Svara på vår undersökning och var med och tävla om ett presentkort värt 295 kronor på SF Anytime! 🎦🍿 Gör undersökningen här ➡️

Politices kandidat - hållbar utveckling

Sveriges lantbruksuniversitet SLU
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Uppsala
180 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2023 - Uppsala
Sista ansökan: 2023-04-16
Antagningshistorik

Om utbildningen

Programmet ger en bred utbildning för att kunna beskriva och förstå samhällsproblem relaterade till hållbar utveckling och analysera dessa med utgångspunkt i olika vetenskapliga och tvärvetenskapliga perspektiv. I programmet ingår studier i statsvetenskap, nationalekonomi, hållbar utveckling, juridik och statistik.Introduktionskursen ger studenter möjlighet att erhålla grundläggande kunskaper i förutsättningarna för och betydelsen av hållbar utveckling ur ett systemperspektiv som omfattar de tre dimensionerna i hållbar utveckling, dvs miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Utöver introduktionskursen läser alla studenter på programmet en termin nationalekonomi, en termin statsvetenskap samt en termin juridik och statistik. Inom programmet ges två huvudinriktningar för studenterna att välja mellan: nationalekonomi och hållbar utveckling. Studenterna läser tre terminer med fördjupning inom det valda huvudämnet, där utbildningen ger en stabil teoretisk grund inom huvudämnet med tillämpningar inom naturresurser och hållbarhet. Oavsett inriktning så betonas i programmet de tre dimensionerna i hållbar utveckling.De studenter som väljer nationalekonomisk inriktning ges möjlighet till en grundlig nationalekonomisk utbildning med en profilering mot policy, hållbar utveckling och naturresursförvaltning. Studenterna läser mikroekonomi, makroekonomi, ekonometri och statistik kombinerat med tillämpningar i naturresursekonomi, miljöekonomi och policy. Programmets tvärvetenskapliga inriktning balanseras med kurser inom bland annat hållbar utveckling, statsvetenskap och juridik. Valbara kurser erbjuds år 3 och inkluderar möjlighet till praktik samt kurser ibland annat hållbar utveckling, jordbruksekonomi samt naturresurs- och miljöekonomi. Möjligheter till en utbytestermin finns.De studenter som väljer inriktningen hållbar utveckling ges möjlighet till fördjupade kunskaper inom hållbar utveckling som tvärvetenskapligt fält. Inriktningen belyser avvägningar och konflikter som kan uppstå mellan de olika dimensionerna i hållbar utveckling. Studenterna ges möjlighet till fördjupade kunskaper inom naturresursförvaltning, konfliktanalys, dialogverktyg och samverkansfrågor, vilket kompletteras med grundläggande kunskaper i nationalekonomi, statsvetenskap, statistik och juridik. Möjligheter till praktik och en utbytestermin finns.Programmet ges på svenska, med vissa kurser på engelska.

Så ansöker du

För att bli antagen till programmet Politices kandidat hållbar utveckling krävs grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och-Matematik 3b eller Matematik 3c, -Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1+1a2alternativt -Matematik C-Samhällskunskap AKraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Sveriges lantbruksuniversitet SLU

Vill du vara med och rädda världen?

Med vår kunskap och våra utbildningar kan du bli en del av lösningen för en levande värld. På Sveriges lantbruksuniversitet hittar du program på både grundnivå och avancerad nivå inom ett stort antal ämnesområden. Vem vet, kanske finns just din...


Läs mer om Sveriges lantbruksuniversitet SLU och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Sveriges lantbruksuniversitet SLU

Student- och utbildningsservice, Box 7010
750 07 Uppsala

Tel: 018-67 10 00


Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.