Delta i vår undersökning om utbildning och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Agronom - Livsmedel

Längd
300 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2025-04-15
Utbildningsform
Klassrum
Längd
300 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2025-04-15
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Uppsala
  • Sista ansökan: 2025-04-15

Om utbildningen

Programmet börjar med en introduktion till universitetsstudier och en översikt av livsmedelskedjan. Du läser också ämnen som kemi, biokemi, cellbiologi, genetik och mikrobiologi tillsammans med studenter på livsmedel- och bioteknologiprogrammen. Därefter, i årskurs 3, kommer maten in i utbildningen. Du läser kurser som behandlar livsmedlens sammansättning, egenskaper och förädlingsprocesser samt kemiska reaktioner i livsmedel. Livsmedelsmikrobiologi och livsmedelshygien är centrala begrepp i utbildningen. Det handlar om hur vi kan utnyttja organismerna till vår fördel i olika produkter men även hur vi skyddar oss mot organismer som förstör produkter och framkallar sjukdom. Du får en översikt av lagstiftningen inom området samt en inblick i hur företagen använder kvalitetssystem. Årskurs tre avslutas med ett självständigt arbete som ger dig möjlighet att ta en kandidatexamen. Under utbildningens senare del fördjupar du dig inom olika livsmedelsgrupper såsom växt-, kött-, och mjölkprodukter. Den agrara delen av utbildningen utgörs av samläsning med studenter i de andra agronomprogrammen och ger fördjupade kunskaper i hur maten produceras och hur det påverkar livsmedelskvaliteten. På det sättet skapar du förhoppningsvis värdefulla kontakter för framtiden. Du har också möjlighet att studera ämnen som marknadsföring, projektledning och kommunikation. Och varför inte tillbringa delar av din studietid utomlands? Utbildningen har stark anknytning till livsmedelsforskningen och du kan göra ditt avslutande självständiga arbete i anslutning till pågående forskningsprojekt eller i samarbete med ett företag.

Så ansöker du

För att bli antagen till agronomprogrammet - livsmedel krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt områdesbehörighet A11:- Biologi 2- Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2- Kemi 2- Matematik 4Betygskrav: i var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget godkänd.Ersättningsmöjligheter finns för kurser i områdesbehörigheterna. Dessutom gäller meritkurser enligt respektive områdesbehörighet.Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

Examen & Intyg

Agronomexamen
Sveriges lantbruksuniversitet SLU
Student- och utbildningsservice, Box 7010
750 07 Uppsala

Vill du vara med och rädda världen?

Med vår kunskap och våra utbildningar kan du bli en del av lösningen för en levande värld. På Sveriges lantbruksuniversitet hittar du program på både grundnivå och avancerad nivå inom ett stort antal ämnesområden. Vem vet, kanske finns just din...

Läs mer om Sveriges lantbruksuniversitet SLU och visa alla utbildningar.

Highlights