Visa studentum.se som: Mobil

 BTH - Blekinge tekniska högskola

Blekinge Tekniska Högskola - BTH

BTH är en teknisk högskola som valt att gå sin egen väg. Vi är en av Sveriges tydligaste profilerade högskolor, med fokus på tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. I den utbildning och forskning som bedrivs integreras teknik och IT även med andra discipliner såsom ekonomi, design, stadsplanering samt hälsa och vård, för att bidra till lösningar på samhällets komplexa utmaningar. BTH rankas bland de sex bästa i världen i programvaruteknik och hållbar utveckling.

BTH StudenlivVAD HÄNDER EFTER UTBILDNINGEN?

På BTH har vi tät kontakt med näringslivet och vi samarbetar med det omgivande samhället såväl som med andra universitet och högskolor. På det sättet får du, redan under din studietid, en inblick i ditt framtida yrke samt kontakt med näringslivet och möjliga framtida arbetsgivare. Våra studenter och forskare deltar aktivt i utvecklingen av det omgivande samhället och BTH har blivit en drivkraft inom IT och telekommunikation i Blekinge.

BOSTAD

Det finns många olika typer av boende och vad som passar dig beror lite på vem du är. Gillar du att ha andra studenter runt omkring dig passar kanske ett korridorsboende. Vill 
du ha en lugnare tillvaro kan en vanlig lägenhet vara ett bättre 
alternativ. På studentkårens hemsida bthstudent.se kan du hitta mer information om studentlägenheter och även länkar till olika bostadsförmedlare.

FORSKNING GÖR UTBILDNINGEN BÄTTRE

Forskningen gör utbildningen bättre och kunskaperna du får mer uppdaterade. Att lärarna ägnar sig åt forskning stärker deras kompetens inom det område där de undervisar. Forskning vid BTH sker inom många områden, allt från teknik, samhällsbyggnad och ekonomi till vård- och folkhälsovetenskap. Flera av de tekniska forskningsområdena har uppmärksammats internationellt.  

NÄRHET SKAPAR TRYGGHET 

Vid BTH försvinner du inte i mängden. Här lär du snabbt känna dina kurskamrater och studiegrupperna är mindre. Det är dessutom lätt för dig att få kontakt med dina lärare. Den lilla högskolan innebär att du får det stöd du behöver för att klara det du har föresatt dig.

TVÅ CAMPUS

På BTH:s huvudcampus i Karlskrona finns alla teknik- data-, hälso- och ekonomiutbildningar. De flesta av BTH:s spelutbildningar är även förlagda hit. I Karlshamn finns utbildningar inom spel, upplevelse och digitala medier. Båda våra campus ligger i nybyggda och renoverade lokaler med utsikt över havet som gör det till en attraktiv studiemiljö.


Utbildningar - Blekinge Tekniska Högskola

Universitets- & högskoleutbildning
Data / IT Ort
Civilingenjör i datorsäkerhet Karlskrona
Civilingenjör i spel- och programvaruteknik Karlskrona
Informationsteknik / Informationsdesign
Civilingenjör i spel- och programvaruteknik Karlskrona
Ekonomi
Civilingenjör i industriell ekonomi Karlskrona
Teknik
Civilingenjör i datorsäkerhet Karlskrona
Civilingenjör i industriell ekonomi Karlskrona
Civilingenjör i industriell ekonomi Karlskrona
Civilingenjör i maskinteknik Karlskrona
El / Elektronik
Civilingenjör i marin teknik Karlskrona
Civilingenjör i marin teknik Karlskrona
Maskinteknik
Civilingenjör i maskinteknik Karlskrona
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Bygg / Anläggning
Anläggare
Fysisk planering Karlskrona
Data / IT
Högskoleingenjör i IT-säkerhet Karlskrona
Högskoleingenjör i IT-säkerhet Karlskrona
Software Engineering Karlskrona
Software Engineering Karlskrona
Webbprogrammering Distans
Informationsteknik / Informationsdesign
Spelprogrammering Karlskrona
Technical Artist i spel Karlskrona
Webbprogrammering Karlskrona
Programmering
Webbprogrammering Karlskrona
Webbprogrammering Distans
Systemvetenskap
Spelprogrammering Karlskrona
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Digital bildproduktion Karlshamn
Media / Kommunikation
Digital bildproduktion Karlshamn
Digital ljudproduktion Karlshamn
Digital ljudproduktion Karlshamn
Digitala spel Karlshamn
Digitala spel Karlshamn
Teknik
Högskoleingenjör i maskinteknik Karlskrona
Produktutveckling Distans
Produktutveckling Distans
Technical Artist i spel Karlskrona
Tekniskt basår Karlskrona
Maskinteknik
Högskoleingenjör i maskinteknik Karlskrona
Vård / Omsorg
Sjuksköterskeprogrammet Karlskrona
Sjuksköterskeprogrammet Karlskrona
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Magisterprogram i fysisk planering Karlskrona
Masterprogram i stadsplanering Karlskrona
Masterprogram i strategisk fysisk planering Karlskrona
Bygg / Anläggning
Masterprogram i stadsplanering Karlskrona
Anläggare
Magisterprogram i fysisk planering Karlskrona
Masterprogram i strategisk fysisk planering Karlskrona
Data / IT
Masterprogram i datavetenskap Karlskrona
Masterprogram i Software Engineering Karlskrona
Masterprogram i Software Engineering Karlskrona
Systemvetenskap
Masterprogram i datavetenskap Karlskrona
Ekonomi
MBA-programmet Distans
Ingenjör
Civilingenjör
Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot telekommunikationssystem Karlskrona
Marknadsföring
Produktutveckling / varumärke
Magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet Karlskrona
Miljö / Hållbarhet
Magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet Karlskrona
Teknik
Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik Karlskrona
El / Elektronik
Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot telekommunikationssystem Karlskrona
Maskinteknik
Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik Karlskrona
Vård / Omsorg
Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska Karlskrona
Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska Karlskrona
Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre Karlskrona

Visa alla

Kontaktuppgifter till Blekinge Tekniska Högskola

Blekinge Tekniska Högskola

371 79 Karlskrona

Tel: 0455-38 50 00
www.bth.se


Recensioner

Gurra   |   2016-06-01
Gnäll på utbildningen har varit vanligt förekommande bland kursare och kollegor som hoppat av, men gräver man lite djupare så visar sig den egentliga anledningen nästan alltid vara att de inte orkat med. Det här är ingen kravlös utbildning, vilket kanske många vant sig vid efter några år i arbetslivet och de kurser som brukar erbjudas i det samm...
Visa mer
          (4)
Cicci   |   2016-04-18
Läste en kurs där läraren var motiverande och kursplanen rolig och lärorik. Det som kan ha varit dåligt var som någon annan nämnde att man inte kan förvänta sig alltför mycket hjälp av lärare och kommunikationen är sådär. Det blev extra tydligt i en annan kurs jag läste där lärarna i princip arbetade med att trycka ned en och försvåra studiet...
Visa mer
          (2)
D   |   2015-12-28
+ Klasskamraterna, liten mysig skola, experimentellt och förhållandevis mycket frihet (åtminstone 3:e året), yrkesverksamma föreläsare, givande för dig som är öppen för både praktiskt gestaltande och senare i utbildningen mer teori. Nära kontakt med lärare. Tredje året (för de som är akademiskt inriktade). - Bristande lärarkompetens var ett s...
Visa mer
          (3)