Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i resursåtervinning

Högskolan i Borås
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Borås
120 hp
Startdatum: Höst 2019 - Borås
Antagningshistorik

Masterprogram i resursåtervinning

En sådan nyttig och säljbar produkt kan vara en detalj till fordonsindustrin tillverkad av biologiskt material som lätt kan återföras till kretsloppet. Det kan vara biogas eller etanol för att ersätta olja och bensin, men också el, värme och kyla som framställts på ett hållbart sätt ur avfall. Varför inte ett fiskfoder som både löser ett avfallsproblem och minskar utfiskning av haven? Oavsett om du kommer att arbeta som forskare eller arbeta inom näringsliv och förvaltning så blir du en global, kunnig och kompetent samhällsbyggare.Du som väljer att läsa denna masterutbildning kommer i kontakt med många olika ämnesområden, som t.ex. bioteknik och energiteknik och materialteknik. Kurserna tar upp både internationella och nationella aspekter. Eftersom utbildningen är kopplad till den framgångsrika forskning som bedrivs inom området vid Swedish Centre for Resource Recovery, får du en nära kontakt med våra forskare. Vårt nätverk med företag, forskningsinstitut och kommuner garanterar också att du får en utbildning med ett innehåll som gör dig intressant för potentiella arbetsgivare.Under det första året får du en överblick av hur resurser hanteras internationellt och nationellt, trender samt lagstiftning. Karaktärisering av avfall är viktigt för att kunna välja rätt återvinningsmetod. Du studerar förbränning och förgasning av avfall till el, värme och drivmedel samt biologiska metoder och tekniker för tillverkning av biodrivmedel som biogas och bioetanol ur avfall och andra resurser. Du kommer i kontakt med livscykelanalys, som är ett verktyg för att kunna bedöma vilken metod för åtgärder som kan vara mest lämplig ur miljösynpunkt.Under andra året får du möjlighet att ytterligare fördjupa dig inom något område genom att under ett helt år delta i ett forskningsprojekt. Målet är att du skall producera ett utkast till en forskningsrapport eller vetenskaplig artikel.Vi förbereder dig för att kunna möta dagens samhällsutmaningar, dels i dina framtida professioner och dels som samhällsmedborgare. Därför är det viktigt att hållbarhetsfrågor integreras i utbildningen. Denna utbildning innehåller kurs som är diplomerad inom hållbar utveckling. Det innebär att kursen uppfyller fastställda kvalitetskriterier som säkerställer att hållbar utveckling är tydligt sammankopplat med kursplaner och examinationsmoment.

Ansökan och behörighet

Teknologie kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen, 180 högskolepoäng, med inriktning mot maskinteknik, industriell ekonomi, energiteknik, kemiteknik, bioteknik, väg- och vattenteknik, textil teknik eller byggteknikellerkandidatexamen inom fysik eller kemi.Dessutom krävs kunskaper i termodynamik samt kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.

Examen, diplom m.m.

Masterexamen

Högskolan i Borås

Högskolan i Borås ambition är att bli det tredje universitetet i Västsverige. Vi satsar på att vara ett komplett lärosäte som sätter studentens lärande i centrum. Högskolan har cirka 12 400 studenter och drygt 700 anställda. I samverkan med näringsliv och offentlig sektor bedriver vi utbildning och forskning av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans.

Till Högskolan i Borås hör de såväl nationellt som internationellt starka varumärkena Textilhögskolan och Bibliotekshögskolan. De båda driver verksamhet inom utbildning och forskning inom sina respektive områden.

Högskolan i Borås driver flera spännande forskningsprojekt och har i dag rätt att examinera forskare inom fyra områden: Biblioteks- och informationsvetenskap, Resursåtervinning, Textil och mode (generell) och Textil och mode (konstnärlig).

Mitt i stan, i ena änden av Allégatan hittar du högskolans samlade campus med lektionssalar, restauranger, café och bibliotek. Det är nära till det mesta och knappt 10 minuters promenad till Resecentrum och Centralstationen. Vi har även högskoleutbildningar på Campus Varberg.

Visa alla utbildningar med Högskolan i Borås

Kontaktuppgifter till Högskolan i Borås

Högskolan i Borås

Allégatan 1
501 90 BORÅS

Tel: 033-435 40 00


Recensioner
Kursrecensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Arrangörsrecensioner
(3,7)
Baseras på 10 recensioner.
Se alla skolans recensioner