicin / Farmaci
Biomedicin
Biomedicinska analytikerprogrammet Klassrum Kristianstad
Kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker med utländsk examen Klassrum Kristianstad
Miljö / Hållbarhet
Miljöstrateg - mark, vatten och samhällsutveckling Distans Distans
Hållbar energi
VA- och kretsloppsteknikerprogrammet Distans Distans
Personal / Arbetsmiljö / HR
Personal- och arbetslivsprogrammet Klassrum Kristianstad
Samhällsvetenskap
Geografi
Landskapsvetare - förvaltning och planering Distans Distans
Landskapsvetare - kommunikation och utomhuspedagogik Distans Distans
Undervisning / Pedagogik
Lärare
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum Kristianstad
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Klassrum Kristianstad
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - arbetsplatsintegrerad Klassrum Kristianstad
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - arbetsplatsintegrerad - Ämneskombination - matematik, fys Distans Distans
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Ämneskombination - matematik, fysik och kemi Distans Distans
Pedagogik
Förskollärarutbildning Klassrum Kristianstad
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem Klassrum Kristianstad
Yrkeslärarutbildning Distans Distans
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Ämneskombination - samhällskunskap, historia och geografi Klassrum Kristianstad
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Ämneskombination - svenska och engelska Klassrum Kristianstad
Vård / Omsorg
Tandhygienistprogrammet Klassrum Kristianstad
Sjuksköterska
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Kristianstad
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Data / IT
Tillämpad datavetenskap för hållbar utveckling: magisterprogram Klassrum Kristianstad
Ekonomi
Företagsekonomi
Magisterprogram - Revision och styrning Klassrum Kristianstad
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Magisterprogram i Digital design Distans Distans
Hälsa / Friskvård
Masterprogram i hälsovetenskap Distans Distans
Marknadsföring
Magisterprogram - Internationellt företagande och marknadsföring Klassrum Kristianstad
Medicin / Farmaci
Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning vård av äldre Distans Distans
Undervisning / Pedagogik
Lärare
Speciallärarutbildning med specialisering mot matematikutveckling, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Speciallärarutbildning med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans

Visa alla

Beskrivning och boende

Hitta till utbildaren

Högskolan Kristianstad

Box 59
291 88 KRISTIANSTAD

Tel: 044 250 30 00
Fax 044-12 96 51


Recensioner

Snittbetyg: 3,1

Baseras på 17 recensioner.

Alias
Min upplevelse är att kvaliteten mellan lärarna och kurserna är väldigt varierande. Finns några stjärnor som levererar sen finns det några ankare som drar ner utbildningsnivån. Synd att skolan inte agerar och tar bort dessa, som år efter år inte levererar. Detta svenskspråkiga programmet är enbart svenskspråkigt första året. Efter andra året är ...
Visa mer
Besviken f.d. student
Väldigt få lärare som är engagerade och kunniga inom sitt område. I vissa kurser får man ingen återkoppling/feedback på vad man gjort fel eller fått underkänt trotts flera omexaminationer och meddelanden. Det förekommer ofta brist på information om vad som behövs utföras i ett examinationstillfälle. Oftast händer det att många av lärarna ger oli...
Visa mer
Besviken f.d. student
Väldigt få lärare som är engagerade och kunniga inom sitt område. I vissa kurser får man ingen återkoppling/feedback på vad man gjort fel eller fått underkänt trotts flera omexaminationer och meddelanden. Det förekommer ofta brist på information om vad som behövs utföras i ett examinationstillfälle. Oftast händer det att många av lärarna ger oli...
Visa mer