Hjälp oss att hjälpa dig! Delta i vår undersökning om utbildningsvalet och var med och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Agronom - djur

Längd
300 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2025-04-14
Utbildningsform
Klassrum
Längd
300 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2025-04-14
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Uppsala
  • Sista ansökan: 2025-04-14

Om utbildningen

Utbildningen omfattar 5 år med möjlighet att förutom agronomexamen även ta ut en kandidatexamen i husdjursvetenskap (efter 3 år) och en masterexamen i husdjursvetenskap.Det här läser du på programmetUnder programmets introduktion behandlas bland annat djurvärldenssystematik, evolution, anatomi samt viss matematik och statistik. Under första året studerar du även etologi, djurskydd, lantbruksvetenskap och biokemi. SLU erbjuder även praktik i egna djurbesättningar.Under årskurs 2 och 3 studerar du cellbiologi, husdjurens fysiologi, nutrition samt avel. Du läser även kurser om de vanligaste produktionsdjuren. Det tredje året avslutas med ett självständigt arbete som kan ge dig en kandidatexamen i husdjursvetenskap.Under årskurs 4 och 5 fördjupar du dina kunskaper om husdjursvetenskapliga ämnen ytterligare, och kan välja kurser i bl.a. nutrition och produktionsbiologi, genetik och avel, eller etologi, djurskydd och djurmiljö. Som nästan färdig agronom kan du även praktisera som agronom ute i näringslivet eller vid myndighet. Utbildningen avslutas med ett 20 veckor långt examensarbete.Programmets undervisning sker genom grupparbeten, föreläsningar, laborationer, seminarier, studiebesök, fältexkursioner och projektarbeten.

Så ansöker du

För att bli antagen till agronomprogrammet husdjur krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt områdesbehörighet A11: Biologi 2 Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2 Kemi 2 Matematik 4Betygskrav: I ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.Det finns fler ersättningsmöjligheter för kurser inom områdesbehörigheten.Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Examen & Intyg

Agronomexamen
Sveriges lantbruksuniversitet SLU
Student- och utbildningsservice, Box 7010
750 07 Uppsala

Vill du vara med och rädda världen?

Med vår kunskap och våra utbildningar kan du bli en del av lösningen för en levande värld. På Sveriges lantbruksuniversitet hittar du program på både grundnivå och avancerad nivå inom ett stort antal ämnesområden. Vem vet, kanske finns just din...

Läs mer om Sveriges lantbruksuniversitet SLU och visa alla utbildningar.

Highlights